Fransa'da caddelerde 500 bin ton ��p birikti

Fransa'n�n Nantes kentinde ��p toplay�c�lar�, �al��ma �artlar�na ili�kin yeni d�zenlemeyi protesto etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fransa'n�n Nantes kentinde çöp toplay�c�lar�, çal��ma �artlar�na ili�kin yeni düzenlemeyi protesto etti.

Fransa'da çöp toplay�c�lar�n�n grevi, Marsilya'dan sonra ülkenin kuzeybat�s�nda bulunan Nantes �ehrine s�çrad�.

Fransada caddelerde 500 bin ton ��p birikti

Ekim ay�nda yürürlü�e girecek çal��ma �artlar�yla ilgili düzenlemeyi protesto eden çöp toplay�c�lar�, �ehrin önemli meydanlar� ve yollar�n� trafi�e kapatt�.

Yakla��k 60 ki�i de belediye binas�na yönelerek binan�n giri�ine çöp bidonlar� ve torbalar� b�rakt�.

Bina giri�inin kapat�ld��� eyleme çevreden vatanda�lar�n da destek verdi�i görüldü.

Sendika taraf�ndan yap�lan aç�klamada, �ehirde yakla��k 500 bin ton çöpün birikti�i ve greve devam karar� al�nd��� belirtildi.

Yerel Ouest-France gazetesinin haberine göre de kentte bir haftad�r çöpler toplanm�yor. �ehirde bulunan üç çöp toplama ve imha merkezi ile iki geri dönü�üm merkezinin çal��mad��� aktar�lan haberde, belediyenin grevcilerle masaya oturmak için cuma ak�am�na kadar �ehirdeki çöplerin kald�r�lmas� �art�n�n da reddedildi�i kaydedildi.

Fransa'n�n Marsilya �ehrinde de mart ay� sonunda çöp toplama i�çileri greve gitmi�, iki hafta süren grev nedeniyle �ehirde çöp y���nlar� olu�mu�tu.

Bu yazya ilk siz yorum yapn.

Yorumlar

Yorumlarnz kendi zgr iradenizle yaynlamakta olup; bununla ilgili her trl dolayl ve dorudan sorumluluu tek banza stlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kurallar ve Kullanm Koullar'n kabul etmi saylrsnz.

  • Ltfen bireyler yaznz. Yorum alan bo braklamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonras yaynlanacaktr.
  • Mesajlarnz size hukiki sorumluluk dourur.
  • Bir hata olutu ltfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbakan Erdoan: Yardmc Doentlik nedir? Birilerini oyalamak iin yapmlar

Cumhurbakan Erdoan: Yardmc Doentlik nedir? Birilerini oyalamak iin yapmlar

obanlarn korkulu ryas

obanlarn korkulu ryas

2.6 milyon liraya tatil ky kurdu

2.6 milyon liraya tatil ky kurdu

Apple'n desteklemeyi brakt cihazlar

Apple'n desteklemeyi brakt cihazlar

En ok Okunanlar