Tüm Yazarlar
Prof. Dr. Özcan Hıdır Yazıları
Macron'un Fransa İslâm’ı projesi
Prof. Dr. Özcan Hıdır
Macron’un Fransa İslâm’ı projesinin içeriğini henüz net bilemiyorsak da El Karoui’nin projeye zemin hazırlayacak raporundaki bilgilerden hareketle, Avrupa’da en kalabalık Müslüman nüfusa sahip Fransa’da projenin nasıl ve kimler eliyle uygulanacağının ipuçlarını anlamış oluyoruz. Şayet proje Fransa’da kendilerince başarılı olursa, bazı revizyonlarla, bunun diğer AB ülkelerine de model oluşturacağı muhakkak.
Katolik kiliselerindeki taciz olayı ve Evanjelikler
Prof. Dr. Özcan Hıdır
Tarihi-teolojik rekabet-düşmanlıklar bir yana, Papa Franciscus’un Kudüs ve göçmenler konusu başta olmak üzere, önemli bazı teo-politik konularda Trump-Pence yönetimi ve dolayısıyla Evanjelikler-Neoconlar ile ters düştüğü biliniyor. Katolik kilisesine yönelik pedofil olayının Papa’nın İrlanda ziyareti öncesinde tekrar gündeme ge(tiri)lmesinde de Neoconlarla işbirliği halindeki Evanjeliklerin ve dolayısıyla Trump-Pence’in rolü düşünülebilir.
‘Avrupa İslâm’ı’ projesi Avusturya da mı baş(latı)lıyor?
Prof. Dr. Özcan Hıdır
‘Avrupa İslâm’ı’, Avrupa norm ve değerlerine tam uyum sağlamış, Müslümanlar olarak toplumsal görünürlük ve iddialarından mümkün olduğunca arınmış, İslâm’ı yaşamayı özel alanlara hapsetmiş ve bunu gerekirse devlet eliyle alınan yasaklamalarla da olsa gerçekleştirmiş bir İslâm anlayışını ifade ediyor.