Star Anasayfa 28 Temmuz 2015 Salı, 18:15
Kürt hareketinin şahinler kanadı, bir yandan seçim... Prof. Dr. Ömer Çaha / Yıldız Teknik Ünv. / Yazar
AK Parti, sekülarizm, İslam Esat Arslan / Yazar

Türkiye İslam’ı bir anlamda İslam medeniyetinin geleceğini gösteren bir laboratuvardır. Türkiye Batı’nın ve İslam’ın en yoğun biçimde karşı karşıya geldiği coğrafyadır. Yaşanılan bu sekülerleşme sürecine kesinlikle İslami bir yanıt verilemelidir.

Açık Görüş’te yayınlanan “Sünnîlik ile Haşhaşîlik arasında İslâmcılık” makalemize gelen tepkiler, ci
Prof. Dr. Bedri Gencer / Yıldız Teknik Ünv. Sosyoloji Bölüm Bşk.
HDP’nin iki sene içerisindeki kazanımlarını devam ettirmesinin tek yolu IŞİD’e karşı duruşlarının bi
Yunus Akbaba / Yazar
Kürt siyasal hareketinin meşru temsilcisi olduğu iddiasındaki HDP’nin, çok hassasiyet gösterdiği, it
İsmail Özcan / Eğitimci/Yazar
Türkiye’deki Kürt hareketi anadilde eğitime kadar gelmişken, bu harcanan emekler heba edilmemelidir.
EMRAH USTA / Araştırmacı
‘PKK, hem feodal yapının -altyapıda yani üretim ilişkileri düzeyinde bir yere kadar, üstyapıda yani
Celal Tahir / Araştırmacı Yazar
Obama’nın, her türlü ayrıma uğramış, sefaletin her çeşidini yaşamış bir soyun mensubu olarak günümüz
İsmail Özcan / Eğitimci - Yazar
AÇIKGÖRÜŞ KİTAPLIĞI
İhmal ettiklerimizden: Antropoloji

Sınırları aşmak Türkiye’de sosyo-kültürel antropoloji ve antropoloji ile bağlantı içinde olan bazı sosyal bilim alanlarında gerçekleştirilen araştırmalar ver tartışma konularına yer veren makalelerden oluşuyor

AçıkGörüş kitaplığı/ Murat Güzel