ABD dünyayı B planına mı hazırlıyor?

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ateşkes başarılı olmazsa Suriye’de B planının ülkenin bölünmesi olabileceğini söyledi. Bu açıklamanın iki anlamı olabilir. ABD ya kötü senaryoyu gösterip tarafları barışa zorlamaya çalışıyor ya da kendini ve dünyayı B planına hazırlıyor.

  • Oytun Orhan / ORSAM Araştırmacısı

Suriye’de halk ayaklanması başladığında herkesin beklentisi Esad rejiminin çok da uzun olmayan bir sürede değişeceği yönündeydi. Tunus, Mısır ve Libya’da yaşanan değişimin Kuzey Afrika ile sınırlı kalmayacağı, Ortadoğu’daki otoriter yönetimlerin yıkılarak yerine demokratik siyasi yapıların ortaya çıkacağı düşünülüyordu.

Suriye’de halk ayaklanması, 2011 yılının ortalarından itibaren silahlı direniş boyutuna geçmeye başladı. Suriyeli muhaliflerin silahlanmasına paralel olarak Esad yönetimi güç kullanımını artırdı. Temmuz 2012’de Suriye rejiminin kalbinde muhaliflersaldırdı. Ulusal güvenlik binasının hedef alındığı saldırıda üst düzey yetkililer hayatını kaybetti. Ülkede güç dengesi rejim aleyhine değişiyordu ve rejimden kopuşlar artmaktaydı. Rejim yanında yer alan aktörler de kademeli olarak verdiği desteği artırmaya başlamıştı. İran ve vekilleri somut olarak sahada Suriye ordusunun operasyonlarına destek verirken Rusya siyasi ve diplomatik alanda imkanlarını rejim lehine seferber etmeye çalışıyordu. Bu dönemde muhalifler Suriye Başkanlık Sarayı’nı hedef alacak kadar tehdit oluşturuyordu. Ancak rejim Şam’ın ele geçmesine engel olarak savunma aşamasını atlatmayı başardı ve sonrasında saldırı aşamasına geçti.

Kontrol edemezsen yok et

2013 yılı başlarında Hizbullah’ın iç savaşa doğrudan müdahil olması ile Suriye’de askeri dengeler kritik biçimde değişmeye başladı. Rejim ise artık karadan giremediği bölgeleri havadan rastgele bombalamaya dayalı bir taktik geliştirdi. Çok sayıda sivil kaybı, yoğun göç dalgaları gibi ağır insani sonuçları olan bu yöntem, rejimin kontrol edemediği bölgeleri insandan arındırma amacına hizmet ediyordu. Buna karşın hem siyasi hem de askeri Suriyeli muhalifler arasındaki bütünlük sorunu aşılamıyordu. Aynı durum muhalifleri destekleyen dış aktörler için de geçerli idi. Muhalifleri destekleyen her ülke Esad sonrası Suriye’de kendi yakın çalışabileceği aktörlerin etkili olmasını istiyordu ve desteğini bu gruplara sunuyordu. Bu da muhaliflerin zaten kendi aralarındaki rekabet ve ideolojik farklılıklardan kaynaklanan ayrımı derinleştiriyordu.

Esad yönetimi izlediği askeri strateji ile ülkede bir “azınlıklar ittifakı” yaratmak, Sünni nüfusu olabildiğince radikalize etmek, toplumu etnik ve mezhepsel temelde bölerek azınlıkların güvenlik kaygısı üzerinden meşruiyet sağlamak çabası içinde oldu. Gerek rejimin çabaları gerekse kimi muhalif grupların kontrol sağladığı bölgelerde iyi sınav verememesi ve en önemlisi DAEŞ’in Suriye iç savaşına dahil olması bu stratejinin sonuç vermesini sağladı. Özellikle DAEŞ’in ortaya çıkışı rejimin hem iç hem de dış meşruiyet arayışlarına önemli katkı sundu. Artık rejim hem Suriyeliler hem de uluslararası topluma “teröristlerle savaştığı” argümanını daha güçlü savunabilirdi. DAEŞ’in ortaya çıkışı ile rejimin pozisyonunun güçlenmesi ve 2013 yılından itibaren muhaliflerin askeri olarak zayıflamasına rağmen Suriye’de rejim ve DAEŞ dışında üçüncü bir alternatif her zaman varlığını korumaya devam etti.

Tehdit algısı değişti

2015 yılı başında askeri dengeler muhalifler lehine değişmeye başladı. Bunun en önemli nedeni muhaliflere dış desteğin artması ve muhaliflerin çatı oluşumlar altında birlikte hareket etmeyi başarması oldu. 13 farklı muhalif grubun oluşturduğu Fetih Ordusu İdlib şehir merkezini ve kırsalının büyük bölümünü rejimden almayı başardı. Bu gelişme rejimin, Rakka’yı DAEŞ’in almasından sonra, bir vilayet merkezinin tamamını kaybettiği ikinci örnek oldu. Muhalifler Halep merkez ve kırsalı, Dera ve çevresi, Şam kırsalında da bazı ilerlemeler sağladı. Bu gelişmeler esasen rejimin de savaşı askeri olarak kazanmasının artık mümkün olmadığını anlamasını ve siyasi çözüme daha samimi yaklaşmasını sağlayabilirdi. Ancak bu dönemde zemin kazanan diğer iki yapı DAEŞ ve YPG oldu. DAEŞ Haziran 2014’te Irak’ta Musul’u ele geçirerek bir anda geniş bir coğrafyayı kontrol eden bir örgüt konumuna yükseldi. Irak’taki askeri, mali kazanımlarını Suriye’ye tahvil eden DAEŞ, ülkenin kuzey hattında ilerlemeye başladı. Bu dönemde dünya kamuoyunun geneli açısından Suriye’de öncelikler ve tehdit algılamaları değişmeye başladı. 2014 yılının son çeyreğinde Suriye’ye ABD öncülüğünde uluslararası müdahale gerçekleşti ancak bu müdahale iç savaşın başından bu yana herkesin beklediği gibi rejime karşı değil DAEŞ’e karşıydı. DAEŞ ile mücadele için oluşturulan koalisyon ve müdahalenin Suriye askeri sahasında kazananı rejim ve YPG olurken muhalifler kaybeden tarafta yer aldı. ABD ve Batı DAEŞ’e karşı mücadelede tek güvenilir yerel ortak olarak Suriye Kürtlerini temsil iddiasında olan YPG’yi seçti ve YPG bu dönemde kontrol ettiği alanı genişletti, Kürt nüfusun yoğun yaşadığı yerlerin dışında Türkmen ve Arap coğrafyalarına doğru bir gelişim sergilemeye başladı. Ayrıca DAEŞ ile mücadele üzerinden bölgesel bir aktöre dönüşme imkanı elde etti. Ortamı iyice karmaşıklaştıran gelişme 2015 yılının sonlarında ortaya çıktı. Rejimin giderek zayıfladığı bir ortamda  Rusya iç savaşa müdahil olma kararı aldı. Bu hamle askeri dengeleri yeniden rejim lehine dönüştürdü ve yoğun Rus hava desteği altında rejim ve müttefikleri Lazkiye kırsalı, Halep kırsalı, Dera çevresinde hızlı ilerleme kaydetti. En önemli gelişmelerden biri de rejimin Halep’i kuşatması ve Türkiye sınırına doğru ilerlemesi oldu.

Suriye iç savaşı 2016 yılı başı itibarıyla çok taraflı, çok değişken, karmaşık ilişkiler ağına sahip, dış etkinin çok yoğun olduğu siyasi tarihin belki de en karmaşık sorunlarından biri haline geldi. Mevcut durumda Suriye’de kabaca dört cepheli bir iç savaş ve coğrafi bölünmeden bahsetmek mümkün: Rejim, muhalifler, DAEŞ ve YPG. Bu aktörler arasında DAEŞ ve YPG nispeten kendi içinde bütünlük arz etmekte. Buna karşın rejim ve muhalifler sınıflandırmasında bütüncül bir yapıdan bahsetmek mümkün değil. Rejim dendiğinde Rusya, İran ile birlikte yerel milis güçler ve Lübnan, Irak, Afganistan gibi ülkelerden gelen yabancı savaşçıların oluşturduğu milis güçleri bu kampa dahil etmek gerekmekte. Muhalif kanat ise daha karmaşık bir nitelik arz ediyor. Birçok bölgede muhalifler birlikte hareket etse de aralarındaki ittifak kırılgan. Bu çatı altındaki gruplar arasında liderlik, bölge kontrolü, kaynakların paylaşımı, ideolojik farklılıklardan kaynaklanan rekabet yaşanabilmekte. Ancak yine de ortak tehdide karşı uzun yıllardır birlikte mücadele vermeye devam ediyorlar.

Ateşkesin başarı şansı

Rejim cephesi Rusya’nın savaşa müdahil olması ve kısa sürede askeri ilerleme sağlanmasını takiben iç savaşı kazanabileceği konusunda motive oldu. Kuzeyde Halep ve İdlib’i ele geçirip güneyde de Ürdün sınırına ulaşabilirse kısa vadeli hedefine ulaşacağını düşünecektir. Bu süreçte rejim ve Rusya’nın gerçekleştirmek istediği Suriye’de DAEŞ dışındaki alternatifleri ortadan kaldırarak dünyayı “rejim ya da DAEŞ tercihine zorlamak” olacak. Tam da bu nedenle Rusya ve rejim, muhalif bölgelere yoğunlaşmaktadır. Muhalifler son dönemde geriliyor olsa da kısa vadede Halep ve İdlib’i elde tutup Rus saldırılarının yarattığı ivmeyi kırmaya çalışacaktır. Eğer bu dalgayı da atlatabilirlerse her geçen sürenin kendi lehlerine işleyeceğini düşüneceklerdir. YPG hedefi en net aktörlerden biri. İç savaşın başından bu yana Türkiye-Suriye sınırı boyunca uzanacak, mümkünse Akdeniz’e çıkışı olan bir bölge oluşturmaya odaklanmış durumda. Bu hedef açısından önünde Azaz-Cerablus arasında kalan hat kaldı. Türkiye baskısı nedeniyle Kobane tarafından ilerleyemeyen YPG Rusya desteği ile Afrin tarafından Azaz’a ulaşmaya çalışmakta. Ancak bundan sonraki aşamada şimdiye kadar birçok bölgede işbirliği yaptığı rejim ile rekabete girmesi söz konusu olabilir. Her iki taraf da Azaz’daki muhalifleri ortadan kaldırıp DAEŞ ile sınır olmaya çalışmaktadır. DAEŞ ile sınır bir kere oluşturuldu mu DAEŞ bölgesine ilerlemenin önünde ne meşruiyet ne de askeri destek sorunu kalmayacağını bilmektedirler. Suriye’nin doğusunda geniş bir coğrafyayı kontrol eden DAEŞ ise muhalifler ve rejim arasındaki çatışmalardan faydalanarak Halep ve çevresinde ilerlemeye çalışacaktır.

Askeri sahadaki gelişmelere paralel olarak ABD ve Rusya uzlaşısına dayalı olarak siyasi çözüm çabaları da hız kazandı. Siyasi çözümün aciliyet kazanmasındaki en önemli neden Suriye krizinin artık Batı’yı doğrudan tehdit eder bir hale dönüşmesi oldu. Mültecilerin Avrupa’ya akını ve DAEŞ’e bağlı yabancı savaşçıların Avrupa’da gerçekleştirdiği terör saldırıları Batı’nın Suriye sorununu artık daha fazla kendi bölgesinde sınırlandıramayacağını anlamasına yol açtı.

Buradan hareketle yürütülen çabalar neticesinde Suriye’de tarafların 27 Şubat’ta ateşkes konusunda anlaştığı açıklandı. Ateşkese DAEŞ ve El Kaide’nin Suriye kolu Nusra Cephesi dahil edilmedi. Bunun dışında hangi grupların terör örgütü hangilerinin ılımlı muhalefet olduğu konusunda belirsizlik devam ediyor. Bu belirsizlik de ateşkesi çok kırılgan bir hale sokuyor. ABD ve Rusya ateşkes süresinde DAEŞ ve El Nusra’ya karşı operasyonların devam edeceğini belirtiyor. Ancak İdlib başta olmak üzere pek çok yerde El Nusra ve muhalifler hava operasyonuyla ayırt edilemeyecek kadar yakın birbirine. Bu ayrımın nasıl yapılacağı büyük bir soru işareti. Bunun yanında özellikle kuzey cephesinde savaşan bazı grupların Rusya tarafından terör örgütü tanımına dahil edilerek saldırıya maruz kalması ateşkesi hem muhalifler hem de Türkiye dahil birçok bölge ülkesi açısından anlamsızlaştıracaktır. Suriye’de bir tarafın zor yoluyla kendi planını dayatma imkanı ortadan kalkmıştır. Eğer gerçekten siyasi çözüm ve ateşkes olacaksa güç yolu ile barışı dayatmaktan ziyade bütün tarafların hassasiyetlerini dikkate alan bir orta yol bulunması gerekiyor. Eğer bütün taraflar ateşkes konusunda samimi ise bir şans var. Ancak ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ateşkes başarılı olmazsa Suriye’de B planının ülkenin bölünmesi olabileceğini söyledi. Bu açıklamanın iki anlamı olabilir. ABD ya kötü senaryoyu gösterip tarafları barışa zorlamaya çalışıyor ya da kendini ve dünyayı B planına hazırlıyor.  

 

Haber Turu

Şanlıurfa'da öğrenci servisi devrildi: 1 ölü, 19 yaralı

Şanlıurfa'da öğrenci servisi devrildi: 1 ölü, 19 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

Şehidin bebeği komutanın kucağından inmedi

Şehidin bebeği komutanın kucağından inmedi

Hakkari Çukurca’da bombalı terör saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dört gün sonra şehit düşen Fethiyeli Yüzbaşı Özgür Özekin, son yolculuğuna uğurlandı. Şehit yüzbaşı için baba ocağında düzenlenen konvoya yüzlerce araç katıldı.

Şehit polisin eşi Rüzgar Çetin davasından vazgeçti

Şehit polisin eşi Rüzgar Çetin davasından vazgeçti

Yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'in Beşiktaş'ta karıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru İsmet Fatih Alagöz'ün eşi Özlem Alagöz, Çetin'in 22,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada şikayetinden vazgeçti.

Ordu’da öldürülen teröristlerin arasında sözde grup lideri de bulunuyor

Ordu’da öldürülen teröristlerin arasında sözde grup lideri de bulunuyor

Ordu’nun Mesudiye ilçesinde dün gece güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü PKK arasında çıkan çatışmada öldürülen teröristlerin arasında grup lideri de bulunuyor.

2 üsteğmen FETÖ'den tutuklandı

2 üsteğmen FETÖ'den tutuklandı

Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'nda görevli Üsteğmenler Ahmet Hamdi Mutlu ve Abbas Sarı, tutuklandı.

6 teröristi etkisiz hale getiren askerler konvoyla karşılandı

6 teröristi etkisiz hale getiren askerler konvoyla karşılandı

Ordu’nun Mesudiye kırsal alanında 6 teröristi etkisiz hale getiren askerler birliklerine geri dönüşte konvoylarla kurban kesilerek karşılandı.

Fırat Kalkanı'na tank desteği

Fırat Kalkanı'na tank desteği

Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığından daha önce Şanlıurfa’da bulunan 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına gönderilen tanklar, Fırat Kalkanı Operasyonu’na destek vermek amacıyla Gaziantep’in Karkamış ilçesine gönderildi.

Kars'ta ıslah edilen çayda 2 tarihi gülle bulundu

Kars'ta ıslah edilen çayda 2 tarihi gülle bulundu

Kars'ta bir çayın ıslah çalışması sırasında 1. Dünya Savaşı dönemine ait olduğu belirtilen 2 gülle bulundu.

'ByLock'u kullandıkları belirlenen 25 öğretmen gözaltına alındı

"ByLock"u kullandıkları belirlenen 25 öğretmen gözaltına alındı

Erzurum merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası, örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri ve FETÖ'nün şifreli mesajlaşma uygulaması "ByLock"u kullandıkları belirlenen 25 öğretmen gözaltına alındı.

FETÖ'cü darbecilerin parolası ortaya çıktı

FETÖ'cü darbecilerin parolası ortaya çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, cuntacıların Akıncı 4. Ana Jet Üssü'ne girmek için “yurtta sulh” parolasını kullandıkları ortaya çıktı.

Mavi Marmara tazminatı ödendi

Mavi Marmara tazminatı ödendi

İsrail, Mavi Marmara tazminatını ödedi. Adalet Bakanlığı hesabına 20 milyon dolar yatırıldı.

Eski İsrail Cumhurbaşkanı Peres toprağa verildi

Eski İsrail Cumhurbaşkanı Peres toprağa verildi

Eski İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in cenazesi, Batı Kudüs'teki Herzl Dağı'nda düzenlenen resmi törenle toprağa verildi.

Eski İsrail Cumhurbaşkanı Peres toprağa verildi

Eski İsrail Cumhurbaşkanı Peres toprağa verildi

Eski İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in cenazesi, Batı Kudüs'teki Herzl Dağı'nda düzenlenen resmi törenle toprağa verildi.

Irak'ta bombalı saldırı: 2 ölü

Irak'ta bombalı saldırı: 2 ölü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir pazar yerine düzenlenen bombalı saldırıda 2 sivilin öldüğü, 11'inin yaralandığı bildirildi.

Van Gogh’un resimleri mafyada bulundu

Van Gogh’un resimleri mafyada bulundu

Hollandalı ressam Vincent Van Gogh’un 14 yıl önce çalınan iki paha biçilemeyen eseri, İtalyan mali polisi ekiplerince Napoli kentinde bir mafyaya yapılan baskında ele geçirildi. .

BM: Afganistan'da ABD’nin İHA saldırısında 15 sivil öldü

BM: Afganistan'da ABD’nin İHA saldırısında 15 sivil öldü

Afganistan’ın doğusuna gerçekleştirilen ABD hava saldırısında en az 15 sivil hayatını kaybederken, 13 sivil de yaralandı.

Rusya: Türkiye ile Suriye konusunda ortak hareket edebiliriz

Rusya: Türkiye ile Suriye konusunda ortak hareket edebiliriz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, "Türkiye ile Suriye konusunda yapıcı işbirliği görüyoruz." dedi.

Almanya’da hastane yangını: 2 ölü

Almanya’da hastane yangını: 2 ölü

Almanya’da bir üniversite hastanesinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı.

'Onları katletmekten mutlu olacağım'

"Onları katletmekten mutlu olacağım''

Filipinler Devlet Başkanı Duterte, "Hitler, 3 milyon Yahudi'yi katletti. Filipinler'de 3 milyon uyuşturucu bağımlısı var. Ben de bunları katletmekten mutlu olacağım. Hitler'in kurbanları masum kişilerdi. Benim hedefimdekiler ise suçlular." dedi.

Suriyeli muhaliflerin Hama'da ilerleyişi sürüyor

Suriyeli muhaliflerin Hama'da ilerleyişi sürüyor

Suriye’de Hama ilinin merkezine ulaşmayı hedefleyen muhalifler, son 48 saat içinde rejimin hakim olduğu 13 köy ve kontrol noktasını ele geçirdi.

Bakan Albayrak: Türkiye önemli yatırımlara imza atacak

Bakan Albayrak: Türkiye önemli yatırımlara imza atacak

Eneri Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin özellikle doğalgaz konusunda önemli yatırımlara imza atacağını söyledi.

SGK borçlularına önemli uyarı

SGK borçlularına önemli uyarı

SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı,sigorta borçlularını uyararak, "31 Ekim'e kadar başvuruların yapılması gerekiyor" dedi.

Cebimizdeki 'bozuk' para miktarı 2 milyar lirayı aştı

Cebimizdeki "bozuk" para miktarı 2 milyar lirayı aştı

Darphane verilerine göre yılın başından bu yana cebimize yaklaşık 200 milyon liralık daha bozuk para girerken, piyasadaki toplam bozuk para miktarı 2 milyar lirayı aştı.

Bursa’da Bank Asya alarmı

Bursa’da Bank Asya alarmı

Bursa’da FETÖ operasyonları kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen Bank Asya’da, dosyaların kamyonlarla taşındığı ihbarı polisi alarma geçirdi.

Doğalgaz depolama için 2,4 milyar avroluk imza

Doğalgaz depolama için 2,4 milyar avroluk imza

Tekfen Holding'e bağlı Tekfen İnşaat ve Tesisat ile Alman HMB'nin yer aldığı konsorsiyum, Mersin'in Tarsus ilçesinde yapılacak yer altı doğalgaz depolama tesisleri için 2,4 milyar avro tutarında 2 sözleşme imzaladı.

Palamut avında 'altın çağ' yaşanıyor

Palamut avında "altın çağ" yaşanıyor

Samsun-Sinop Su Ürünleri Bölge Başkanı Kıyak, "11 yıl sonra palamut avında altın çağ yaşıyoruz." açıklamasında bulundu.

Emekliye aylığı oranında promosyon

Emekliye aylığı oranında promosyon

SGK ile bankalar arasındaki anlaşmaya göre, emekli aylıklarında yapılan kademelendirmeyle emeklilere 3 yıllığına toplam 450 ile 900 lira arasında değişen miktarlarda banka promosyon verilecek.

İhracat arttı

İhracat arttı

Türkiye'nin ihracatı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 artarak 11 milyar 867 milyon dolar, ithalatı yüzde 3,7 artarak 16 milyar 554 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov: Türk müteahhitlerini dört gözle bekliyoruz

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov: Türk müteahhitlerini dört gözle bekliyoruz

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Gennadiyeviç Karlov, “Türk müteahhitlerini Rusya’da dört gözle bekliyoruz.” dedi.

Dolar, 3 lira seviyesinde

Dolar, 3 lira seviyesinde

Serbest piyasada dolar 3,0020 liradan euro ise 3,3670 liradan güne başladı.

Hacıosmanoğlu bir kez daha özür diledi

Hacıosmanoğlu bir kez daha özür diledi

28 Ekim 2015'te oynanan Trabzonspor-Gaziantepspor maçından sonra, "Ben kadın gibi 100 sene yaşayacak yerde adam gibi bir sene yaşarım" dediği gerekçesiyle, hakkında dava açılan Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Kadınlardan bir kez daha özür diliyorum" dedi.

İlkay Gündoğan milli takıma geri döndü

İlkay Gündoğan milli takıma geri döndü

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, Dünya Kupası Eleme maçları Çek Cumhuriyeti ve Kuzey İrlanda karşılaşmalarının kadrosunu açıkladı.

Sabri Sarıoğlu ifade verdi: Aylık gelirim...

Sabri Sarıoğlu ifade verdi: Aylık gelirim...

Galatasaraylı futbolcu Sabri Sarıoğlu, geçen yıl oynanan Sivasspor-Galatasaray maçı sonrasında güvenlik görevlisine tekme attığı iddiasıyla hakkında açılan dava kapsamında talimatla mahkemeye ifade verdi. Sabri Sarıoğlu, kimlik tespitinde gelirinin 10 bin lira olduğunu söyledi.

Beşiktaş'a Çaykur Rizespor maçı öncesi kötü haber

Beşiktaş'a Çaykur Rizespor maçı öncesi kötü haber

Çaykur Rizespor hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş'ta yıldız futbolcular Oğuzhan Özyakup, Gökhan Gönül'ün maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.

Fikret Orman'ın penaltı isyanı

Fikret Orman'ın penaltı isyanı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vodafone Arena'da Dinamo Kiev'le 1-1 berabere biten maç sonrası hakem Felix Zwayer'in vermediği penaltıyı eleştirdi.

Wenger'den milli takım mesajı

Wenger'den milli takım mesajı

Arsenal Menajeri Arsene Wenger, kulübünden ayrılması halinde bir gün İngiltere Milli Takımı'nı çalıştırabileceğini söyledi.

Mesut Bakkal'ın yeni takımı belli oldu!

Mesut Bakkal'ın yeni takımı belli oldu!

Osman Özköylü'yle yollarını ayıran TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, eski teknik direktörü Mesut Bakkal'la yeniden anlaşmaya vardı.

Mourinho'dan flaş Fenerbahçe açıklaması

Mourinho'dan flaş Fenerbahçe açıklaması

UEFA Avrupa Ligi'nde Old Trafford'da, Ukrayna ekibi Zorya'yı 1-0 mağlup eden Premier Lig ekibi Manchester United'da menajer Jose Mourinho, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Riekerink'ten Advocaat ve Şenol Güneş yanıtı

Riekerink'ten Advocaat ve Şenol Güneş yanıtı

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Antalyaspor maçı öncesinde konuştu.

Ahmet Nur Çebi'den TFF'ye fikstür tepkisi

Ahmet Nur Çebi'den TFF'ye fikstür tepkisi

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Şampiyonlar Ligi karşılaşması oynadıktan sonra Çaykur Rizespor maçının Cumartesi oynatılmasına tepki gösterdi.

Tehlikeli cins köpek yetiştirene 16 bin TL ceza

Tehlikeli cins köpek yetiştirene 16 bin TL ceza

Kayseri’de Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü tarafından ‘pitbull’ ve ‘dogo’ kırması köpek yetiştiren şahsa 15 bin 918 TL ceza kesildi ve köpekler geçici bakımevine gönderildi.

Sıcaklıklar artıyor

Sıcaklıklar artıyor

Hava sıcaklıkları artarak, mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyredecek.

Kum zambakları açtı

Kum zambakları açtı

MUĞLA'nın Datça İlçesi'nde kum zambakları her yıl eylül ayının son haftasından itibaren bir ay süreyle, deniz kenarlarındaki taşlık alanlarda açıyor.

Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

TUNCELİ kent merkezinde, özel bir şirkete ait beton mikseri pompası ile inşaata beton dökmek için kurulum yapan Ergün Doğan, beton mikserine dokunduğu sırada, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

İşçileri taşıyan otobüs ile kamyon çarpıştı

İşçileri taşıyan otobüs ile kamyon çarpıştı

Bolu'da bir kamyon ile işçi taşıyan otobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi yaralandı.

Karısını vurduktan sonra intihara kalkıştı

Karısını vurduktan sonra intihara kalkıştı

AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde, polis memuru Safiye Gedik (35) ile kocası Engin Gedik (37) arasından bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Engin Gedik, tabancasını aldığı polis memuru eşi Safiye Gedik'i vurduktan sonra intihara kalkıştı. Yaralı çift hastanede tedavi altına alındı.

Kamyonet fındık tarlasına uçtu

Kamyonet fındık tarlasına uçtu

Kastamonu'da yoldan çıkarak fındık tarlasına uçan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Kaçak göçmen faciasında ölü sayısı 6'ya yükseldi

Kaçak göçmen faciasında ölü sayısı 6'ya yükseldi

Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunan adalarına gitmek üzere denize açılan kaçak göçmenleri taşıyan botun batması sonucu ölenlerin sayısı 6'ya ulaştı.

Kuşadası'nda görünmez kaza

Kuşadası'nda görünmez kaza

Kuşadası'nda denizde zıpkınla balık avlayan emekli bir beden eğitimi öğretmeni, su sporları yapılan bir teknenin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Otomobil ile tanker çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil ile tanker çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

ADANA'nın Ceyhan İlçesi'nde otomobil ile bitkisel yağ yüklü tankerin çarpışması sonucu 38 yaşınki Muammer Durak öldü, 39 yaşındaki Ali Osman Öcal ise yaralandı.