Star Anasayfa 08 Şubat 2016 Pazartesi, 18:40
Bugün yürütülen terör faaliyetlerinin en mühim son... İhsan Aktaş - GENAR Başkanı
Yeni Türkiye’de eski korkular Dr. Aydın Aktay - Sakarya Üniversitesi

Her ne kadar Türkiye eski Türkiye değilse de zihinlerinde eski devletin oluşturduğu tahribatın izleri fobiye dönüşmüş bir kitle var. Devletin kirli özgeçmişinin beslediği korkularla oluşan toplumsal tepki giderek psikotik hastalıklar kategorisine evrilecek bir mahiyet aldı.

Türkiye İslamcılarının 1979 İran İslam Devrimi’nden bu yana garip bir İran romantizminin etkisi alt
Arş. Gör. Ömer Aslan / Arş. Gör. Hakan Kıyıcı - Polis Akademisi
Türkiye’nin tek başına iktidar dönemlerinde kalkınma ve refah anlamında önemli mesafeler kat ettiğin
Dr. Mehmet Muş - AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK Üyesi
ABD’nin kararsız, buna mukabil Rusya’nın kararlı politikası devam ettiği sürece Suriye’de yakın görü
Doç. Dr. Mehmet Şahin - SDE Başkan Yardımcısı
Geçtiğimiz yüzyılın çözümlenmeyen sorunları, bir türlü selamete kavuşturulamayan iç çatışmalar, bitm
Taha Kılınç - Gazeteci / Yazar
Bugün Mısır’da DAEŞ saldırıları sonrası barışçıl bir muhalefet ve direniş sergileyen İhvan ve 6 Nisa
Yavuz Güçtürk / SETA Araştırmacısı
Alevi kimliği genellikle meta-ideolojilerin bir nesnesi olarak kaldı ve bu kimliğe mensup olanlar bi
Filiz Gündüz / Marmara Ünv. Araş. Gör.
AÇIKGÖRÜŞ KİTAPLIĞI
Farabi’nin alternatif siyaset kuramları

Şenol Korkut, bir yandan erdemli felsefe, erdemli din ve erdemli şehrin idealize edilmiş felsefî serüvenini irdelerken öbür yandan bozuk felsefe, bozuk dinler ve erdemsiz şehirlerin, Farabi’nin felsefî süzgecinde eleştirilip kötülenen hikâyesini ele alıyor.

AçıkGörüş kitaplığı/ Murat Güzel