TEOG sınavı Giriş

Milli Eğitim Bakanlığı TEOG GİRİŞ

TEOG

TEOG 8. sınıf öğrencileri için yapılan 12 merkezi ortak sınavın kısa adıdır. Merkezi ortak sınavın yapılacağı dersler;

TÜRKÇE

MATEMATİK

FEN VE TEKNOLOJİ

T. C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

YABANCI DİL

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

TEOG merkezi ortak sınavlar kapsamında;

01. 1. dönem 6, 2. dönem 6 olmak üzere toplam 12 ortak sınav yapılmaktadır.

02. 3 yazılısı olan derslerin 2., 2 yazılısı olan derslerin 1. yazılısı ortak yapılmaktadır.

03. Her ortak sınavda 20 soru sorulmakta ve bu sorular çoktan seçmelidir.

04. 1. TEOG ortak sınavları 2014 yılında Kasım ayı son haftasında 2. TEOG sınavları ise Nisan ayı son haftasında yapılmıştır.

05. TEOG ortak sınavları hafta içi iki günde yapılmaktadır. Öğrenciler her gün 3 sınava girmektedirler.

06. Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. gün,

07. Fen ve Teknoloji, T. C. İnkilap tarihi, Yabancı dil 2. gün yapılmaktadır.

08. Sorular sınav öncesinde işlenen konulardan çıkmaktadır.

09. Önceki yıllarda yapılan sınavlardan farklı olarak yanlış yapılan sorular doğru soruları götürmemektedir.

10. Her öğrenci olağan üstü haller haricinde kendi okulunda sınava girmektedir.

11. Geçerli bir mazeret nedeni ile sınava giremeyen öğrencilere mazeret sınavı yapılmaktadır.

12. Mazeret sınavları her okulda değil Milli Eğitim Müdürlüklerince belirlenecek okullarda yapılmaktadır.

TEOG Merkezi Ortak Sınavlarının Değerlendirilmesi;

01. Her ortak sınav 100 üzerinden puanlandırılmaktadır. Tıpkı okulda girmiş olduğumuz yazılılar gibi.

02. Her soru 5 puandır. ( Sınavda iptal edilen soru yoksa )

03. Merkezi ortak sınav puanı 700 üzerinden

04. Yerleştirmeye esas puan ise 500 üzerinden hesaplanmaktadır.

05. Yerleştirmeye esas puanın %30’nu 6. 7. ve 8. sınıf ortalamaları

06. % 70’ini ise merkezi ortak sınav puanı belirlemektedir.