22 Ekim 2021 Cuma / 16 RebiülEvvel 1443

İşte rejim mevziilerini vuran Fırtına ve Sakarya