İhsan KABİL

ikabil@stargazete.com

Anadolu’da yeni bir film festivali

28 Mart 2014 Cuma

Türkiye’deki kültürel hayatın İstanbul kadar bir başka önemli ayağı olan Anadolu’da sinemayla ilgili düzenlemeler zaman zaman gündemimize taşınıyor. Film festivalleri veya özel sinema programları şeklinde yeralan bu faaliyetler, sinemanın bu topraklarda yapıcı olması gereken etkinliklerine ışık tutuyor. Bu çerçevede ortaya konan çalışmaların, Anadolu ikliminin ve kültürel coğrafyasının dokusuyla uyumlu olması artı bir değer olarak insanların zihniyet ve duygu dünyasındaki yerini alıyor. İşte bu düzenlemelerden biri Kayseri Talas Belediyesi’nce 21-25 Mayıs tarihlerinde yapılacak. 2. Uluslararası Kayseri Altın Çınar Film Festivali değişik bölümleriyle sinemaseverler için hoş bir görsel deneyim olarak hafızalara yerleşecek. Geçen yıl, belgesel film yarışmasının yanısıra düzenlenen atölye ve söyleşiler, Prof. Zahur Mükerrem’e onur ödülü birlikte Yücel Çakmaklı Film Atölyesi’nin açılmasıyla ses getiren bir yankı uyandırılmıştı. Bu yıl, Anadolu’nun önemli sembollerinden biri olan çınarı ismine katarak ve çıtayı biraz daha yükselterek, ulusal kısa film ve belgesel yarışmalarıyla ve yan etkinliklerle festival uluslararası bir kimliğe bürünme çabası ve gayreti taşıyor.

***

Ulusal yarışmalara son başvuru tarihi 21 Nisan olan festivalin ön jürileri sinema çalışmalarıyla belli bir performans sergilemiş isimlerden oluşuyor. Ulusal Kısa Film Ön Jüri üyeleri Kadir Turna, Bengi İdil Uras, Abdurrahman Öner, Güneş Emir ve Koray Sevindi, Ulusal Belgesel Film Ön Jürisi ise Musa Ak, Hasan Basri Özdemir, Cahit Çeçen, Halil Aygün ve Tülin Tezel’den meydana geliyor. Anadolu’daki şehirlerin sinemayı kendi kültürel değerleriyle çatışmayacak şekilde kültürel hayatlarının bir parçası haline getirme yönelimleri, gençliğin sanatla olan ilişkisi için de çok büyük önem taşıyor.

Kayseri’deki festivalde, uluslararası bölümde bir sinemada Cengiz Aytmatov uyarlamaları seçkisi düşünülüyor. Kırgızistan’ın dünyaya kazandırdığı büyük yazarlardan Aytmatov’un eselerlerinin sinemada hatırı sayılır uyarlaması yer aldı ve bunlar Ortaasya’dan Rusya’ya, Almanya’ya çeşitli yönetmenlerce sinemaya aktarıldı. Bunlardan yapılacak verimli bir seçki ve davet edilecek konukların katılacağı değişik oturumlar kuşkusuz festival için sinema kültürüne önemli bir katkı sayılacaktır. Festivalle ilgili bilgilere www.altincinarfestivali.org adresinden ulaşılabilir.

Film festivallerinin önemli destekçilerinden olan belediye gibi kamu kuruluşlarının yanında özel teşebbüs şirketleri de sponsorluk müessesesi için vazgeçilmez ayaklardandır. Sinemanın önemini kavramış iş çevrelerinin, toplumun gerçek sermeyesi olan gençlerin kültürel gelişimi için toplumun değerlerine ters düşmeyecek sinema faaliyetlerine sponsorluk desteği sağlamaktan daha doğal bir şey olamaz. Bir yandan tasvip edilmeyecek film ve dizilerden, çocukların zihni gelişimini açık-gizli mesajlarla sabote eden çizgi filmlerden devamlı şikayet edip/şikayetçi olup, öte yandan bunlara bir alternatif sunacak girişimlere destek olmamak anlaşılır bir şey değildir. Maddi maliyetin yanında ruhi ve duygusal maliyetin büyüklüğü çok daha büyük kalır. Bunu kavrayamayan Anadolu’nun yerli sermaye çevreleri maalesef kitle iletişim kültürünün menfi yansımalarından daha çok şikayetkar olacaktır.

Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor... İssizlik 9,6´ya geriledi

Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor... İssizlik 9,6´ya geriledi