Zor ortaklık

Bugün Amerika eğer sorumsuz bir biçimde müttefikini terk etmiş olma görüntüsü vermekten çekinmiyorsa, Türkiye de benzer bir şekilde Amerika’yı sürükleyebilme mekanizmasını devreye sokabilir. Komünist Kore’nin Çin’i, Küba’nın Sovyetleri, Fransa’nın Vietnam’da Amerika’yı sürüklemesi hemen akla geliveren birkaç örnektir. Rus uçağının vurulması da bu duruma bir örnek olabilir.

  • Hasan B. Yalçın / İstanbul Ticaret Üniversitesi
x

Türkiye Amerika ortaklığı hiçbir zaman kolay olmadı. Ama hiç bu kadar da zor olmamıştı. Bu ifade bazılarına abartılı gelebilir. Sonuçta 1960’lı yıllardaki Johnson mektubu ve 2003 Irak Savaşı gibi örnekler düşünüldüğünde, Amerika ile Türkiye arasındaki ilişkinin bu dönemlerde de oldukça gergin bir hal aldığı söylenebilir. Ama bu örneklerin hiçbirinde Amerika böylesi ‘sistematik’ bir biçimde Türkiye karşıtı faaliyetlerin odağı olmamıştı.

Hiçbir çözüme yanaşmıyor

Son dönemin en açıklayıcı örneklerinden biriyle göstermek gerekirse, İran Türkiye’nin Başika’daki varlığından rahatsız olup, Irak Merkezi Yönetimi’ne baskı yapıyor. Irak Amerikalılardan ricacı oluyor. Amerika Türkiye’ye Başika’dan çekilmesi yönünde baskı yapıyor. Yani İran istedi diye, Amerika Türkiye üzerinde baskı kuruyor. Nereden nereye? Bildiğimiz bütün klasik tasnifler alt üst oluyor. Amerika, Suudi Arabistan ve Türkiye gibi geleneksel müttefikleri yerine geleneksel düşmanlarıyla iş tutar hale geliyor.

Milyonlarca göçmen Türkiye’ye akarken Amerika hiçbir çözüme yanaşmıyor. Ne uçuşa yasak bölgeyi kabul etti, ne de eğit donatı sahiplendi. Ne kitle imha silahlarına cevap verdi, ne misket bombalarına. Bunun yerine Türkiye’yi aldatmaya ve vakit kazanmaya yönelik tavırlarıyla dikkat çekti. Suriye’de yetişmiş DAEŞ mensubu teröristler Türkiye’de eylem gerçekleştirirken, Amerika Türkiye’ye DAEŞ destekçisi olduğu imalarında bulunuyor. Kendisi de DAEŞ’le mücadele edermiş gibi yapıyor, ama asıl itibariyle çok kısa sürede yapılacak onca şey varken, hiçbirini yapmıyor.

Türkiye’nin otuz yıldır savaştığı terör örgütünün bir kolu Suriye’de zemin kazanırken, Amerika o örgüte gözümüzün içine baka baka destek oluyor. O örgüt Cenevre’de Türkiye ile aynı masaya otursun diye Amerikan başkan yardımcısı Ankara’ya gelip, Türkiye’ye baskı yapıyor. “Fırat’ın Batı’sına hiçbir terör örgütü geçmesin” diyen Türkiye’ye “Geçsin geçsin, biz size yeni silah teknolojisi sağlarız” gibi ucuz yalanlar söylüyor. Süreç baştan aşağı ele alındığında, Amerikan tarafının her adımda Türkiye’yi aldatmaya çalıştığı, son kertede de açık açık Türkiye’nin karşısına geçtiği görülüyor. Bu durum sadece gerilmiş ilişkiler anlamına gelmiyor. Bunun da ötesinde sistematik bir yıpratma çabasını gösteriyor.

Sistematik yıpratma çabası

Bu uzun soluklu ittifak ilişkilerinde sıkça karşılaşan klasik meselelerden bir tanesidir. Pek tabii ki herhangi bir ittifak, müttefiklerinin savunulması için vardır. Fakat bunun yanında ittifakların iki çok bilindik yan etkisinden söz edilebilir. Birincisi sürüklenme ikincisi ise terk edilmedir. Birincisi genelde büyük ortağın istemediği durumlara sürüklenmesini ifade ederken, ikincisi daima küçük ortağın başına gelir ve büyük ortağın küçük tarafa ihtiyaç duyduğu desteği vermemesi anlamına gelir. Örneğin Prusya, Avusturya-Macaristan tarafından, Rusya da Sırbistan tarafından Birinci Dünya Savaşı’na sürüklenmiştir. Diğer taraftan müttefikler Münih Konferansı’nda Çekoslovakya’yı Hitler’e terk etmişlerdi.

Türkiye ve Amerika 50 yılı aşkın ittifak ilişkilerinde birbirlerinden faydalandılar. Fakat aynı zamanda bu ilişki biçiminin iki tarafı da kısıtladığı durumlar olmuştur. 

Güçlü ortak da kısıtlanabilir

Genelde ittifaklar daha fazla zayıf ortağı kısıtlarken, zaman zaman güçlü ortağı da kısıtladığı düşünülmektedir.

50 yıllık ortaklık, güvenlik planlaması ve teknolojisinde bağımlılık yaratır. Bunun sonuçlarıyla zaman zaman Türkiye yüzleşmek durumunda kaldı. Soğuk Savaş döneminde Sovyet Rusya’ya karşı koruma sağladığı için bu ilişki biçimi yeterince sorgulanmadı. Disiplinli bir ittifaklar sisteminde Amerika ne kadar tehdit ederse etsin, Türkiye’yi terk edebilecek durumda değildi. Diğer taraftan Türkiye de her ne kadar Amerikan tavırlarından rahatsız olsa da NATO’dan uzaklaşmayı hiç düşünmedi. Soğuk Savaş sonrası dönemde de terk edilme sorunu çok gündemde değildi. Bunun yerine Ortadoğu’da yoğun Amerikan müdahaleciliğinin olduğu bir dönemde I. ve II. Körfez Savaşı’nda Amerika, Türkiye’yi sürüklemek istedi. O tarihlerde Türkiye’nin Amerika ile olan ilişkisi hep Türkiye’yi kendisinin istemediği bir savaşa sürükleme ihtimali ile gündeme gelmiştir.

Suriye’de ise Amerikan tarafı açık müdahalecilikten kaçınmaya başlayınca bu kez de yalnız bırakma durumu ortaya çıktı. Yeni-izolasyoncu bir stratejinin sonucu olarak Obama yönetimi, Ortadoğu’daki askeri varlığını çekerek, bölgeyi kendi dinamikleriyle baş başa bıraktı...

Bölgedeki aktörlerin hepsinin birbirini dengeleyeceği bir sonucu umarak, kenara çekildi. Hizbullah ile DAEŞ’in çekişmesi, İran ile Suudi Arabistan’ın dalaşması kadar çekici ne olabilirdi? Dünyanın dört bir tarafındaki cihatçılar Suriye’ye gidiyor ve Hizbullah ve İran’la savaşıyordu.

Bunların terörist eğitim alıp zaman zaman kendilerini Avrupa’da patlattıkları da oluyor ama hesaplayınca kaldırılamayacak bir maliyet gibi görünmüyor. En azından bu bombalar Amerikan anakarasında patlamıyor. Türkiye’de veya olmadı Fransa’da patlıyor ama Washington’a 15 yıldır uğramıyor. Amerika bu durumu öylesine sevdi ki, Rusya gibi hayal edilemeyecek bir ülkeye bile yol açmaktan çekinmedi. Suriye’de Rusya’nın önünü sonuna kadar açtı. Çünkü Türkiye’den başlayıp Suriye, Filistin, Mısır ve Libya üzerinden Tunus’a kadar uzanabilecek bir hat çok can sıkıcı olabilirdi. Bunun yerine bölgeyi hiçbir zaman nihai olarak elinde tutma imkânı olmayan Rusya, İran, Hizbullah ve PYD’nin desteklenmesi gerekirdi. Ve öyle de oldu.

Bu tavır ne kadar sürer?

Peki, bu durum klasik müttefiklik ilişkisi açısından ne ifade eder? Obama yönetimi bu tavrını daha ne kadar sürdürebilir? Şunu söylemek gerekir ki, Amerika Suriye’deki savaşta sınır değişikliği gibi kritik bir dönüşüm olmadığı veya bir tarafın diğerine açıkça galip geleceği bir durum olmadığı müddetçe müdahil olmayacaktır. Ne Türkiye ile olan yarım asırlık müttefiklik hukukuna saygı duyacak, ne de ahde vefa gibi bir kuruntuya kapılacaktır.

Zaman zaman Türkiye’nin bir NATO üyesi olması ve NATO kuralları çerçevesinde Amerika’nın sorumlulukları dile getirilmektedir. Bu durum tabii ki etkili olabilir ama NATO’nun kurucu metinlerinde yer aldığı için değil. Eğer bir Amerikan müdahalesi olacaksa, NATO müktesebatına duyulan saygıdan değil, müdahil olma zorunluluğunun doğmasından olacaktır.

Dolayısıyla Türkiye bu durumla başa çıkmak ve Suriye’deki kamplaşmaların yapısını bozmak istiyorsa, bu dinamikleri gözden kaçırmadan hesap yapmak zorundadır. Amerika’yı müzakereler ve belgelerle ikna etmek mümkün olmayacaktır. Bunun yerine reddedemeyeceği bir teklifle gitmek gerekir.

Ani sonuçlar üretecek bir eylem

Böyle bir durumda da çok kaba haliyle iki seçenek ortaya çıkıyor ve her ikisi de sorumsuz ortak rolünü oynayabilmeye bağlıdır. Birincisi Suriye’de oyunu tamamen bozacak şekilde resmin dışına bütünüyle çıkabilmektir. İkinci seçenek ise karşı kampın en zayıf halkasında ani sonuçlar üretecek bir eylem gerçekleştirmektir. Bu iki uç seçenek arasındaki her tercih yavaş yavaş erimenin sürmesi anlamına gelecektir. Birinci tercih savaşın dışında kalmayı ama tamamıyla devre dışı olarak, Rusya tehdidini Amerika için daha öncelikli bir tehdit haline getirmeyi gerektirir. Rusya’nın kazanma ihtimali Amerika’nın harekete geçmesini sağlamak için yeterli olacaktır. İkinci tercih edildiğinde ise yine bir risk alarak Kuzey Suriye’ye tek taraflı bir tampon bölge kurmaktır. Bu tercih pek tabi ki diğer kampı harekete geçirecektir. Diğer kampın harekete geçmesi ise Amerika’nın hareketlenmesinin ön şartıdır. 

Bugün Amerika eğer sorumsuz bir biçimde müttefikini terk etmiş olma görüntüsü vermekten çekinmiyorsa, Türkiye de benzer bir şekilde Amerika’yı sürükleyebilme mekanizmasını devreye sokabilir.

Bu tür bir strateji her ne kadar şimdilik çok kolay gerçekleştirilebilir gibi görünmese de imkânsız değildir. Tarih iyi planlandığında, ince hesaplar yapıldığında başarıya ulaşmış bu tür planlamalarla doludur. Komünist Kore’nin Çin’i, Küba’nın Sovyetleri, Fransa’nın Vietnam’da Amerika’yı sürüklemesi hemen akla geliveren birkaç örnektir. Böylesi kısa yazılarda bütün evrelerini hesaplamak mümkün değil ama bu alternatifler göz önünde bulundurulduğu müddetçe farklı çıkış yolları bulunabilir ve terk edilme durumundan sürükleme durumuna geçilebilir.

NATO test edilebilir

Rus uçağının vurulması bu duruma bir örnek olabilir. Görüldüğü gibi Rus uçağının uygun şartlarda vurulmuş olması Türkiye’yi hiç de felakete sürüklemedi. Hatta aslında Türkiye’nin NATO bağlantısını göstermesi açısından başarılı bir sonuç üretti. Amerika Suriye, Ortadoğu ve belki Türkiye’den bile vaz geçmeye razı olabilir ama NATO’dan asla. Türkiye’nin taraf olacağı herhangi bir gerginlik NATO’nun test edilmesi anlamına gelecektir. Türkiye zaman zaman NATO’yu test edebilir.

Belki Rus uçağı değil de daha küçük ve elde edilebilir hedefler tercih edilebilirse, daha da önemli başarılar kazanmak mümkün olacaktır. Yine örneğin daha az sakıncalı bir şekilde özellikle Suudi Arabistan ve İran arasında sınırları değiştirme ihtimali olan bir çatışma doğacak olursa, hiçbir şey riske edilmeden Amerika’nın sorumluluk üstlenmesi sağlanabilir. Bunun dışında Türkiye Avrupa’yı da elinden geldiğince devreye sokmaya çalışabilir. Göçmen kartının devreye sokulması Avrupalı aktörlerin daha fazla sahneye çıkmasını sağlayıp Türkiye üzerindeki baskıyı azaltmaya hizmet edebilir. Bunların her biri nihai stratejik öneriler değil, ince ince çalışılması gereken alternatiflerdir. Türkiye eğer bu tıkanıklığı aşmak istiyorsa her türlü alternatifi acilen değerlendirmek zorundadır.

[email protected]

 

Haber Turu

Komite yarın toplanacak, Başbakan Yıldırım, ilk kez başkanlık edecek

Komite yarın toplanacak, Başbakan Yıldırım, ilk kez başkanlık edecek

Savunma Sanayii İcra Komitesi, ilk kez Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanacak.

Kahramanmaraş'ta 23 öğretmen FETÖ'den gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta 23 öğretmen FETÖ'den gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 23 öğretmen gözaltına alındı.

Başbakan Yıldırım: Türkiye ekonomisi 2009 dışında 27 çeyrektir büyüyor

Başbakan Yıldırım: Türkiye ekonomisi 2009 dışında 27 çeyrektir büyüyor

Başbakan Yıldırım, Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı'nda konuştu. Başbakan Yıldırım, "Türkiye olarak biz 2009'da başlayan ve hala da devam etmekte olan küresel krizde ortaya koyduğumuz kararlı politikalar ve küresel krizin ilacının yatırım, istihdam, üretim olması gerektiği gerçeğinden hareketle, 2009 dışında 27 çeyrek boyunca büyümemi

Meteoroloji İstanbul için uyardı

Meteoroloji İstanbul için uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da bugün havanın parçalı, yer yer çok bulutlu ve zamanla aralıklı sağanak yağışlı olmasının beklendiğini açıkladı.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda 2 muhalif şehit oldu

Fırat Kalkanı Harekatı'nda 2 muhalif şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı’nın 65’inci gününde yaşanan çatışmalarda 2 muhalifin şehit olduğunu, 16 muhalifin yaralandığını açıkladı. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 94 DEAŞ terör örgütü hedefine ve 9 PYD/PKK terör örgütü hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapıldığını bildirdi.

MİT, ByLock'un kodlarını tamamen çözdü

MİT, ByLock'un kodlarını tamamen çözdü

ByLock’un, çevredeki ve ortak ağdaki diğer kullanıcıları kod isimleriyle gösteren özelliği FET֒cüleri yaktı.

Hastane önüne bırakılan otomobil alev aldı

Hastane önüne bırakılan otomobil alev aldı

Bartın'da hastane önüne park edilen otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev aldı. İtfaiye ekipleri yangını kısa bir süre içerisinde söndürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Savaş pilotu açığını kapatmak için 2 proje

Savaş pilotu açığını kapatmak için 2 proje

FET֒nün en büyük zararı verdiği Hava Kuvvetleri’nin pilot açığını kapatmak için yeni KHK çıkarılacak.

Firari FETÖ'cüler vatandaşlıktan atılacak

Firari FETÖ'cüler vatandaşlıktan atılacak

15 Temmuz kanlı darbe girişimi öncesi ya da sonrasında yurt dışına kaçan FETÖ'cülerin vatandaşlıktan çıkarılması için düğmeye basıldı. Düzenlemeye göre, firari FETÖ'cülerin Türkiye'ye dönmeleri için süre verilecek. Süre tamamlanana kadar dönmeyen tüm FETÖ'cüler vatandaşlıktan atılacak.

İstanbul’un altına 145 kilometre tünel

İstanbul’un altına 145 kilometre tünel

İstanbul’un trafiğini büyük ölçüde yer altına indirecek tünel projelerinin detaylarına ulaşıldı. Buna göre 2019’a kadar 98 kilometre uzunluğundaki 17 tünel projesi hizmete alınacak. 2019 sonrası ise 47 kilometre uzunluğundaki 11 tünelin tamamlanmasıyla 2023’e kadar İstanbul’un altına 145 kilometre yeni yol inşa edilecek.

Akdeniz'de göçmenlerin botunda 25 ceset bulundu

Akdeniz'de göçmenlerin botunda 25 ceset bulundu

Akdeniz'i kaçak yollardan geçmeye çalışan bir grubun bulunduğu bottan 25 göçmenin cesedi çıkarıldı. Göçmenlerin bulunduğu iki bottaki 246 kişi ise kurtarıldı.

Washinton Post yazarı Ignatius: YPG, İncirlik'te darbeci askerlerle görüştü

Washinton Post yazarı Ignatius: YPG, İncirlik'te darbeci askerlerle görüştü

Washinton Post yazarı ABD'li gazeteci Ignatius, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG denetimindeki Suriye Demokratik Güçleri'nden bir heyetin İncirlik'te darbeci askerlerle görüştüğünü iddia etti.

Trump'ın yıldızını parçaladılar

Trump'ın yıldızını parçaladılar

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı işadamı Donald Trump'ın Hollywood Şöhretler Kaldırımı'ndaki yıldızına balyozlu saldırı yapıldı.

Enbar'da 6 DEAŞ unsuru yakalandı

Enbar'da 6 DEAŞ unsuru yakalandı

Enbar vilayetine bağlı Rutba ilçesinin kontrolünü ele geçiren ordu güçleri, ilçenin çevresinde düzenledikleri operasyonda 6 DEAŞ unsurunu etkisiz hale getirdi.

Hitler'in doğduğu ev yıkılacak

Hitler'in doğduğu ev yıkılacak

Avusturya hükümetinin yıkılacağını açıkladığı Adolf Hitler’in doğduğu evi ziyaret edenlerin sayısı arttı

Polis müdürü kendini savcılığa ihbar etti

Polis müdürü kendini savcılığa ihbar etti

İsveç'in Västmanland Polis Müdürü, Sala kentinde görev yapan bir komiseri tehdit ettiği iddiaları üzerine savcılığa başvurarak hakkında soruşturma başlatılması talebinde bulundu.

Tayvan'ın eski başbakanı ifade verecek

Tayvan'ın eski başbakanı ifade verecek

Eski lider Ma Ying-jeou'nun, gizli bilgileri sızdırdığı iddiasıyla mahkemede ifade vereceği bildirildi

ABD, Afganistan'daki El Kaide liderlerine saldırı düzenledi

ABD, Afganistan'daki El Kaide liderlerine saldırı düzenledi

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Cook, saldırıda örgütün ülkedeki en üst düzey yöneticileri Katani ve Utabi'nin hedef alındığını duyurdu

İdlib'de bir okula bomba atıldı: 22 çocuk öldü

İdlib'de bir okula bomba atıldı: 22 çocuk öldü

UNICEF, okula düzenlenen saldırıda 22 çocuk ile 6 öğretmenin öldürüldüğünü duyurdu

Adalet Bakanı Bozdağ ABD'li mevkidaşı Lynch ile görüştü

Adalet Bakanı Bozdağ ABD'li mevkidaşı Lynch ile görüştü

ABD Adalet Bakanlığı, görüşmede ABD ile Türkiye arasındaki suçluların iadesine yönelik anlaşmanın yanı sıra güvenlik ve terörle mücadelede iş birliğinin değerlendirildiğini duyurdu

Darphane gram altın üretimine başladı

Darphane gram altın üretimine başladı

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Sadettin Parmaksız, 1 gram ve yarım gram Darphane altını üretmeye başladıklarını, kuyumcuların siparişlerini beklediklerini bildirdi.

Ev alırken yanlış beyana ceza!

Ev alırken yanlış beyana ceza!

Bugünlerde birçok vatandaşın ekstradan ‘tapu harcı’ borcu çıkmaya başladı. Ev alırken yanlış beyana Maliye banka kredisi ve hesap hareketinden ulaşıp cezayı kesiyor. “600 lira kazanayım” derken 6 bin lira kaybetmeyin.

Dolar/euro güne böyle başladı

Dolar/euro güne böyle başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 3,0910, avro 3,3730 liradan güne başladı.

Borç yapılandırmasında bankalar sınıfta kaldı!

Borç yapılandırmasında bankalar sınıfta kaldı!

Vatandaşa nefes aldırmayı amaçlayan borç yapılandırma düzenlemesi, yasal boşluklar nedeniyle tıkandı. Faizdeki belirsizlik üzerine bankalar en yüksek oranı tercih ediyor.

Yerli savaş uçağı geliyor

Yerli savaş uçağı geliyor

İlk yerli otomobille ilgili modelin önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirten Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Türkiye bir savaş uçağı projesi üzerine çalışıyor. Takvimle ilgili açıklamalarımız yakında olacak" diye konuştu.

Musul ve Kerkük’e ait 77 bin tapu elimizde

Musul ve Kerkük’e ait 77 bin tapu elimizde

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanlığında Musul ve Kerkük’te Osmanlı dönemine ait 1847-1917 yıllarını kapsayan 77 bin 63 tapu kaydı bulunuyor.

'Memur zihniyetini  kıracak sistem gelecek'

'Memur zihniyetini kıracak sistem gelecek'

Star’ın Ankara Temsilciliği’ni ziyaret eden Çalışma Bakanı Müezzinoğlu memuru değil hizmeti merkez alan uygulamayı hedeflediklerini söyledi. Müezzinoğlu, kıdem tazminatı konusunu da işçi ve işveren arasında yüzde 70’e varan bir ortak noktayı yakaladıkları zaman Meclis’e getireceklerini belirtti.

Konya’ya 700 milyon lira yatırımla TEMAŞEHİR

Konya’ya 700 milyon lira yatırımla TEMAŞEHİR

Emlak Konut GYO, 60 yıllık birikimini Anadolu’ya taşımaya hız verdi. 700 milyon liralık yatırımla yükselecek Temaşehir Konya’nın ilk etabı satıldı, ikinci etabı 29 Ekim’de 324 bin liradan satışa çıkıyor.

Sosyal medyada gördü bodrumunda yetiştiriyor

Sosyal medyada gördü bodrumunda yetiştiriyor

Nail Keserci, sosyal medyada izlediği görüntüler sayesinde üretimini öğrendiği ve evinin bodrumunda yetiştirmeye başladığı istiridye mantarlarını internet üzerinden satarak gelir elde ediyor.

Yöresel ürünler fuarla yurt dışına taşınacak

Yöresel ürünler fuarla yurt dışına taşınacak

Antalya’da düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX), Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve TOBB Başkanı M. RifatHisarcıklıoğlu’nun katılımıyla dün başladı.

G.Saray'da flaş operasyon! 6 futbolcu gidiyor...

G.Saray'da flaş operasyon! 6 futbolcu gidiyor...

Galatasaray'da yeniden yapılanma operasyonu başlatan Dursun Özbek yönetimi, sezon öncesi Olcan Adın, Ryan Donk, Bilal Kısa, Blerim Dzemaili ve Jose Rodriguez'in de aralarında bulunduğu 16 futbolcuyla yollarını ayırmıştı. Özbek yönetimi operasyona devre arasında devam edecek.

İşte Süper Lig'de 9.haftanın programı

İşte Süper Lig'de 9.haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'de 9. haftanın perdesi yarın yapılacak Gençlerbirliği-Beşiktaş karşılaşmasıyla açılacak.

Sneijder'den flaş transfer açıklaması

Sneijder'den flaş transfer açıklaması

Dersim maçını tribünden izleyen yıldız oyuncu, ‘Devre arasında Katar’a gideceği’ şeklindeki iddialarının sorulması üzerine, “İstanbul’da çok mutluyuz. Ayrılmayı düşünmüyorum” dedi.

Riekerink'in veto ettiği F.Bahçeli yıldız!

Riekerink'in veto ettiği F.Bahçeli yıldız!

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink'in, sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan vatandaşı Gregory van der Wiel'i veto ettiği ortaya çıktı.

Beşiktaşlı yıldız seçim vaadi oldu!

Beşiktaşlı yıldız seçim vaadi oldu!

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille, Ocak ayında Ricardo Quaresma'nın transferi içim hamle yapacak.

Demba Ba'dan flaş Beşiktaş açıklaması

Demba Ba'dan flaş Beşiktaş açıklaması

Beşiktaşlı taraftarların unutamadığı golcü futbolcu Demba Ba, Siyah-beyazlı takıma geri dönmek istediğini açıkladı.

Pereira'dan Fenerbahçe'ye CAS şoku!

Pereira'dan Fenerbahçe'ye CAS şoku!

Fenerbahçe hakkını aramak için FİFA'ya gitti, Vitor Pereira'da sarı-lacivertli kulübün peşini bırakmadı.

F.Bahçe'de şok sakatlık! Gözyaşlarını tutamadı...

F.Bahçe'de şok sakatlık! Gözyaşlarını tutamadı...

Fenerbahçe'nin Zalgiris'i 82-68 mağlup ettiği THY Euroleague maçında yıldız oyuncu Bogdan Bogdanovic talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Ali Koç 48 saatte fikrini değiştirdi!

Ali Koç 48 saatte fikrini değiştirdi!

Yanıtı en çok merak edilen soru; Aziz Yıldırım ile Ali Koç'un kongrede karşı karşıya gelip gelmeyeceği... Çoğunluk görüşü ise Koç'un seçime tek aday gireceği yönünde.

F.Bahçeli yıldız Burak'ın yanına gidiyor

F.Bahçeli yıldız Burak'ın yanına gidiyor

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye transfer olduğunda adeta yer yerinden oynayan Robin Van Persie, aradan geçen zamana rağmen sakatlık sebebiyle beklenen performansı bir türlü sergileyememişti.

Nişan günü ihanet intihara sürükledi

Nişan günü ihanet intihara sürükledi

Türk Hava Yolları’nın 6 yıllık kabin memuru 31 yaşındaki Eda Özdemir’in, ABD New York’ta yaşamına son vermesinin altından aşk acısı çıktı. İstanbul-New York seferi için gittiği kentte kaldığı otelin tuvaletinde kendini asarak yaşamına son veren Özdemir’in bir yakını, genç kadının 17 ay önce biten ilişkisinin ardından yaşadığı travmayı a

Annesi 176, 13 yaşındaki oğlu 102 kilo

Annesi 176, 13 yaşındaki oğlu 102 kilo

Amasya’nın Taşova ilçesinde yaşayan 176 kilo ağırlığındaki 38 yaşındaki Tülay Önder, kendisi ve 13 yaşında 102 kilo olan oğlu Murat için Sağlık Bakanı Recep Akdağ’dan yardım istedi. Mektubun incelemesinin ardından obez ambulansıyla hastaneye kaldırılan anne ve oğlu kontrolden geçirildi

Okulda kalp krizi geçiren genç kız hayatını kaybetti

Okulda kalp krizi geçiren genç kız hayatını kaybetti

İzmir’in Aliağa ilçesinde, 16 yaşındaki bir lise öğrencisi, okul bahçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Genç kız, ilçe genelinde yapılan atletizm müsabakalarında aldığı başarılarla adından söz ettirmişti.

Fındığı tanıtmak için karavanıyla tura çıktı

Fındığı tanıtmak için karavanıyla tura çıktı

Ordu'nun İkizce ilçesi Düzpelit Mahallesi Muhtarı Çalık, karavanıyla İkizce ilçesini, mahallesini ve fındığı tanıtmak için İstanbul'a doğru yola çıktı.

Çocuğun kulağından 14 larva çıktı

Çocuğun kulağından 14 larva çıktı

Adana’da kulak ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 7 yaşındaki Mehmet Elma’nın kulağından, halk arasında kurtçuk olarak bilinen 14 larva çıkarıldı.

Mide küçültme ameliyatı sonrası ölümde doktorlara 6 yıl hapis istemi

Mide küçültme ameliyatı sonrası ölümde doktorlara 6 yıl hapis istemi

Adana'da anestezi uzmanı Dr. K.Ş. ile genel cerrahi uzmanı Dr. A.A. hakkında, mide fıtığı ve küçültme ameliyatı yaptıkları 28 yaşındaki Fatih Besler'in ihmal sonucu ölümüne neden oldukları iddiasıyla 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Japonya’dan Türk dönercilerini şaşırtan reklam

Japonya’dan Türk dönercilerini şaşırtan reklam

Japonya'da haftalık yayınlanan ve gösterdiği yemeklerle karınları acıktıran bir anime olan Shokugeki no Soma'da Türk dönerinin yer aldığı bir bölüm yayınlandı. Türk dönercileri, animasyon filmi için “Döneri bu kadar iyi biz anlatamazdık” yorumları yaptı.

Çocuğun kulağından sinek larvaları çıktı

Çocuğun kulağından sinek larvaları çıktı

Adana'da hastaneye götürülen 7 yaşındaki bir çocuğun kulağından 14 sinek larvası çıkartıldı.

Mobilya ustası kadın kredi çekip patron oldu

Mobilya ustası kadın kredi çekip patron oldu

Samsun’da kooperatiften çektiği kredi ile baba mesleği olan mobilya, döşeme ve tamirat işi yapan genç kadın, işinin patronu oldu.

Likya Yolu'ndaki büyük tehlike

Likya Yolu'ndaki büyük tehlike

Likya Yolu'ndaki parkurlardan biri olan Adrasan-Olimpos rotası, yanlış işaretlemeler yüzünden tehlike saçıyor.