25 Ekim 2021 Pazartesi / 19 RebiülEvvel 1443

7500 yıllık kafatası, Türk kadına ait çıktı