Tükeniş ve diriliş arasında Filistin siyaseti: Uzlaşı hükümeti

Hamas, uzlaşı hükümetinin kurulması ile İsrail’in ambargosunu kırmayı, Gazze halkı nezdinde itibarını yeniden kazanmayı ve Tel-Aviv yönetimine bölgesel aktörler üzerinden baskı oluşturmayı amaçlamaktadır. Öte yandan Fetih hareketinin ne kadar Hamas ile paralel bir ajandaya sahip olduğu sorusu ise cevaplandırılmayı beklemektedir.

 • Yrd. Doç. Dr. İsmail Numan Telci/Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
x

Filistin’de geçtiğimiz günlerde yaşanan gelişmeler bölge siyaseti açısından yeni bir dönemin başlangıcına işaret etmektedir. Ülkede devam eden iki başlı yapının sonlandırılması adına şu ana kadar atılan en ciddi adım olan Hamas ve Fetih hareketlerinin uzlaşarak Filistin’de bir uzlaşı hükümeti kurmaya karar vermeleri, Filistin’in İsrail ile mücadelesinde tek bir cephe olarak varlık göstermesi adına tarihi bir gelişme olarak görülmektedir. Bu çerçevede Hamas yetkililerinden oluşan üst düzey bir heyetin Eylül ayında 10 gün boyunca Kahire’de temaslarda bulunmasının ardından delegasyona başkanlık eden hareketin lideri İsmail Heniye’nin merkezi Ramallah’ta bulunan uzlaşı hükümetinin Gazze’deki yönetimi kontrolüne alması amacıyla bölgedeki idari komitenin feshedildiğini açıklaması, Filistin meselesinde önemli bir dönüm noktasına işaret etmiştir.

Hatırlanacağı üzere Hamas hareketi, 2006 yılında Gazze’de seçimleri kazanmasının ardından Fetih hareketi ile anlaşmazlıklar yaşamış ve 2007’de bölgede siyasi kontrolü ele geçirmiştir. Hamas’ın Gazze’de iktidara gelmesi harekete ve bölge halkına yönelik özellikle İsrail tarafından yoğun bir ambargo uygulanmasına neden olmuştur. Öyle ki bu ambargonun delinmesi amacıyla Türkiye’nin öncülüğünde bölgeye yardım malzemeleri taşıyan gemilere İsrail askerleri müdahale etmiş ve dokuz Türk vatandaşı öldürülmüştür. Gazze üzerindeki ambargonun devam etmesi ve bölgedeki insani krizin derinleşmesi üzerine Hamas ile Fetih arasında 2014 yılında bir uzlaşı hükümeti kurulmasına karar verilmiştir. Ancak izleyen dönemde taraflar arasındaki uzlaşmazlıkların devam etmesi üzerine bu hükümet işlerliğini kısa sürede yitirmiştir.

Hamas’ın 2017’nin Mart ayında bölgenin yönetimini sağlamak adına kurduğu idari komitenin Fetih tarafından kabul edilmemesi üzerine Gazze yönetimi geri adım atarak uzlaşı hükümetinin yeniden kurulabilmesi için Eylül ayında bu komiteyi feshetme kararı almıştır. 26 Eylül’de Filistin Başbakanı Rami Hamdallah Gazze’ye gelerek Ulusal Uzlaşı Hükümeti’nin bölgede hükümet görevini teslim almaya başladığını duyurmuş ve Hamas ile Fetih arasında 10 yıldan uzun bir süredir devam eden ayrılığın sona erdiği açıklanmıştır. 3 Ekim’de ise Filistin Bakanlar Kurulu Gazze’de toplanarak bölgedeki siyasi ayrışmayı fiilen sona erdirmiştir.

Hükümetin geleceği

Hamas ile Fetih arasında varılan uzlaşının bu kez uzun soluklu olma ihtimalinin daha yüksek olacağı beklenmektedir. Nitekim özellikle Hamas yönetiminin bu anlamda geri adım atmayı göze alması ve Gazze’deki idari komitesinin görevine son vermeyi kabul etmesi bu durumun işaretçisi olarak görülebilir. Bunda son dönemde Gazze’de kötüleşen ekonomik ve insani kriz nedeniyle bölge halkının Hamas liderliğine olan güveninin azalması etkili olmuştur denilebilir. Bu durum, geçtiğimiz 10 yıl içerisinde üç kez İsrail’in saldırılarına uğrayan ve ambargodan dolayı zor durumda olan Gazzelilerin rahat bir nefes almak uğruna her türlü uzlaşıya destek vermeye hazır oluşlarından anlaşılabilir. Öte yandan bölgesel siyasi gelişmeler ve değişen konjonktür de Hamas yönetiminin giderek güç kaybetmesine neden olmuş ve hareketin siyasi istikbali için uzlaşı seçeneğini ciddi biçimde ele almaya zorlamıştır.

Bu çerçevede Mısır’daki askeri darbenin Hamas’ın geri adım atmasında önemli etkisinin olduğu söylenebilir. 2012 yılında Muhammed Mursi döneminde kısa dönemli bir rahatlama sürecine giren Hamas, 2013’ün Temmuz ayında Mısır’da Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin desteğiyle gerçekleşen askeri darbenin ardından iyice “köşeye sıkışmıştır”. Sisi rejiminin Refah Sınır Kapısı’nı kapatarak İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ambargoya fiilen katılması ise bölgedeki durumun Gazzeliler için dayanılmaz bir hale gelmesine yol açmıştır.

Bu noktada Mısır’ın uzlaşı sürecinde önemli rol oynaması da şaşırtıcı değildir. Her ne kadar bundan birkaç sene öncesine kadar Hamas ile ciddi problemler yaşamış olsa da Mısır, gerek Sina’daki çatışma ortamının sonlandırılması gerekse de Filistin’deki gruplar üzerinde daha fazla etkiye sahip olma amacı çerçevesinde Hamas’ı masaya oturmaya zorlayan taraf olmuştur. Nitekim Sina’daki DEAŞ sorununun çözümünde Hamas’ın kilit rol oynayabileceğini düşünen Mısır’ın, Hamas’ın Gazze’de bulunan DEAŞ destekçilerini engellemesi karşılığında Refah Sınır Kapısı’nı açarak bölge üzerindeki İsrail ambargosunun hafiflemesine öncülük edebileceği bilinmektedir. Mısır’ın alacağı böyle bir karar Gazze halkını ciddi anlamda rahatlacağından, bu senaryo Hamas tarafından da bir kazanım olarak Gazze kamuoyuna sunulacaktır. Dolayısıyla Hamas ve Mısır’ın Filistin’de uzlaşı hükümetinin kurulmasında kazan-kazan stratejisi çerçevesinde hareket ettiği söylenebilir.

Filistinli taraflar arasında kurulan uzlaşıda Mısır bağlamında dikkat çeken bir diğer husus da son dönemde Ortadoğu siyasetine damga vuran aktör olan Muhammed Dahlan’ın pozisyonudur. 2011’de Fetih saflarından uzaklaştırılan ve daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi ile yakın ilişkiler kuran Dahlan’ın Mısır istihbaratı ile olan yakınlığının da Hamas ile Mısır arasında yürütülen görüşmelerde etkili olduğu belirtilmektedir. Nitekim Fetih saflarından uzaklaştırılan Dahlan’ın Hamas’la yakın ilişkiler geliştirerek birlik hükümetinin liderliği pozisyonu için çabaladığı bilinmekte ve bu nedenle Hamas liderliği ile birlikte hareket ettiği ifade edilmektedir. Bunun yanında Dahlan’ın BAE ile olan ilişkilerini kullanarak Gazze’deki ekonomik krizin aşılmasında finansal kaynak temin ederek, Mısır ve Körfez’deki ülkelerin desteği ile bölgedeki elektrik krizini çözerek ve İsrail ile yapacağı temaslarla Tel-Aviv’in ambargosunu hafifleterek Gazze’de yaşayan halk nezdinde olumlu bir imaj yaratma çabası içerisine gireceği beklenmektedir.

Dahlan’ın bu girişimlerinin arkasında önce Gazze siyasetinde etkin bir konuma gelerek Filistinlilerin desteğini kazanmak, daha sonra da Mahmud Abbas’ın yerine Filistin’in liderliğine geçmek hedefi yatmaktadır. Kahire yönetimi ise hem Filistin meselesinde daha büyük rol sahibi olmak hem de bölge siyasetinde daha etkili bir aktör olabilmek adına Gazze yönetimiyle olan sorunlarını gidererek ve bölgede kendisine yakın bir ismin iktidara gelmesini, böylece siyasi nüfuz elde etmeyi hedeflemektedir. Bu girişimlerin Dahlan’ı Filistin’de liderlik pozisyonuna getirip getirmeyeceği ise özellikle Filistin’deki taraflar arasındaki dinamiklere ve Mısır ile Körfez ülkeleri bağlamında cereyan eden bölgesel dinamiklere bağlıdır.

Son gelişmeler ışığında ciddi anlamda sorgulanan bir diğer husus da Hamas yönetiminin yakın bir zaman önce keskin biçimde ayrıştığı Sisi rejimiyle tekrar güven tesis edip etmediğidir. Öyle ki çok değil bundan iki sene önce Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Mısır tarafından terör örgütü ilan edilmiş, Hamas’ın da terör listesine alınması için iddianame mahkemeye sunulmuştur. Buna ilaveten İsrail’in halihazırdaki ambargosuna Mısır’ın da tüm gücüyle destek olması ve Gazze’deki durumun kötüleşmesi Hamas’a yönelik tepkinin ciddi biçimde artmasına neden olmuştur.

Bu durumun sürdürülemez olduğunu fark eden Hamas ise geçtiğimiz aylarda yaptığı liderlik değişimiyle yeni bir strateji belirlemiştir. Hatırlanacağı üzere önceki statüsünde Müslüman Kardeşler’in bir kolu olduğunu açık biçimde ifade eden Hamas, yeni kabul edilen statüsünde Müslüman Kardeşler’e olan atıfları kaldırarak kendisini “bir direniş hareketi” olarak isimlendirmiştir. Bu gelişme, Mısır’ın Müslüman Kardeşler hareketine yönelik baskıcı politikalarının Hamas’ı geri adım atmaya zorladığı şeklinde okunabilecektir. Dolayısıyla Mısır, Hamas’ı bir anlamda uzlaşmaya mecbur bırakarak bölgede Müslüman Kardeşler eksenli siyasi çizgiye bir darbe daha vurmuştur.

Bununla birlikte Hamas’ın tam anlamıyla Mısır’a teslim olduğu görüntüsünü vermek istemediği de gözlemlenmektedir. Bu nedenle hareket, İran’la iletişimine de tamamen koparmamakta ısrarlıdır. Bu bağlamda İranlı yetkililerle görüşmelerine devam eden Hamas, uzlaşı hükümetinin kurulmasına rağmen askeri kanadını nötralize etmeyi ve silahsızlandırmayı kabul etmemektedir. Bu durum da her ne kadar uzlaşı hükümeti kurulmuş olsa da taraflar arasında güven bunalımının devam ettiğinin göstergesidir.

İsrail rahatsız

Gelinen noktada uzlaşı hükümetinden en fazla rahatsız olan ülkenin İsrail olduğu söylenebilir. Bu durum hem Başbakan Benyamin Netanyahu hem de diğer siyasi partilerin temsilcilerinin yaptıkları açıklamalarda görülmektedir. Netanyahu uzlaşı hükümetinin kurulması sürecinde yaptığı açıklamada uzlaşı hükümeti kurulmuş olsa da Filistin tarafıyla müzakerelerin devam edilmesi için şartlarının değişmediğini vurgulamıştır. Bu çerçevede İsrail Başbakanı (1) İsrail’in bir Yahudi devleti olarak tanınması; (2) Hamas’ın silahsızlandırılması; ve (3) Hamas’ın İran’la ilişkilerini kesmesi gerektiğini Filistin tarafına hatırlatmıştır. Uzlaşı hükümetinin başarısız olması ve Filistinli gruplar arasındaki ayrılığın devam etmesini isteyen İsrail’in bu çerçevede en önemli motivasyonu ise bağımsız bir Filistin devleti kurulmasının önüne geçmektir.

Hamas, uzlaşı hükümetinin kurulması ile İsrail’in ambargosunu kırmayı, Gazze’nin son dönemde yaşadığı kronik sorunları çözmeyi ve Gazze halkı nezdinde itibarını yeniden kazanmayı hedeflemekte, bir taraftan da Filistin mücadelesinde Tel-Aviv yönetimine bölgesel aktörler üzerinden baskı oluşturmayı amaçlamaktadır. Öte yandan Fetih hareketinin ne kadar Hamas’la paralel bir ajandaya sahip olduğu sorusu ise cevaplandırılmayı beklemektedir. Dolayısıyla, bölgesel aktörlerin siyasi baskısı altında kurulan bir Filistin uzlaşı hükümetinin hangi motivasyonlarla İsrail’e yönelik politikalarını şekillendireceği bir süre daha belirsizliğini koruyacaktır.

@numanis

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

 • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
 • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
 • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
 • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan, Van'da konuşuyor

Başkan Erdoğan, Van'da konuşuyor

Meteoroloji uyardı! Türkiye'nin büyük kesimlerini etkileyecek

Meteoroloji uyardı! Türkiye'nin büyük kesimlerini etkileyecek

Sadece FETÖ'cü askerleri aramışlar

Sadece FETÖ'cü askerleri aramışlar

Rusya'dan ABD'ye 'Golan' tepkisi

Rusya'dan ABD'ye 'Golan' tepkisi

Hakkari'de silahını alan ateş açtı

Hakkari'de silahını alan ateş açtı

Marketlerde tanzim satış dönemi başlıyor

Marketlerde tanzim satış dönemi başlıyor

CHP'li Saral'ın 'PKK'lı cenazesi' açıklamasına sert tepki

CHP'li Saral'ın 'PKK'lı cenazesi' açıklamasına sert tepki

Soylu: Yerini söylemiyorum çünkü operasyon devam ediyor

Soylu: Yerini söylemiyorum çünkü operasyon devam ediyor
 

Haber Turu

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 4 yaralı

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 4 yaralı

Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen göçükte 4 işçi yaralandı.

Başkan Erdoğan, Van'da konuşuyor

Başkan Erdoğan, Van'da konuşuyor

Başkan Erdoğan, Van'da konuşuyor

Minik Alperen'in ölümüne ilişkin davada yeni gelişme

Minik Alperen'in ölümüne ilişkin davada yeni gelişme

İzmir'de okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin davada yargılanan İlçe Milli Eğitim Müdürü ve şube müdürlerinin cezası kesinleşti.

Meteoroloji uyardı! Türkiye'nin büyük kesimlerini etkileyecek

Meteoroloji uyardı! Türkiye'nin büyük kesimlerini etkileyecek

Türkiye'nin perşembe günü Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgasının etkisine girmesi bekleniyor.

Hakkari'de silahını alan ateş açtı

Hakkari'de silahını alan ateş açtı

Adalet Bakanlığı yönetmeliği Resmi Gazete'de

Adalet Bakanlığı yönetmeliği Resmi Gazete'de

Adalet Bakanlığı'nda Çalıştırılacak Sözleşmeli Bilişim Personeli Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

CHP'li Saral'ın 'PKK'lı cenazesi' açıklamasına sert tepki

CHP'li Saral'ın 'PKK'lı cenazesi' açıklamasına sert tepki

CHP ve İP’in Of Belediye Başkanı Hilmi Saral, Halk TV’de yaptığı skandal açıklamalarında, CHP’li milletvekillerinin terör örgütü PKK mensuplarının cenazelerine katılmasını normalleştirmeye çalışarak, “Efendim CHP milletvekili, bilmem ne PKK’lının cenazesine gitmiş. O insani bir durumdur.” diye konuştu. Kendisine canlı yayında tepki göst

Sadece FETÖ'cü askerleri aramışlar

Sadece FETÖ'cü askerleri aramışlar

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, FETÖ'nün mahrem imamlarının, ankesörlü telefon kartlarını yalnız kendilerine bağlı örgüt mensubu askerleri aramak için kullandığı sonucuna ulaşıldı.

İstanbul'da terör operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul'da terör operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kurum, Kartal'da yıkılan ve temeli atılan binaların bulunduğu alanı inceledi

Kurum, Kartal'da yıkılan ve temeli atılan binaların bulunduğu alanı inceledi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "105 konut, 20 de ticari ünite yapıyoruz. Konutlarımız zemin artı 5 katı geçmeyecek şekilde tasarlandı. Buranın siluetine ve buradaki kat yüksekliklerine uygun." dedi.

ABD, Rusya’yı Venezuela’ya askeri uçak göndermesini kınadı

ABD, Rusya’yı Venezuela’ya askeri uçak göndermesini kınadı

ABD, Rusya'nın Venezuela'ya askeri uçak ve personel konuşlandırmasını durumu gerginleştirecek pervasız bir girişim olarak niteledi.

57 milyon dolarlık istihbarat anlaşması

57 milyon dolarlık istihbarat anlaşması

Almanya merkezli otomotiv parça üreticisi Rheinmetall, istihbarat, gözetim, hedef toplama ve keşif (ISTAR) ile ilgili olarak Kanada hükûmetinden 57 milyon dolarlık büyük destek sözleşmesi kazandı.

Neden şimdi? 'Golan Tepeleri' kararı için manidar zamanlama

Neden şimdi? 'Golan Tepeleri' kararı için manidar zamanlama

ABD Başkanı Trump’ın İsrail işgali altındaki Suriye toprağı olan Golan Tepeleri’ni “İsrail toprağı” olarak tanımasının sebebi ortaya çıktı. Yaklaşan İsrail parlamento seçimlerine ilişkin Trump’ın Netanyahu’ya desteği olarak algılanan Golan Tepeleri kararının arkasında, bölgedeki su ve petrol kaynakları da bulunuyor. Konuyla ilgili olara

3,1 milyon çocuk aşılanacak

3,1 milyon çocuk aşılanacak

BM, çocuk felci virüsüne karşı ülkedeki 5 yaş altındaki tüm çocukları aşılayacak.

Brexit Bakanlığından Parlamentoya 'gerçekçilik' çağrısı

Brexit Bakanlığından Parlamentoya 'gerçekçilik' çağrısı

İngiltere Brexit Bakanlığı, Parlamentoyu "gerçekçi" olmaya ve Brexit konusunda "hayata geçirilebilecek" seçenekleri değerlendirmeye çağırdı.

Japonya askeri varlığını artırıyor

Japonya askeri varlığını artırıyor

Japonya, Çin tehdidine karşı ülkenin güneyindeki adalardaki askeri varlığını artırıyor.

Rusya'dan ABD'ye 'Golan' tepkisi

Rusya'dan ABD'ye 'Golan' tepkisi

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, ABD'nin Golan Tepeleri'ne ilişkin kararını eleştirerek "Olumsuz sonuçlara neden olacak bu kararı üzüntüyle karşılıyoruz. Washington, uluslararası hukuku çiğneyen yeni bir adım daha atmıştır." dedi.

Almanya'da bomba paniği

Almanya'da bomba paniği

Almanya’da 6 şehirde bomba ihbarı verildi. Alarma geçen polis, belediye binalarını boşalttı

Çin 300 uçak sipariş etti

Çin 300 uçak sipariş etti

Çin, Fransız Airbus'tan 290 adet "A320" ve 10 adet "A350" tipi uçak sipariş etti.

Tayland'da seçim sonuçlarının açıklanması ertelendi

Tayland'da seçim sonuçlarının açıklanması ertelendi

Tayland Seçim Komisyonu, 24 Mart'taki genel seçimlerin resmi sonuçlarının açıklanmasını 9 Mayıs'a erteledi.

'Fatih milli sondaj gemimiz sondajına devam ediyor'

'Fatih milli sondaj gemimiz sondajına devam ediyor'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Akdeniz'de biliyorsunuz bir Fatih milli sondaj gemimiz var. O gemi şimdi 5 bin metreler civarında sondajına devam ediyor." dedi.

Marketlerde tanzim satış dönemi başlıyor

Marketlerde tanzim satış dönemi başlıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Spekülatif fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla oluşturulan 110 tanzim satış noktasının yanı sıra ayrıca Migros, Carrefoursa, A101, ŞOK ve BIM gibi ulusal market zincirlilerinin toplamda yaklaşık 16 bin şubesine de tanzim satış kapsamında belirli ürün gruplarında ürün tedariki başladı" açıklaması yaptı.

'Türkiye'ye yatırım yapmanın tam zamanı'

'Türkiye'ye yatırım yapmanın tam zamanı'

Hindistan Uluslararası Ticaret Odası Başkanı Manpreet Singh, ülkesindeki yatırımcılar için Türkiye'ye yatırım yapmanın tam zamanı olduğunu belirterek, "Ayrıca AB ile çok iyi ilişkileri olan Türk şirketleri var. Bu anlamda da Hint şirketleri Türk şirketlerinden faydalanabilir." dedi.

Bitcoin 4 bin doların altına indi

Bitcoin 4 bin doların altına indi

Uluslararası Ödemeler Bankası´na (BIS) bağlı Basel Komitesi´nin, "kripto para birimleri piyasasındaki büyümenin bankalara ve küresel finansal istikrara çeşitli riskler oluşturduğu" uyarısının ardından Bitcoin 16 Mart´tan bu yana ilk kez 4 bin doların altına indi.  

Dolar/TL 5,5890 seviyesinde işlem görüyor

Dolar/TL 5,5890 seviyesinde işlem görüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) adımları ile dün hızlı bir şekilde gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,89 azalışla 5,5503'ten tamamladı. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla 5,5890 seviyesinden alıcı buluyor.

'Döviz spekülatörü hesabını ödeyecek'

'Döviz spekülatörü hesabını ödeyecek'

Bakan Varank dövizdeki manipülasyona dikkat çekerek “Bu operasyonlara yeltenenlerin kimler olduğunu devletimiz gayet iyi biliyor. Biz bunlardan hesabı soracağız ama bunlar asıl büyük hesabı sandıkta ödeyecekler” dedi.

Vurguncular harekete geçti, Merkez frenledi

Vurguncular harekete geçti, Merkez frenledi

Vurguncuların bir süredir yürüttüğü manipülatif hareketler sonrası cuma gecesi 5.849 lirayı gören dolar Merkez Bankası’nın peş peşe attığı adımlar sonucu yeni haftaya düşüşle başladı. Dolar 5.64 lira seviyesine çekilirken manipülasyon yapan bankaları ceza korkusu sardı.

Dedikoduyla başladılar raporlarla desteklediler

Dedikoduyla başladılar raporlarla desteklediler

Seçim öncesi dolarda yaşanan ani artışın, sistematik bir saldırı sonucunda geldiği ortaya çıktı.

'ABD-Çin ticaret savaşları büyük risk'

'ABD-Çin ticaret savaşları büyük risk'

IMF Başkan Yardımcısı Lipton, "ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları küresel istikrar için en büyük riski oluşturuyor." dedi.

'Dedikodu yayarak Türkiye aleyhinde manipülasyon yapıyorlar'

''Dedikodu yayarak Türkiye aleyhinde manipülasyon yapıyorlar''

İktisatçı Doç. Dr. Mevlüt Tatlıyer, müşterilerini yanlış yönlendirerek Türk lirasını satıp dolar almalarını teşvik etmesi nedeniyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hakkında soruşturma başlatılan JP Morgan ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye’ye karşı finansal bir operasyon yürütüldüğünü belirten T

Galatasaray'da Fatih Terim krizi!

Galatasaray'da Fatih Terim krizi!

Mali Genel Kurul öncesi Galatasaray yönetimiyle 5 yıllık anlaşmaya varan Fatih Terim, Mustafa Cengiz yönetiminin ibra edilmemesinin ardından yeni seçim yapılana kadar imza atmama kararı aldı.

'Dorukhan EURO 2020'den sonra dev bir takıma gider'

'Dorukhan EURO 2020'den sonra dev bir takıma gider'

BeinSport yorumcusu Mehmet Demirkol’dan, Beşiktaş'ın genç oyuncusu Dorukhan Toköz için çarpıcı bir yorum geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehirspor'a müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehirspor'a müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Moldova maçı için Yeni Eskişehir Stadyumu'na kurulan LED reklam panolarının kaldırmamasını talep eden taraftarların isteğini kırmayarak stadyuma en kısa sürede yeni LED panoların kurulması talimatını verdi.

Dünya devi, Deniz Türüç'ü gözüne kestirdi

Dünya devi, Deniz Türüç'ü gözüne kestirdi

Kayserispor ve milli takımda oynadığı futbolla göze çarpan Deniz Türüç, Ajax tarafından takip ediliyor.

Fenerbahçe, Ryan Babel için harekete geçti

Fenerbahçe, Ryan Babel için harekete geçti

Beşiktaş'ın Fulham'a gönderdiği ve adı Galatasaray'la anılan Ryan Babel için Fenerbahçe de devreye girdi.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı

Fenerbahçe, Beşiktaş’ın da gündeminde olan Aziz Behich için harekete geçti. Sarı-Lacivertli yötecilerin 28 yaşındaki oyuncuyu aradığı ve “Bize gel Aziz” dediği öğrenildi.

Şener Özbayraklı, Galatasaray ile el sıkıştı

Şener Özbayraklı, Galatasaray ile el sıkıştı

Galatasaray, Fenerbahçe’de gözden çıkarılan Şener Özbayraklı ile sezon sonu için anlaşmaya vardı.

Çağlar Söyüncü kararını verdi

Çağlar Söyüncü kararını verdi

Adı Fenerbahçe’yle anılan Çağlar Söyüncü’nün Leicester City’de kalacağı öğrenildi.

Galatasaray Marcelin Gando'yu radarına aldı

Galatasaray Marcelin Gando'yu radarına aldı

Gelecek sezonun kadro yapılanmasına devam eden Galatasaray, Estonya'da Levadia Tallin forması giyen Marcelin Gando ile ilgileniyor.

UniworldCup 2019 ile İstanbul'da futbol şöleni

UniworldCup 2019 ile İstanbul'da futbol şöleni

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 7 kıta, 182 ülkeden öğrencilerin katılımıyla düzenlenecek UNIWORLDCUP 2019, 25 Mart’ta İBB Çırpıcı Spor Tesisi’nde başladı.

23 yaşında kendi otomobilini yaptı

23 yaşında kendi otomobilini yaptı

Araba jantından bakın ne yaptı

Araba jantından bakın ne yaptı

Geri dönüşümde son nokta! Yaptıkları herkesi şaşırttı

Geri dönüşümde son nokta! Yaptıkları herkesi şaşırttı

 Cudi'de bulundu! Tam 12 milyon yıllık

Cudi'de bulundu! Tam 12 milyon yıllık

Şırnak'ta Jeofizik Yüksek Mühendisi Abdullah Sipahi, Cudi Dağı bölgesinde bilimsel adı 'gastropoda' olan karındanbacaklılar deniz canlısına ait olduğu belirtilen fosiller buldu. Sipahi, fosillerin, bölgede 12 milyon yıl önce olduğu söylenen denizin varlığını kanıtlar niteliğinde olduğunu söyledi.

İşte dünyanın en 'tuhaf' mandallı güvenlik sistemi

İşte dünyanın en 'tuhaf' mandallı güvenlik sistemi

Meteorolojiden 3 il için yağış uyarısı

Meteorolojiden 3 il için yağış uyarısı

Meteoroloji, Elazığ, Tunceli ve Bingöl için merkezde yağmur, yüksek rakımlı yerlerde ise karla karışık yağmur ile kar yağışı beklendiğini bildirdi.

Köpeği masaj ve suni solunumla hayata döndürdü

Köpeği masaj ve suni solunumla hayata döndürdü

Rize'nin Kendirli beldesinde, bir köpeğin yerde hareketsiz yattığını fark eden esnaf, köpeği, masaj ve suni solunum yaparak hayata döndürdü.

Doğu Anadolu'da zirai don ve çığ uyarısı

Doğu Anadolu'da zirai don ve çığ uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta zirai don ile çığ uyarısında bulunuldu.

Marmara'da sıcaklıklar artacak

Marmara'da sıcaklıklar artacak

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Sevgilisinin evine tırmandı, bıçakla dehşeti yaşattı

Sevgilisinin evine tırmandı, bıçakla dehşeti yaşattı

Adana’da uzaklaştırma kararı bulunan bir kişi sevgilisinin evine tırmanarak girerek kavga çıkardı. Çıkan kavgada elinde bıçak bulunan adam kendisini ve sevgilisi yaraladı.

2019 PTT’ye KPSS’siz 55 bin personel alımı ne zaman başlayacak? PTT 55 bin personel alım şartları nedir?

2019 PTT’ye KPSS’siz 55 bin personel alımı ne zaman başlayacak? PTT 55 bin personel alım şartları nedir?

2019 yılı PTT, KPSS şartsız 55 bin memur alımı yapacak. 55 bin personel için harekete geçilmesinin ardından PTT’de çalışmak için vatandalar da araştırma yapmaya başladı. Özellikle, KPSS şartının aranmaması duyuruya daha yoğun ilgi olmasına neden oldu. PTT personel alımına ilişkin resmi bir yazı yayımlandı ve yayımlanan yazıda PTT personel alımı hakkında bir değerlendirmelerde bulunuldu. Bu bağlamda 2019 yılında personel alımı yapılacağı ifade edildi. Peki, 2019 PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir? PTT başvuruları ne zaman? İşte haberimizin detayları...

ŞOK 27 Mart aktüel ürünler kataloğu listesi yayınlandı! ŞOK market indirim kataloğunda bu hafta neler var?

ŞOK 27 Mart aktüel ürünler kataloğu listesi yayınlandı! ŞOK market indirim kataloğunda bu hafta neler var?

ŞOK 27 Mart aktüel ürünler kataloğu listesi yayınlandı. Satışa sunulan birbirinden güzel ürünler vatandaşlar tarafından aranıyor. "İndirimli ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?" sorusuna uygun fiyata alışveriş yapmak isteyen vatandaş cevap arıyor. Her hafta olduğu gibi 27 Mart aktüel ürünler kataloğu listesinde de tüketicileri büyük fırsat bekliyor. Bu hafta listede uygun fiyata alabileceğiniz ev ihtiyaçları ve temizlik ürünleri ön plana çıkıyor. Katlanır yatak 169 TL, Kurutmalık 45 TL, Ütü Masası 75 TL, Finish Powerball Kapsül 31 TL, Domestos WC Blok 2’li 10,90 TL’den satılıyor. Detaylar aşağıda...

Binali Yıldırım’dan 2019 son dakika taşeron açıklaması! Taşeron işçilere ne kadar ek zam verilecek?

Binali Yıldırım’dan 2019 son dakika taşeron açıklaması! Taşeron işçilere ne kadar ek zam verilecek?

Taşeron işçilere zam ve ek zam konusu gündem olmaya devam ediyor. Son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Kadroya geçen taşeron işçilerle ilgili beklenen açıklama, 31 Mart yerel seçimler öncesi AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’dan geldi. 4C’li işçilerin büyük heyecanla beklediği zam haberinin sinyalini verdi. Eğer sürekli işçiler enflasyon farkı alırsa yüzde 12.3 oranında zam alacak. Taşeron işçilere yönelik son dakika gelişmeleri haberimizde…

Atama başvuru ekranı erişime açıldı! 20 bin sözleşmeli öğretmen başvurusu nasıl yapılır?

Atama başvuru ekranı erişime açıldı! 20 bin sözleşmeli öğretmen başvurusu nasıl yapılır?

2019 yılı için yapılacak sözleşmeli öğretmen alımı için ilk adım atıldı. 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı ön başvuruları sorgulama ekranı açıkladı. Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları, 26 Mart 2019 ve 1 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı’nın sözleşmeli öğretmen başvuru ekranını az önce erişime açtı. Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak başvuru elektronik ortamda https://ilkatama.meb.gov.tr adresinden alınacaktır. İşte öğretmen atama başvurusu için yapılması gerekenler ve bilinmesi gereken bazı bilgileri haberimizde sizin için derledik...

Söz 75. son bölümde Tim Dragan’ı ortadan kaldırmak için harekete geçiyor! 76. Yeni bölüm fragmanı yayında mı?

Söz 75. son bölümde Tim Dragan’ı ortadan kaldırmak için harekete geçiyor! 76. Yeni bölüm fragmanı yayında mı?

Söz 76 yeni bölüm fragmanı yayında! 75. Son bölümüyle dün gece Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan müthiş aksiyon dizisi yine heyecan dolu bir bölümle nefesleri kesti. Yavuz ve Tim kardeşlerini kaybetmiştir. Bu intikam duygusu onları daha da agresif hale getirir. . Kardeşlerini kaybeden TİM’inin görev bilinci ve inancından bir azalma olmuyor. Yavuz, girdiği hücre evinde Eylem’in de hayatının tehlikede olduğunu öğreniyor. . Tim Dragan’ı tamamen ortadan kaldırmak için harekete geçiyor. İşte Söz 76 yeni bölüm fragmanı ve 75. Son bölümüyle sizlerle...

25 Mart reyting sonuçları açıklandı: Reyting birincisi belli oldu

25 Mart reyting sonuçları açıklandı: Reyting birincisi belli oldu

25 Mart reyting sonuçları az önce açıklandı. Gecenin birincisi belli oldu. AB’de ve Total’de birinci olan isim değişmedi. Gündemi yakında takip edemler 25 Mart reyting sonuçlarını araştırıyor. AB’de ve Total’de geceye damgasını vuran isim Türkiye-Moldova 2020 Avrupa Şampiyonası eleme Grubu karşılaşması oldu. Fatih Portakal ile FOX Ana Haber AB’de ikinci Total’de 3. Olurken, Çukur dizi AB’de 3. Total’de 2. Sırada yer aldı. İşte 26 Mart reyting sonuçları ayrıntıları…

23 Nisan en güzel ilkokul, ortaokul ve okul öncesi şiirleri! 23 Nisan 2019 en güzel okul şiirleri!

23 Nisan en güzel ilkokul, ortaokul ve okul öncesi şiirleri! 23 Nisan 2019 en güzel okul şiirleri!

Mart ayının sonlarına yaklaştığımız bu günlerde 23 Nisan’ın hazırlıklarına da Türkiye genelinde hazırlanmaya başlandı. 1979'da, yine ilk olarak altı ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşıdığımız bu millî bayramımıza, ortalama olarak her yıl kırkın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarının misafiri olan yabancı ülke çocukları da katılmaktadır. Dünya’da çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye’dir. .Bu büyük heyecanın şimdiden başladığı bu günlerde en güzel şiir araştırmaları da şimdiden başladı. İşte en güzel 23 Nisan 2019 şiirleri...

23 Nisan bayram hangi güne denk geliyor kaç gün tatil olacak? 23 Nisan lise ve üniversitelere tatil mi?

23 Nisan bayram hangi güne denk geliyor kaç gün tatil olacak? 23 Nisan lise ve üniversitelere tatil mi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na kısa bir süre kala şimdiden tatil planları yapmak isteyenler de araştırma yapmaya başladılar. 23 Nisan’ın hangi güne denk geldiğini merak eden öğrenciler, buna göre hafta sonu planı yapacaklar. 2019 yılından 23 Nisan tatili planı yapanlar, “23 Nisan tatili kaç gün? 23 Nisan’da lise ve üniversiteler tatil yapabilecek mi?” sorularına şimdiden yanıt aramaya başladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı bu sene Salı gününe denk geliyor ve resmi tatil olacak. Tatil planı olan memurlar ve çocuklar 22 Nisan gününe de izin alıp 4 gün izin yapma şansını yakalayacakları. İşte detaylarımız...

MSÜ 2019 sınav yerleri ne zaman belli olacak? MSÜ sınav giriş yerleri belli oldu mu?

MSÜ 2019 sınav yerleri ne zaman belli olacak? MSÜ sınav giriş yerleri belli oldu mu?

Milli Savunma Üniversitesi ve ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan kritik sınava çok az bir süre kaldı. Sınava girecek adaylar son hazırlıklarını yaparken nerede sınava gireceklerini de merak etmeye başladı. Resmi kurumlardan henüz bir açıklama yapılmadı. Gelişmeleri sizin için takip ediyoruz. Bir önceki sınavlara baktığımızda sınav yerlerinin, sınav tarihinden 1-2 hafa öncesinde açıklandığı görülüyor. Buna göre, 2019 MSÜ sınav yerlerinin bu hafta içerisinde adayların erişimine açılması tahminler arasında. Peki, 2019 MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ sınav yerleri ne zaman belli olacak? İşte son dakika gelişmeleri...

EYT’liler ne zaman emekli olur? EYT’de son dakika gelişmesi!

EYT’liler ne zaman emekli olur? EYT’de son dakika gelişmesi!

31 Mart seçimleri için son viraja girdiğimiz şu günlerce Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili de yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. “EYT 2019’da çıkar mı?” sorusunun cevabını araştıran vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cevap verdi. Erdoğan, “Şu anda dünyada başta İskandinav ülkeleri olmak üzere, artık onlar erken emekliliği yapan ülkeler olmasına rağmen, şimdi onlar 60-65 üzerine çıktılar. Daha da geliştiriyorlar ve emekliliği oralarda 70'e doğru taşıyorlar. Böyle bir durumun olduğu dünyada şimdi bizde bu erken emeklilik olayını kimler tahrik ediyor?” dedi. İşte EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri…

CHP´li aday PKK cenazesine katılmayı savundu

CHP´li aday PKK cenazesine katılmayı savundu

Geri dönüşümde son nokta! Yaptıkları herkesi şaşırttı

Geri dönüşümde son nokta! Yaptıkları herkesi şaşırttı

Hurdadan alınan kamyonetin inanılmaz değişimi

Hurdadan alınan kamyonetin inanılmaz değişimi

Araba jantından bakın ne yaptı

Araba jantından bakın ne yaptı