Astroloji bilim midir?

Astroloji Haberleri

"Astroloji" kelimesi, Yunanca "yıldız" manasına gelen "astron" ve bilim manasına gelen "-logos" isimlerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Adından da anlaşılacağı üzere bir bilim olgusuna göndermede bulunmaktadır.


Bilim nedir?
 
Uzmanlarca kabul edilmiş olan ve asırlarca yürürlükte olan ölçütlere göre bilimsel bir bilginin yöntemi ve elde ediliş koşulları, bilim olmayan herhangi bir disiplinin yöntem ve koşullarından farklıdır. Örneğin, bir bilim olarak Matematikten bahsedersek bu Matematiğe tamamen zıt ve ona rakip başka bir bilimden bahsedemeyiz. Çünkü bilimsel bilgi bu şekilde oluşmalıdır. Astrolojiyi bilim olarak kabul edebilir miyiz? sorusu şu yüzden sorulabilir: Astroloji, matematik bilimi gibi kesin sonuçlar vermediği için bir "tahmin" disiplini gibi durmaktadır.
 
Örneğin, astroloji disiplini de kendi içerisinde zodyak astrolojisi, hint astrolojisi, çin astrolojisi gibi farklı sonuçlara ulaşmış olan bir çok ekol barındırmaktadır. Ama bu soru şu şekilde cevaplanabilir: Farklı sonuçlara ulaşmış ekoller Matematik, Fizik gibi kendisinden bilim olarak kesin bir biçimde bahsedebileceğimiz bütün disiplinler için söz konusudur. Dolayısıyla bu farklılık bilimin kendisiyle değil onunla uğraşan insanlar ile alakalıdır.
 
 
 
 Astroloji Nedir?
 
Astroloji, temel olarak yıldızların hareketleri, devinim ve etkinlikleri yoluyla insan karakterlerindeki çalkantıları tahmin etmeyi amaçlayan bir disiplindir. Eğer endoktrinasyonel yapısı dikkate alınırsa astrolojinin kesin ve şaşmaz sonuçlara ulaştığı şeklinde bir yorum ile astroloji bilimi oluşturulabilir ama bu sadece bir astroloji olur, genel olarak astroloji olgusunu anlamamıza yardımcı olmaz. Örneğin astroloji, belli bir tarihte doğan kişilerin karakterleri hakkında "kesin olarak şu şekilde olur." şeklinde yorum yapmaz. "Şu şekilde olması muhtemeldir" şeklinde yorum yapar. Zaten bu disiplinin içindeki farklı yorumlar bu kesinliğe izin vermez.
 
 Astroloji bilimi 
 
 Astroloji belirtilen bu sebepler yüzünden bir bilim olarak kabul edilmelidir. En dikkat çekici yanı da bu bilimin "etik" ile olan bağlantısında aranmalıdır? İnsanlar, doğumları itibariyle belli bir karaktere sahip oluyorlarsa "etik" bilimi ne işe yarar ve sonuçta insanlar "deterministik" bir anlayışla edilgindir. Fakat asroloji bilimi bu karakterlerin, kesin anlamda karakter olmadığını ve değişebildiğini varsayar.
 

YENİ HABERLER

POPÜLER HABERLER