Star Anasayfa 03 Mayıs 2015 Pazar, 19:53
Paralel yargı darbesinin artçılarından kurtulmak v... Cahit Özkan
Eskiden ilâhiyatçılar, eşsiz edebiyatçıydılar.. Cemal Aydın

Kimse kusura bakmasın, edebiyatımızın klâsiği ve dilimizin en güzel örnekleri olan eserleri, sırf edebî bir dile sahip olmak için zaman zaman okumayan, evine ülkemizin önde gelen aylık edebiyat dergilerinden biri girmeyen kimse, meal yapmaya kalkışmasın! Yaptığı meal yavan olur!

Bu topraklarda, bu milletin müşterek tarihinde ne vuku bulmuşsa günahı-sevabı etnik ayrıma gitmeden
İsmail Küçükkılınç
Koalisyon hükümetleri Türkiye’de bazı kesimlerce istikrar açısından çok büyük risk olarak görülmekte
Doç. Dr. Adnan Küçük
Türkiye kendine özgü bir başkanlık modeli üretemez diyenler, millete ve sahip olduğu birikime güvenm
Zelkif Kazdal
PKK’nin kendisi hakkında var olan algıyı değiştirebilmesi ve yeni bir değerlendirmeye tabi tutulabil
Doç. Dr. Vahap Coşkun
I. Dünya Savaşı, Osmanlı coğrafyasındaki halkları da derinden etkilemiştir. Bu çerçevede 1915’e gide
Prof. Dr. BİROL AKGÜN SDE Başkanı
Muhalefet partilerinin seçimlere bu denli bilenmiş olmaları bu seçimlerin Türkiye’de gerçekleşen dem
Ali Aslan / SETA Siyaset Araştırmaları
AÇIKGÖRÜŞ KİTAPLIĞI
Filozof hükümdarın mektupları

Spinoza’nın mektuplarında karşımıza felsefesini daha iyi anlamamıza yardımcı bir filozof çıkmaz yalnızca. Kaygılanan, sevinen, mizahtan ve alaydan kaçınmayan sonlu bir varlık da çıkar.

AçıkGörüş kitaplığı/ Murat Güzel