Zor ortaklık

Bugün Amerika eğer sorumsuz bir biçimde müttefikini terk etmiş olma görüntüsü vermekten çekinmiyorsa, Türkiye de benzer bir şekilde Amerika’yı sürükleyebilme mekanizmasını devreye sokabilir. Komünist Kore’nin Çin’i, Küba’nın Sovyetleri, Fransa’nın Vietnam’da Amerika’yı sürüklemesi hemen akla geliveren birkaç örnektir. Rus uçağının vurulması da bu duruma bir örnek olabilir.

  • Hasan B. Yalçın / İstanbul Ticaret Üniversitesi

Türkiye Amerika ortaklığı hiçbir zaman kolay olmadı. Ama hiç bu kadar da zor olmamıştı. Bu ifade bazılarına abartılı gelebilir. Sonuçta 1960’lı yıllardaki Johnson mektubu ve 2003 Irak Savaşı gibi örnekler düşünüldüğünde, Amerika ile Türkiye arasındaki ilişkinin bu dönemlerde de oldukça gergin bir hal aldığı söylenebilir. Ama bu örneklerin hiçbirinde Amerika böylesi ‘sistematik’ bir biçimde Türkiye karşıtı faaliyetlerin odağı olmamıştı.

Hiçbir çözüme yanaşmıyor

Son dönemin en açıklayıcı örneklerinden biriyle göstermek gerekirse, İran Türkiye’nin Başika’daki varlığından rahatsız olup, Irak Merkezi Yönetimi’ne baskı yapıyor. Irak Amerikalılardan ricacı oluyor. Amerika Türkiye’ye Başika’dan çekilmesi yönünde baskı yapıyor. Yani İran istedi diye, Amerika Türkiye üzerinde baskı kuruyor. Nereden nereye? Bildiğimiz bütün klasik tasnifler alt üst oluyor. Amerika, Suudi Arabistan ve Türkiye gibi geleneksel müttefikleri yerine geleneksel düşmanlarıyla iş tutar hale geliyor.

Milyonlarca göçmen Türkiye’ye akarken Amerika hiçbir çözüme yanaşmıyor. Ne uçuşa yasak bölgeyi kabul etti, ne de eğit donatı sahiplendi. Ne kitle imha silahlarına cevap verdi, ne misket bombalarına. Bunun yerine Türkiye’yi aldatmaya ve vakit kazanmaya yönelik tavırlarıyla dikkat çekti. Suriye’de yetişmiş DAEŞ mensubu teröristler Türkiye’de eylem gerçekleştirirken, Amerika Türkiye’ye DAEŞ destekçisi olduğu imalarında bulunuyor. Kendisi de DAEŞ’le mücadele edermiş gibi yapıyor, ama asıl itibariyle çok kısa sürede yapılacak onca şey varken, hiçbirini yapmıyor.

Türkiye’nin otuz yıldır savaştığı terör örgütünün bir kolu Suriye’de zemin kazanırken, Amerika o örgüte gözümüzün içine baka baka destek oluyor. O örgüt Cenevre’de Türkiye ile aynı masaya otursun diye Amerikan başkan yardımcısı Ankara’ya gelip, Türkiye’ye baskı yapıyor. “Fırat’ın Batı’sına hiçbir terör örgütü geçmesin” diyen Türkiye’ye “Geçsin geçsin, biz size yeni silah teknolojisi sağlarız” gibi ucuz yalanlar söylüyor. Süreç baştan aşağı ele alındığında, Amerikan tarafının her adımda Türkiye’yi aldatmaya çalıştığı, son kertede de açık açık Türkiye’nin karşısına geçtiği görülüyor. Bu durum sadece gerilmiş ilişkiler anlamına gelmiyor. Bunun da ötesinde sistematik bir yıpratma çabasını gösteriyor.

Sistematik yıpratma çabası

Bu uzun soluklu ittifak ilişkilerinde sıkça karşılaşan klasik meselelerden bir tanesidir. Pek tabii ki herhangi bir ittifak, müttefiklerinin savunulması için vardır. Fakat bunun yanında ittifakların iki çok bilindik yan etkisinden söz edilebilir. Birincisi sürüklenme ikincisi ise terk edilmedir. Birincisi genelde büyük ortağın istemediği durumlara sürüklenmesini ifade ederken, ikincisi daima küçük ortağın başına gelir ve büyük ortağın küçük tarafa ihtiyaç duyduğu desteği vermemesi anlamına gelir. Örneğin Prusya, Avusturya-Macaristan tarafından, Rusya da Sırbistan tarafından Birinci Dünya Savaşı’na sürüklenmiştir. Diğer taraftan müttefikler Münih Konferansı’nda Çekoslovakya’yı Hitler’e terk etmişlerdi.

Türkiye ve Amerika 50 yılı aşkın ittifak ilişkilerinde birbirlerinden faydalandılar. Fakat aynı zamanda bu ilişki biçiminin iki tarafı da kısıtladığı durumlar olmuştur. 

Güçlü ortak da kısıtlanabilir

Genelde ittifaklar daha fazla zayıf ortağı kısıtlarken, zaman zaman güçlü ortağı da kısıtladığı düşünülmektedir.

50 yıllık ortaklık, güvenlik planlaması ve teknolojisinde bağımlılık yaratır. Bunun sonuçlarıyla zaman zaman Türkiye yüzleşmek durumunda kaldı. Soğuk Savaş döneminde Sovyet Rusya’ya karşı koruma sağladığı için bu ilişki biçimi yeterince sorgulanmadı. Disiplinli bir ittifaklar sisteminde Amerika ne kadar tehdit ederse etsin, Türkiye’yi terk edebilecek durumda değildi. Diğer taraftan Türkiye de her ne kadar Amerikan tavırlarından rahatsız olsa da NATO’dan uzaklaşmayı hiç düşünmedi. Soğuk Savaş sonrası dönemde de terk edilme sorunu çok gündemde değildi. Bunun yerine Ortadoğu’da yoğun Amerikan müdahaleciliğinin olduğu bir dönemde I. ve II. Körfez Savaşı’nda Amerika, Türkiye’yi sürüklemek istedi. O tarihlerde Türkiye’nin Amerika ile olan ilişkisi hep Türkiye’yi kendisinin istemediği bir savaşa sürükleme ihtimali ile gündeme gelmiştir.

Suriye’de ise Amerikan tarafı açık müdahalecilikten kaçınmaya başlayınca bu kez de yalnız bırakma durumu ortaya çıktı. Yeni-izolasyoncu bir stratejinin sonucu olarak Obama yönetimi, Ortadoğu’daki askeri varlığını çekerek, bölgeyi kendi dinamikleriyle baş başa bıraktı...

Bölgedeki aktörlerin hepsinin birbirini dengeleyeceği bir sonucu umarak, kenara çekildi. Hizbullah ile DAEŞ’in çekişmesi, İran ile Suudi Arabistan’ın dalaşması kadar çekici ne olabilirdi? Dünyanın dört bir tarafındaki cihatçılar Suriye’ye gidiyor ve Hizbullah ve İran’la savaşıyordu.

Bunların terörist eğitim alıp zaman zaman kendilerini Avrupa’da patlattıkları da oluyor ama hesaplayınca kaldırılamayacak bir maliyet gibi görünmüyor. En azından bu bombalar Amerikan anakarasında patlamıyor. Türkiye’de veya olmadı Fransa’da patlıyor ama Washington’a 15 yıldır uğramıyor. Amerika bu durumu öylesine sevdi ki, Rusya gibi hayal edilemeyecek bir ülkeye bile yol açmaktan çekinmedi. Suriye’de Rusya’nın önünü sonuna kadar açtı. Çünkü Türkiye’den başlayıp Suriye, Filistin, Mısır ve Libya üzerinden Tunus’a kadar uzanabilecek bir hat çok can sıkıcı olabilirdi. Bunun yerine bölgeyi hiçbir zaman nihai olarak elinde tutma imkânı olmayan Rusya, İran, Hizbullah ve PYD’nin desteklenmesi gerekirdi. Ve öyle de oldu.

Bu tavır ne kadar sürer?

Peki, bu durum klasik müttefiklik ilişkisi açısından ne ifade eder? Obama yönetimi bu tavrını daha ne kadar sürdürebilir? Şunu söylemek gerekir ki, Amerika Suriye’deki savaşta sınır değişikliği gibi kritik bir dönüşüm olmadığı veya bir tarafın diğerine açıkça galip geleceği bir durum olmadığı müddetçe müdahil olmayacaktır. Ne Türkiye ile olan yarım asırlık müttefiklik hukukuna saygı duyacak, ne de ahde vefa gibi bir kuruntuya kapılacaktır.

Zaman zaman Türkiye’nin bir NATO üyesi olması ve NATO kuralları çerçevesinde Amerika’nın sorumlulukları dile getirilmektedir. Bu durum tabii ki etkili olabilir ama NATO’nun kurucu metinlerinde yer aldığı için değil. Eğer bir Amerikan müdahalesi olacaksa, NATO müktesebatına duyulan saygıdan değil, müdahil olma zorunluluğunun doğmasından olacaktır.

Dolayısıyla Türkiye bu durumla başa çıkmak ve Suriye’deki kamplaşmaların yapısını bozmak istiyorsa, bu dinamikleri gözden kaçırmadan hesap yapmak zorundadır. Amerika’yı müzakereler ve belgelerle ikna etmek mümkün olmayacaktır. Bunun yerine reddedemeyeceği bir teklifle gitmek gerekir.

Ani sonuçlar üretecek bir eylem

Böyle bir durumda da çok kaba haliyle iki seçenek ortaya çıkıyor ve her ikisi de sorumsuz ortak rolünü oynayabilmeye bağlıdır. Birincisi Suriye’de oyunu tamamen bozacak şekilde resmin dışına bütünüyle çıkabilmektir. İkinci seçenek ise karşı kampın en zayıf halkasında ani sonuçlar üretecek bir eylem gerçekleştirmektir. Bu iki uç seçenek arasındaki her tercih yavaş yavaş erimenin sürmesi anlamına gelecektir. Birinci tercih savaşın dışında kalmayı ama tamamıyla devre dışı olarak, Rusya tehdidini Amerika için daha öncelikli bir tehdit haline getirmeyi gerektirir. Rusya’nın kazanma ihtimali Amerika’nın harekete geçmesini sağlamak için yeterli olacaktır. İkinci tercih edildiğinde ise yine bir risk alarak Kuzey Suriye’ye tek taraflı bir tampon bölge kurmaktır. Bu tercih pek tabi ki diğer kampı harekete geçirecektir. Diğer kampın harekete geçmesi ise Amerika’nın hareketlenmesinin ön şartıdır. 

Bugün Amerika eğer sorumsuz bir biçimde müttefikini terk etmiş olma görüntüsü vermekten çekinmiyorsa, Türkiye de benzer bir şekilde Amerika’yı sürükleyebilme mekanizmasını devreye sokabilir.

Bu tür bir strateji her ne kadar şimdilik çok kolay gerçekleştirilebilir gibi görünmese de imkânsız değildir. Tarih iyi planlandığında, ince hesaplar yapıldığında başarıya ulaşmış bu tür planlamalarla doludur. Komünist Kore’nin Çin’i, Küba’nın Sovyetleri, Fransa’nın Vietnam’da Amerika’yı sürüklemesi hemen akla geliveren birkaç örnektir. Böylesi kısa yazılarda bütün evrelerini hesaplamak mümkün değil ama bu alternatifler göz önünde bulundurulduğu müddetçe farklı çıkış yolları bulunabilir ve terk edilme durumundan sürükleme durumuna geçilebilir.

NATO test edilebilir

Rus uçağının vurulması bu duruma bir örnek olabilir. Görüldüğü gibi Rus uçağının uygun şartlarda vurulmuş olması Türkiye’yi hiç de felakete sürüklemedi. Hatta aslında Türkiye’nin NATO bağlantısını göstermesi açısından başarılı bir sonuç üretti. Amerika Suriye, Ortadoğu ve belki Türkiye’den bile vaz geçmeye razı olabilir ama NATO’dan asla. Türkiye’nin taraf olacağı herhangi bir gerginlik NATO’nun test edilmesi anlamına gelecektir. Türkiye zaman zaman NATO’yu test edebilir.

Belki Rus uçağı değil de daha küçük ve elde edilebilir hedefler tercih edilebilirse, daha da önemli başarılar kazanmak mümkün olacaktır. Yine örneğin daha az sakıncalı bir şekilde özellikle Suudi Arabistan ve İran arasında sınırları değiştirme ihtimali olan bir çatışma doğacak olursa, hiçbir şey riske edilmeden Amerika’nın sorumluluk üstlenmesi sağlanabilir. Bunun dışında Türkiye Avrupa’yı da elinden geldiğince devreye sokmaya çalışabilir. Göçmen kartının devreye sokulması Avrupalı aktörlerin daha fazla sahneye çıkmasını sağlayıp Türkiye üzerindeki baskıyı azaltmaya hizmet edebilir. Bunların her biri nihai stratejik öneriler değil, ince ince çalışılması gereken alternatiflerdir. Türkiye eğer bu tıkanıklığı aşmak istiyorsa her türlü alternatifi acilen değerlendirmek zorundadır.

[email protected]

 

Haber Turu

FETÖ elebaşının firar PR'ı

FETÖ elebaşının firar PR'ı

Türkiye'nin darbeyle ilgili kanıtları ABD'ye göndermesi ve muhatapları üzerinde artırdığı baskı, Fethullah Gülen'i panikletti. Şimdi Batı medyasında imajı parlatma peşinde!

Bilal Erdoğan: En kötü senaryoya hazırdım

Bilal Erdoğan: En kötü senaryoya hazırdım

Bilal Erdoğan, kanlı darbe girişimi gecesinde yaşadıklarını “Ailemle beraberim, darbe oluyor. En kötü senaryoyu aklımdan geçirdim. 1-2 dakika telaş yaşadım. Sonra en kötü senaryoyu hazmettim” sözleriyle anlattı.

Fuat Avni ABD'de ortaya çıktı

Fuat Avni ABD'de ortaya çıktı

FETÖ'nün medya ayağının en önemli isimlerinden ve Fuat Avni trol çetesinin elebaşı olan Aydoğan Vatandaş ABD'de görüntülendi.

Muğla'da sahte içki operasyonu

Muğla'da sahte içki operasyonu

Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde, jandarmanın yaptığı denetimlerde bar ve restoranlarda 38 litre ve 33 şişe sahte içki ele geçirildi.

Söke'de 2 komiser FETÖ'den gözaltına alındı

Söke'de 2 komiser FETÖ'den gözaltına alındı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Aydın'ın Söke İlçesi'nde 2 komiser gözaltına alındı

Safranbolu'da tarihi konakta yangın

Safranbolu'da tarihi konakta yangın

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki üç katlı tarihi konak yandı.

Manisa'da korkutan deprem

Manisa'da korkutan deprem

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 3.9 şiddetinde deprem oldu.

Mustafa Ataş: MİT Müsteşarı'nın kellesini almak istediler

Mustafa Ataş: MİT Müsteşarı'nın kellesini almak istediler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, geçmişte kendilerini sindirmek için girişimlerde bulunulduğunu anımsatarak, "MİT Müsteşarının kellesini almak istediler. Recep Tayyip Erdoğan'ın ameliyat olduğu gün ve saati seçmişlerdi. MİT Müsteşarı'nın koluna kelepçe takacaklardı. Arkasından da Recep Tayyip Erdoğan'a kelepçe takacaklardı

15 Temmuz şehitleri Londra'da anıldı

15 Temmuz şehitleri Londra'da anıldı

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği İngiltere Şubesi, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan vatandaşlar için bazı milletvekillerinin katılımıyla anma programı düzenledi

5 kişilik aileyi pompalı tüfekle kurşun yağmuruna tuttular

5 kişilik aileyi pompalı tüfekle kurşun yağmuruna tuttular

Mersin'in Mut ilçesinde pompalı tüfekle ateş açılan otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Yemen'de Husilerden şartlı teklif

Yemen'de Husilerden şartlı teklif

Husiler ile Salih yanlısı güçler, koalisyon güçlerine, saldırıların durması karşılığında sınırındaki roket atışlarını durdurma teklifinde bulundu.

İspanya'da Bask ve Galisya'da yerel seçimleri iktidar kazandı

İspanya'da Bask ve Galisya'da yerel seçimleri iktidar kazandı

İspanya'nın Bask ve Galisya özerk yönetimlerinde yapılan yerel parlamento seçimlerini iktidardaki partiler kazandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Ekim ayında yoğunlaştırılmış bir müzakere sürecine gireceğiz

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Ekim ayında yoğunlaştırılmış bir müzakere sürecine gireceğiz

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, "Ekim ayında yeniden yoğunlaştırılmış bir müzakere sürecinin içine gireceğiz. 2016 hedefi var olmaya devam ediyor." dedi.

BM'de üçlü zirve sona erdi! Ban Ki Moon: Kıbrıs için önümüzdeki süreç çok kritik

BM'de üçlü zirve sona erdi! Ban Ki Moon: Kıbrıs için önümüzdeki süreç çok kritik

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki Moon, Kıbrıs sorununa çözüm bulunması için sürdürülen görüşmelerde gelinen aşamayla ilgili bilgi almak üzere KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile görüşerek tebrik etti.

Dünyanın en büyük radyo teleskobu faaliyete geçti

Dünyanın en büyük radyo teleskobu faaliyete geçti

Çin, uzaydaki yaşamı araştırmak amacıyla yaptığı dünyanın en büyük radyo teleskobunun faaliyete başladığını bildirdi.

Lady Gaga'dan Ümran'lı Suriye paylaşımı

Lady Gaga'dan Ümran'lı Suriye paylaşımı

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Lady Gaga, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Suriye'deki savaş mağdurları için dua istedi.

Dünya konuşuyor Halep’te çocuklar ölüyor

Dünya konuşuyor Halep’te çocuklar ölüyor

Esad rejiminin Halep katliamı beşinci günündeyken dünya çareyi yine konuşmakta buldu. BMGK acil toplanırken; ABD, AB ülkeleri ve İngiltere’den üst üste kınamalar geldi. Ama çocuklar ölmeye devam etti.

BM'de Kıbrıs için üçlü zirve

BM'de Kıbrıs için üçlü zirve

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis ile üçlü görüşme gerçekleştirdi.

'Bu yapılan terörle mücadele değil barbarlıktır'

'Bu yapılan terörle mücadele değil barbarlıktır'

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Samantha Power, Rusya'nın Suriye'de yaptığının terörle mücadele değil "barbarlık" olduğunu söyledi.

İran'ı korku sardı: Rusya ve ABD gizli anlaşma yaparak...

İran'ı korku sardı: Rusya ve ABD gizli anlaşma yaparak...

İran dini lideri Hamaney'in Başdanışmanı Safevi, ABD ve Rusya'nın Suriye'de gizli anlaşma yaparak İran'ın çıkarlarını gözardı edebileceğini belirtti.

Moody's'in notu kırık, sicili de bozuk

Moody's'in notu kırık, sicili de bozuk

Türkiye'ye yönelik üst akıl operasyonunun finansal ayağını üstlenen ABD'li kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in geçmişi skandallarla dolu. Moody's dünyayı sarsan 2008'deki mortgage krizinin ortaya çıkmasında önemli rol üstlendi. Batık kredilerin sayısının artmasını bilinçli olarak görmezden gelen kuruluş, dünyayı finansal bir krize

Erken yağan kar çiftçiyi tedirgin etti

Erken yağan kar çiftçiyi tedirgin etti

Erzurum’da önceki gün yağan kar ve soğuk hava, çiftçilikle uğraşan vatandaşları tedirgin etti.

NASA’nın Juno uydusuna Bursa’dan motor

NASA’nın Juno uydusuna Bursa’dan motor

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nce (NASA) Jüpiter’in sırlarını araştırmak üzere gönderilen ‘Juno’ adlı uzay aracını gözleyen yer istasyonunda kullanılan 17 özel hidrolik motoru, 4 kişilik Türk mühendis tarafından Bursa’daki Bosch Rexroth Fabrikası’nda üretildi.

TOKİ sosyal konut üretim modelini dünyaya anlatacak

TOKİ sosyal konut üretim modelini dünyaya anlatacak

Türkiye’de hayata geçirdiği sosyal konut projeleri ile dar ve orta gelirli yüzbinlerce aileyi ev sahibi yapan Toplu Konut İdaresi (TOKİ), dünyaya ‘sosyal konut üretim modeli’ni dünyaya anlatacak.

FET֒den yurt dışında Türkiye’ye sabotaj

FET֒den yurt dışında Türkiye’ye sabotaj

Ekonomi Bakanı Zeybekci’nin Hollanda ziyaretinde Türkiye karşıtı propaganda yapan FET֒cüler, Kalkınma Bakanı Elvan’ın Kuveyt ve Katar temasında da sahnedeydi. Heyetin konakladığı otele Türkiye aleyhtarı gazete bırakıldı.

Çek oradan bir buçuk ‘acılı ton balığı’

Çek oradan bir buçuk ‘acılı ton balığı’

‘Çek oradan bir buçuk acılı Adana’ diye bildiğimiz bu sipariş klişesini, Adanalı işadamı Alican Yamanyılmaz, ton balığına çevirdi. Ton balığına meşhur Adana acısını karıştırarak üretmeye başladı. Konserveler halinde Ortadoğu’dan Avustralya’ya, hatta Amerika’ya kadar ihracat yapar hale geldi...

Rusya’dan yaş sebze meyve talebi başladı

Rusya’dan yaş sebze meyve talebi başladı

Moskova’da düzenlenen yaş sebze meyve fuarına katılan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinden (BAİB), Rus firmalarının, fuarın ardından Antalya’dan talep ettiği ürünlerin listesini ilettiğini belirtildi.

Türkiye’nin dinamikleri iyi Moody’s’un kararı maksatlı

Türkiye’nin dinamikleri iyi Moody’s’un kararı maksatlı

Türkiye’nin notunu haksız yere düşüren Moody’s ile ilgili konuşan Maliye Bakanı Ağbal “Dinamiklerimiz güçlü, bu karar maksatlı, rasyonalitesi yok” dedi.

Mahmutbey trafik sorunu serbest geçişle çözülecek

Mahmutbey trafik sorunu serbest geçişle çözülecek

Ulaştırma Bakanı Arslan, İstanbul trafiğine nefes aldıracak yeni projenin, Mahmutbey gişelerinde serbest geçiş sistemi uygulaması olduğunu söyledi. Arslan “2 ay içinde sistem devreye girince trafik yüzde 30 rahatlayacak” dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ: 3 günde ne değişti?

Adalet Bakanı Bozdağ: 3 günde ne değişti?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu revize etmesine ilişkin, "Türkiye ekonomisi, ısmarlama, subjektif ve kurgu Moody's'in not düşürme raporuyla çökecek, krize girecek bir ekonomi değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Nejat İşler'in gol sevinci! Hop oturdu hop kalktı

Nejat İşler'in gol sevinci! Hop oturdu hop kalktı

Ünlü oyuncu Nejat İşler başkanı olduğu Gümüşlük spor maçında maç bitene kadar yerinde duramadı.

Van Hooijdonk'un oğlundan ilginç Van Persie tweeti!

Van Hooijdonk'un oğlundan ilginç Van Persie tweeti!

Pierre van Hooijdonk'un oğlu Sydney, Gaziantepspor maçında kadroda yer almayan Robin van Persie ile ilgili ilginç bir tweet attı.

Advocaat: Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum

Advocaat: Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Dick Advocaat, Gaziantepspor maçı sonrası açıklamAlarda bulundu.

At yarışlarında korkunç kaza!

At yarışlarında korkunç kaza!

İzmir'in Çiğli ilçesinde düzenlenen rahvan at yarışlarında meydana gelen kazada, devrilen atın altında kalan bir jokey hayatını kaybetti.

Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord farklı kazandı

Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord farklı kazandı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Feyenoord, Hollanda Birinci Futbol Ligi'nin 7. hafta maçında sahasında ağırladığı Roda'yı 5-0 mağlup etti.

Bursaspor zirveye yürüyor

Bursaspor zirveye yürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Bursaspor, Kasımpaşa'yı 62. dakikada Şilili futbolcusu Jorquera'nın golüyle 1-0 mağlup etti. Kasımpaşa, Tunay Torun'la penaltı atışından yararlanamadı.

Sakarya'da holigan terörü

Sakarya"da holigan terörü

Afyonspor ile oynayacakları maç için yola çıkan Sakaryaspor taraftarları ile Ümraniyespor maçına giden Eskişehirspor taraftarları, Sakarya’nın Pamukova ilçesinde birbirlerine girdi. Çıkan olaylarla silahlarda kullanılırken, 7 kişi yaralandı.

FIFA'dan Trabzonspor'a büyük şok!

FIFA'dan Trabzonspor'a büyük şok!

FIFA, İbrahim Hacıosmanoğlu döneminde Kevin Constant ve Waris Majeed'in ödemelerini zamanında yapmayan Trabzonspor'un 8 milyon Euro ödemesine karar verdi

Selçuk İnan’dan büyük jest

Selçuk İnan’dan büyük jest

Galatasaray’ın kaptanı Selçuk İnan, İzmir’de tedavi gören ve kendisiyle tanışmak isteyen taraftarı kırmayarak ziyaretine gitti.

Fenerbahçe 'kafa'sını kullandı

Fenerbahçe 'kafa'sını kullandı

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Gaziantepspor'u 2-1 yenerek seyircisi önünde bu sezon ilk galibiyetini aldı. 3 puanı getiren goller kafa vuruşuyla Emenike ve josef'ten gelirken Lens yaptığı 2 asistle geceye damga vurdu.

Diyanet Takvimine 'yaz saati' ayarı: Namaz saatlerine 30 Ekim'den itibaren...

Diyanet Takvimine 'yaz saati' ayarı: Namaz saatlerine 30 Ekim'den itibaren...

Diyanet İşleri Başkanlığınca 81 il müftülüğüne gönderilen genelgeyle, kış saati uygulamasının kaldırılması nedeniyle Diyanet Takvimindeki namaz saatlerine 30 Ekim'den itibaren bir saat eklenerek ezanların okunması istendi.

Savaş oyununda 20 metrelik kuyuya düştü

Savaş oyununda 20 metrelik kuyuya düştü

Şile'de iki grup arasında gerçekleşen Airsoft oyunu sırasında Airsoft oyuncusu Kerem Yağız(41), 20 metrelik kuyuya düştü. Hafif yaralanan Yağız, itfaiye erleri tarafından yaklaşık 2 saatte kurtarıldı.

Yaylada mahsur kalan köylüler kurtarıldı

Yaylada mahsur kalan köylüler kurtarıldı

Ardahan'ın Damal ilçesi Arapyurdu Köyü yaylasında kar yağışı sonrası mahsur kalan köylüler kurtarıldı.

İzmir Körfezi'nde balon balığı tehlikesi

İzmir Körfezi'nde balon balığı tehlikesi

İzmir'deki Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç. Dr. İlker Aydın, İzmir Körfezi'nde yaptıkları araştırmalar sırasında balon balığı türlerine rastladıklarını, bunların gelecekte daha fazla görüleceğini ve balıkçılar tarafından yakalanması durumunda kesinlikle tüketilmemesi gerekt

Sokakta baygın halde bulundu

Sokakta baygın halde bulundu

Bartın'da sokakta baygın halde bulunan genç hastaneye kaldırıldı.

Zeki Müren'i Anma Konseri'nde izdiham

Zeki Müren'i Anma Konseri'nde izdiham

Sanat Güneşi Zeki Müren ölümünün 20. Yıl dönümde, Bodrum'da konser ile anıldı. Bin 500 kişilik konser alanına yaklaşık 3 bin kişi gelince büyük izdiham yaşandı. Oturacak yer bulamayan vatandaşlar yerlere oturarak konseri izledi.

Konya'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Konya'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Konya'nın Akşehir ilçesinde, elma yüklü kamyonun otomobile çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu'nda şüpheli araç alarmı

TEM Otoyolu'nda şüpheli araç alarmı

SAKARYA'da polis ekipleri, TEM Otoyolu Sapanca mevkiinde İstanbul istikametine doğru trafik akışını yavaşlatarak, şüpheli araç araması yaptı.

Şanlıurfa'da minibüs devrildi: 3 yaralı

Şanlıurfa'da minibüs devrildi: 3 yaralı

Şanlıurfa'da minibüsün devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Hırdavatçı dükkanı alev alev yandı

Hırdavatçı dükkanı alev alev yandı

KONYA'da bir hırdavat dükkanı, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.