Paris'teki sald�r� sonras� a��r� sa�c�dan radikal �neri

Le Pen Fransa s�n�rlar�nda kontrol istedi Fransa'da cumhurba�kanl��� se�iminde a��r� sa�c� Ulusal Cephe (FN) Partisi aday� Marine Le Pen, Fransa'n�n s�n�rlar�nda kontrol yap�lmas�n� ve istihbarat birimlerince bilinen ter�r ��phelilerinin s�n�r d��� edilmesini talep etti.

 • AA
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
x

Le Pen kampanya merkezinde yapt��� bas�n toplant�s�nda, Paris'in Champs Elysees Caddesi'nde dün polise yap�lan sald�r�y� ve bundan sonra al�nabilecek önlemleri de�erlendirdi.

Fransa'n�n s�n�rlar�nda güvenlik kontrolü yap�lmas�n� isteyen Le Pen, "Fi� S" olarak bilinen yabanc� terör �üphelilerinin s�n�r d��� edilmesi ça�r�s� yapt�.

Le Pen RFI radyo kanal�na sabah yapt��� aç�klamada da pazar günü yap�lacak cumhurba�kan� seçimi öncesinde daha fazla sald�r� olmas�ndan korktu�unu söyledi.

E�er ciddi bir tehdit varsa Frans�z halk�n�n bunu bilmeye ve buna adapte olmaya hakk� oldu�unu belirten Le Pen, sald�r�n�n seçimi etkilemek amac�yla düzenlendi�ini savundu.

Paris'te bir polisi öldürdükten ve biri polis iki ki�iyi yaralad�ktan sonra ölü ele geçirilen 39 ya��ndaki sald�rgan�n polis taraf�ndan bilindi�i aç�klanm��t�. Sald�r�y� terör örgütü DEA� üstlenmi�ti.

Paris'te 13 Kas�m 2015'te düzenlenen ve 130'dan fazla ki�inin hayat�n� kaybetti�i ve DEA�'�n üstlendi�i sald�r�lar�n ard�ndan Fransa'da ilan edilen ola�anüstü hal devam ediyor.

Son bir y�lda ülkedeki benzer terör sald�r�lar�nda 230'dan fazla ki�i hayat�n� kaybetti.

Bu yazya ilk siz yorum yapn.

Yorumlar

Yorumlarnz kendi zgr iradenizle yaynlamakta olup; bununla ilgili her trl dolayl ve dorudan sorumluluu tek banza stlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kurallar ve Kullanm Koullar'n kabul etmi saylrsnz.

 • Ltfen bireyler yaznz. Yorum alan bo braklamaz.
 • Tebrikler! Yorumunuz onay sonras yaynlanacaktr.
 • Mesajlarnz size hukiki sorumluluk dourur.
 • Bir hata olutu ltfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbakan Erdoan: Yardmc Doentlik nedir? Birilerini oyalamak iin yapmlar

Cumhurbakan Erdoan: Yardmc Doentlik nedir? Birilerini oyalamak iin yapmlar

obanlarn korkulu ryas

obanlarn korkulu ryas

2.6 milyon liraya tatil ky kurdu

2.6 milyon liraya tatil ky kurdu

Apple'n desteklemeyi brakt cihazlar

Apple'n desteklemeyi brakt cihazlar

En ok Okunanlar