Resul KURT

info@resulkurt.com

15 Temmuz kahramanlarına sağlanan haklar

01 Aralık 2016 Perşembe

Önceki yazımızda, 15 Temmuz gazileriyle ilgili olarak sağlanan hakları yazmıştık. Bugün de 15 Temmuz kahramanlarımızla ilgili diğer hakları açıklayacağız. 

Sağlık yardımı: Aylık bağlanan gaziler ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlanacaktır.  

Bu kapsamda, ilaç, ortez/protez ve diğer iyileştirici araç ve gereçleri ile yardımcı üreme yöntemi ve tedavilerinde katılım payı ve ilave ücret alınmayacak, gazilerimizin sağlık kurulu raporuyla ihtiyaç duydukları her türlü ortez/protez ve diğer iyileştirici araç ve gereçleri herhangi bir kısıtlama getirilmeksizin karşılanacaktır.

Eğitim ve öğretim yardımı: Gazilerimizin kız/erkek çocuk ayrımı olmaksızın ilköğretimde 18, ortaöğretimde 20, yükseköğretimde ise 25 yaşını doldurmamış çocukları ile özel eğitim okullarında eğitim alan çocuklarına da belirtilen eğitim durumu ve yaş koşullarına göre yılda bir defa eğitim ve öğretim yardımı ödenecektir. 

Söz konusu yardımın ödenebilmesi için 1 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında, öğrenim belgeleriyle birlikte müracaat edilmesi gerekmektedir.

Ek ödeme: Gazilerimize aylık bağlanmasına esas olan tarihten geçerli olmak üzere maluliyet dereceleri ve göstergeleri esas alınarak, her yılın ilk üç ayı içerisinde ve yılda bir defaya mahsus olmak üzere ek ödeme yapılacaktır. Bu haktan yararlanmak için müracaat edilmesine gerek bulunmamaktadır.

İstihdam hakkı: Gazilerimizin kendileri veya eş veya çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendisi veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi kamuda istihdam edilecektir. Bu haktan yararlanmak için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına (Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine) müracaat edilmesi gerekmektedir.

Faizsiz konut kredisi: Malul gazilerimiz bir konut ile sınırlı olmak üzere faizsiz konut kredisi hakkından faydalanacaklardır. Bu haktan yararlanabilmek için alınacak hak sahipliği belgesi ile Ziraat Bankası şubelerine başvurulması gerekmektedir (Faizsiz konut kredisinin 2016 yılı için tutarı 94 bin TL’dir).

Ücretsiz seyahat hakkı: Kendileri, eşleri, evli olmayan ve 25 yaşını doldurmamış çocukları, anne ve babaları yurtiçinde Devlet Demiryolları’nda, Denizyolları Şehir Hatları’nda ve belediye toplu taşıma araçları ile belediye tarafından kurulan şirketler veya özel firmalar aracılığıyla yaptırılan toplu taşıma işinde kullanılan araçlarda ücretsiz seyahat hakkından yararlanabilecektir. Bu haktan yararlanmak için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına müracaat edilmesi gerekmektedir.

Elektrik ve Su İndirimi: Gazilerimiz, tahakkuk ettirilecek su ücreti yüzde 50’den az indirim içermemek üzere belediye meclisleri tarafından belirlenecek tarife üzerinden ve indirim oranı yüzde 40’ı geçmemek üzere belirlenen elektrik tarifeleri üzerinden indirimli su ve elektrik kullanım hakkından yararlanabileceklerdir. Bu haklardan yararlanmak için ilgili kurumlara müracaat edilmesi gerekmektedir.

Aylık bağlanamayanlara sağlanan haklar

Yaralanmakla birlikte sağlık kurulunca malul olmadıklarına karar verilen gazilerimiz; sağlık yardımı, eğitim öğretim yardımı, faizsiz konut kredisi, ücretsiz seyahat hakkı ile elektrik ve su indiriminden malul sayılanlar ile aynı şekilde yararlanabilecek olup, aşağıdaki haklardan da belirtildiği şekilde yararlanacaktır. 

Nakdi tazminat: Yaralanma derecelerine göre belirlenecek tazminatın beş katı tutarında nakdi tazminat ödenecektir. Yaralanma derecelerine göre nakdi tazminat tutarları 13.289,40 TL-88.596,00 TL arasındadır.

Sağlık müstahaklığı: Sigortalı olup olmadığına, prim borcu olup olmadığına veya aylık alıp almadığına bakılmaksızın sağlık yardımlarından yararlanmaları için DG rumuzu ile sistemde kayıt oluşturularak, müstehaklık sağlanmıştır. 

Ek ödeme: Her yıl bir defaya mahsus olmak üzere ve altıncı derecedeki vazife malulleri için öngörülen tutarda ayrıca ek ödeme yapılacaktır.  Bu haktan yararlanmak için Kurumumuza müracaat edilmesine gerek bulunmamaktadır.

İstihdam hakkı: Bu kapsamdaki yaralılarımızın kendileri veya eş veya çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendisi veya anne, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi kamuda istihdam edilecektir. Bu haktan yararlanmak için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına müracaat edilmesi gerekmektedir.

Suçlu SGK değil!

Son günlerde basında ve sosyal medyada SGK ya yönelik ciddi eleştiriler yer alıyor. %60 malullük kuralı, SGK tarafından getirilmiş bir kural değil. Darbe teşebbüsünde kahramanca ülkemizi savunup yaralanan vatandaşlarımızdan, dosyası SGK’ya intikal ettirilenlerin büyük çoğunluğu maluliyet kriterleri taşımamakta, malul sayılmadıkları için de kendilerine aylık bağlanamamaktadır. Bunun sebebi SGK değil 667 sayılı KHK ile aylık bağlama kriterinin malul sayılmaya endekslenmiş olmasıdır. Önerimiz malul sayılmayanlara primli sistem dışında 1005 sayılı kanunda olduğu gibi şeref aylığı benzeri bir düzenleme yapılması ve bu kahramanlık mücadelesinin karşılığı verilmelidir.

SGK FETÖ ile etkin mücadele ediyor

 Her zaman gönül bağlılığım bulunan SGK içerisinde de birçok kurum mensubu demokrasiye sahip çıkarak, tanklara karşı dimdik durmuştur. SGK personeli Ali İhsan Lezgi de üniformalı teröristler tarafından şehit edilmiştir. SGK bu anlamda gazi kurumlarımızdan birisidir. FETÖ ile mücadelesine ve demokrasiye sahip çıkmasına yakinen şahit olduğum SGK Başkanı Sayın M. Selim Bağlı’ya ve kurumun memurundan üst yöneticilerine kadar tüm personeline bu anlamlı mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bir kez daha açıklamakta fayda var; TSK, adliye ve polis dışında FETÖ mücadelesini en etkin şekilde yürüten kurumların başında SGK gelmektedir. SGK’daki FETÖ mücadelesi diğer bakanlık ve kurumlara da örnek olmalıdır.

 

Şaban Dişli, AK Parti Genel Başkan Danışmanlığı görevinden istifa etti

Şaban Dişli, AK Parti Genel Başkan Danışmanlığı görevinden istifa etti

S-400'ler ne zaman Türkiye'ye gelecek, özellikleri nelerdir?

S-400'ler ne zaman Türkiye'ye gelecek, özellikleri nelerdir?

Aliya İzzetbegoviç kimdir, kaç yaşında? İşte hayatı hakkında merak edilenler

Aliya İzzetbegoviç kimdir, kaç yaşında? İşte hayatı hakkında merak edilenler

Yapay zekada Google fark attı

Yapay zekada Google fark attı