Resul KURT

info@resulkurt.com

Çalışan emeklilere yüzde 10 sürprizi

13 Şubat 2016 Cumartesi

Emekli olduktan sonra çalışma hayatına devam edenler için 2 farklı çalışma şekli bulunuyor. 

Birincisi emeklinin bir işyerinde hizmet akdine dayalı olarak 4/a kapsamında işçi olarak çalışmaya devam etmesi,

İkincisi ise emeklinin kendi adına işyeri açmak suretiyle Bağ-Kur sosyal güvenlik destek primi ödenerek çalışmaya devam etmesi, olarak yapılabiliyor.

Emekli olup, bir işyerinde hizmet akdine dayalı olarak 4/a kapsamında işçi olarak çalışanlar için emekli maaşından herhangi bir kesinti yapılmıyor, sadece işyerinden aldıkları ücret üzerinden 4/a SGDP primi ödeniyor.

Hangi emeklinin maaşı artacak!

10.02.2016 tarih ve 29620 sayılı Resmi Gazetede 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayınlandı.

Yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin 4/(b) bendi kapsamında çalışanlar, kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında 5510 sayılı Kanunun 4. ve 5. Maddeleri kapsamında sigortalı sayılmayacaklar.

Diğer bir ifadeyle SSK, Bağ-Kur veya memuriyetten emekli olup, yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin 47(b) bendi kapsamında çalışanlar prim ödeme yükümlüsü olmayacaklar. Bu uygulama 10.02.2016 tarihini takip eden ödeme dönemi başında yürürlüğe girecek.

Öte yandan 4/(b) bendi kapsamında çalışmaya başlayanlardan aylıklarının kesilmesi için yazılı istekte bulunanların yaşlılık aylıkları talep tarihini takip eden aybaşından itibaren kesilebilecek. Bu uygulama da 10.02.2016 tarihini takip eden ödeme dönemi başında yürürlüğe girecek.

6663 sayılı Yasayla getirilen Bağ-Kur SGDP’nin kaldırılması sadece emekli olduktan sonra bir işyeri açan ve emekli maaşından yüzde 10 Bağ-Kur destek primi kesilen kişilerle ilgili.

4/a sigortalısı olarak SGK’lı bir işyerinde veya banka sandığı kapsamında çalışanlarla ilgili değişiklik yapılmamıştır. Dolayısıyla şirketlerin bordrosunda bulunan ve 4/a kapsamında SGDP (Sosyal Güvenlik Destek Primi) ödenmek suretiyle çalışan kişilerle ilgili bir değişiklik yoktur. Bu durumda olan ve emeklilik sonrası bordrolu olarak bir işyerinde 4/a kapsamında SGDP ödenerek çalışan kişilerin işyerinden aldıkları ücretlerden yine eskiden olduğu yüzde 7.5 işçi payı, yüzde 22.5+2 (KVS) işveren payı olmak üzere 4/a SGDP kesilmeye devam edecektir.

Doğum sonrası yarı zamanlı çalışma

4857 sayılı Kanunda doğuma ilişkin öngörülen izinlerin bitiminden sonra mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar ebeveynlerden biri kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilir. Bu talep işveren tarafından karşılanır ve geçerli fesih nedeni sayılmayacak.

Bu kapsamda kısmi süreli çalışmaya başlayan işçi aynı çocuk için bir daha bu haktan faydalanmamak üzere tam zamanlı çalışmaya dönebilir. Kısmi süreli çalışmaya geçen işçinin tam zamanlı çalışmaya başlaması durumunda yerine işe alınan işçinin iş sözleşmesi kendiliğinden sona erecek. Bu haktan faydalanmak veya tam zamanlı çalışmaya geri dönmek isteyen işçi işverene bunu en az bir ay önce yazılı olarak bildirilecek.

beveynlerden birinin çalışmaması halinde, çalışan eş kısmi süreli çalışma talebinde bulunamaz. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferiden evlat edinenler de çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten itibaren bu haktan faydalanacak.

Ancak hangi sektör veya işyerlerinde kısmi çalışma yapılabileceği ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

 

Bilge Kral Aliya izzetbegoviç'İn vefatının 14. yılı

Bilge Kral Aliya izzetbegoviç'İn vefatının 14. yılı

Türkiye'de iPhone X,  iPhone 8 Plus ve iPhone 8 fiyatı ne kadar?

Türkiye'de iPhone X, iPhone 8 Plus ve iPhone 8 fiyatı ne kadar?

'Katerina Köşkü' turizme kazandırılacak

'Katerina Köşkü' turizme kazandırılacak

Osman Kavala kimdir? Osman Kavala niçin tutuklandı?

Osman Kavala kimdir? Osman Kavala niçin tutuklandı?