18 Ekim 2021 Pazartesi / 12 RebiülEvvel 1443

Amanos Dağları'nın kahramanları zorlu kış şartlarına hazır