嚜澳iyarbak覺r'da Medya Okulu mezunlar覺 sertifikalar覺n覺 ald覺

Diyarbak覺r'da Medya Okulu mezunlar覺 sertifikalar覺n覺 ald覺 - Diyarbak覺r B羹y羹kehir Belediyesi ve UMED i birliiyle yeni nesil iletiimciler yetitirilmesi amac覺yla a癟覺lan Medya Okulu'nda, eitimlerini tamamlayan gen癟lere sertifikalar覺 t繹renle verildi - AA Genel M羹d羹r Yard覺mc覺s覺 ve Genel Yay覺n Y繹netmeni Metin Mutanolu: "Anadolu Ajans覺 bundan yakla覺k 7-8 y覺l 繹ncesine kadar uluslararas覺 haberlerini terc羹me vas覺tas覺yla al覺yordu. Bug羹n ise d羹nyan覺n 90'覺 ak覺n 羹lkesinde T羹rkiye'den g繹nderdiimiz arkadalar覺m覺z haber takibi yap覺yor" - "Bize ger癟ekleri hayk覺racak, ger癟eklerin yan覺nda yer alacak, doru sorular覺 soracak, d羹nyaya a癟覺k, ayd覺n g繹r羹l羹 yeni bir gazeteci nesli gerekiyor. Bunun da bu t羹r eitimlerle yetitiini g繹r羹yoruz" - UMED Bakan覺 Aslan Deirmenci: "Ter繹r hedefine ulaamad覺. B繹lge halk覺m覺z direndi, devlet 羹zerine d羹eni yapt覺, 繹rg羹t yaln覺zlat覺. Eitimli, ilim ve bilimle bar覺覺k onurlu ve duyarl覺 gen癟lik bizi yar覺nlara ta覺yacak. Bunu baarabilirsek yar覺nlar覺m覺z karanl覺k deil, ayd覺nl覺k olacak"

D襤YARBAKIR (AA) - Diyarbak覺r B羹y羹kehir Belediyesi ve Uluslararas覺 Medya Enformasyon Dernei (UMED) i birliiyle yeni nesil iletiimciler yetitirilmesi amac覺yla a癟覺lan Medya Okulu'nda, eitimlerini tamamlayan gen癟lere sertifikalar覺 t繹renle verildi.

Merkez Yeniehir il癟esindeki S羹merpark Resepsiyon Salonu'nda d羹zenlenen t繹rende konuan Vali Vekili Ahmet Naci Helvac覺, Diyarbak覺r ile ilgili alg覺n覺n giderilmesinde medyan覺n 癟ok 繹nemli rol羹 bulunduunu belirtti.

Diyarbak覺r'覺n 癟ok g羹zel bir kent olduunu ancak bu y繹n羹yle yeterince bilinmediini ifade eden Helvac覺, "Medyada tan覺tmak laz覺m. Burada ter繹re kar覺 devletin 癟ok net bir duruu var. Hamdolsun bu duru sonu癟 al覺yor. Medya ne kadar 繹zg羹r olursa 羹lkemiz ve y繹remiz i癟in faydal覺d覺r." dedi.

Anadolu Ajans覺 (AA) Genel M羹d羹r Yard覺mc覺s覺 ve Genel Yay覺n Y繹netmeni Metin Mutanolu, gazetecilik mesleini, doktorluk, 繹retmenlik gibi kutsal bir meslek olarak g繹rd羹羹n羹 s繹yledi.

Doktorlar覺n insanlar覺n hayatlar覺n覺 kurtard覺覺na, 繹retmenlerin 癟ocuklar覺 bilgiyle donat覺p, insanl覺a kazand覺rd覺覺na iaret eden Mutanolu, "Gazeteci, ger癟ein peinde koan, insanlara ger癟ei ulat覺ran, 繹zellikle son d繹nemde sosyal medyan覺n younluklu olarak ortaya 癟覺kmas覺ndan sonra ger癟ei b羹t羹n bu bilgi 癟繹pl羹羹 i癟erisinde bulup, ay覺klay覺p insanlara sunan kiidir." diye konutu.

Bilgi, teknoloji ve iletiim 癟a覺 denilen bu d繹nemde bilginin 癟ok 繹nemli olduunu, uluslararas覺 ya da yerel politikalar覺n bilgi 羹zerine ekillendirildiini dile getiren Mutanolu, s繹zlerini 繹yle s羹rd羹rd羹:

"Devletler politikalar覺n覺 bu bilgiler 羹zerine sunuyor. Bug羹n geldiimiz noktada, devletler, bilgi 羹zerine kendi politikalar覺n覺 uyguluyor. Biz bunu Anadolu Ajans覺'nda 癟ok net olarak g繹r羹yoruz. Anadolu Ajans覺, T羹rkiye'de g羹venilir haberin merkezi. Daha dorusu T羹rkiye'de haberin ana kayna覺. Anadolu Ajans覺, bundan yakla覺k 7-8 y覺l 繹ncesine kadar uluslararas覺 haberlerini terc羹me vas覺tas覺yla al覺yordu. Bug羹n ise d羹nyan覺n 90'覺 ak覺n 羹lkesinde T羹rkiye'den g繹nderdiimiz arkadalar覺m覺z haber takibi yap覺yor. u an yurt d覺覺nda 41 羹lkede Anadolu Ajans覺'n覺n b羹rosu bulunuyor. rnein Amerikan Savunma Bakanl覺覺'nda 癟ok az 羹lkenin, 癟ok az medya kuruluunun yeri vard覺r. Bunlardan biri de Anadolu Ajans覺. Pentagon'da 繹zel kendi yerimiz ve kendi muhabirlerimiz var. Neden bunu s繹yl羹yorum; 癟羹nk羹 T羹rk ABD ilikilerinde 癟ok kritik bir d繹nem ya覺yoruz. ABD taraf覺n覺n ne dediini, hangi olay hakk覺nda ne konutuunu, medyan覺n ne yazd覺覺n覺 bizim oradaki muhabirlerimiz T羹rk癟eye ve T羹rkiye'ye kazand覺r覺yor."

- "Medya 羹zerinden alg覺 operasyonlar覺"

Mutanolu, haberciliin ayn覺 zamanda toplumlar覺n y繹nlendirilmesinde, 羹lke politikalar覺n覺n belirlenmesinde de 癟ok etkili olduunu ifade ederek, "Maalesef son d繹nemlerde 繹zellikle Ortadou b繹lgesinde ve bizim yak覺n覺nda olduumuz bu b繹lgelerde, rejim ve sistem deiiklikleri ve toplumsal deiimlerle medyan覺n kullan覺m覺 da 癟ok farkl覺 bir noktaya geldi. Mesela bat覺 medyas覺nda bunu biraz daha az g繹r羹yoruz. Ama b繹lgemizde haberi bir silah olarak kullanmak, haberi bir mevzi bir manevra i癟in kullanmak art覺k 癟ok yayg覺nlam覺 durumda. Bu hakikaten bu meslee g繹n羹l vermi, hayat覺n覺 bu meslek 羹zerine kurgulam覺 bizleri 羹z羹yor. zellikle medya 羹zerinden alg覺 operasyonlar覺n覺n y羹r羹t羹ld羹羹 bir s羹re癟 ya覺yoruz maalesef." eklinde konutu.

Alg覺 operasyonlar覺n覺n geleneksel medya denilen bu medya 羹zerine y羹r羹t羹ld羹羹ne dikkati 癟eken Mutanolu, 繹yle konutu:

"Malumunuz u an Suriye'de 襤dlib meselesi 癟ok 繹nemli. 襤dlib'in etraf覺, Suriye rejimi Ruslar ve 襤ranl覺lar taraf覺ndan kuat覺lm覺 durumda. Son bir ayd覺r Rus ve 襤ran medyas覺nda, 襤ran yetkililerinin az覺nda, Suriye rejiminin az覺nda, Suriye'de beyaz baretliler denilen bir grup var. Enkaz alt覺ndaki insanlar覺n kurtar覺lmas覺nda sivil bir inisiyatif olarak ortaya 癟覺kt覺lar. Bu beyaz baretliler iki sene 繹nce Nobel Bar覺 d羹l羹 ald覺lar, yapm覺 olduklar覺 癟al覺malardan dolay覺. Haklar覺nda 羹niversitelerde k羹rs羹ler a癟覺ld覺, tezler yaz覺ld覺, belgeseller 癟ekildi. Beyaz baretliler hakk覺nda bir tezvirat balat覺ld覺. Ruslar ve Suriye rejimi, beyaz baretlilerin kimyasal kullanaca覺n覺 s繹yl羹yor. Normalde hi癟 b繹yle bir ey olmu deil. Ama bir tak覺m karalamalar 羹zerinden bunu geleneksel medya 羹zerinden veriyorlar. Alg覺 operasyonlar覺n覺n temel bir faydas覺 vard覺r. 覺karlar覺 kazanmak ve korumak. Bu 癟覺karlar politik, ekonomik yada ideolojik olabilir. Bunlar i癟in bir tak覺m eyleri alet ediyorsunuz. Burada en 癟ok kullan覺lan ey toplumlar覺 etkiledii i癟in medya."

- "Yapmam覺z gereken hakkaniyet ve doruluktan ayr覺lmamak"

Medyadaki alg覺 operasyonuna y繹nelik baz覺 繹rnekler veren Mutanolu, "Zeytin Dal覺, Afrin ve 癟ukur olaylar覺nda bir fotoraf覺 al覺p, 'T羹rk askerleri 癟ocuklar覺 繹ld羹rd羹' gibi eyler yaz覺ld覺. Zeytin Dal覺 Harekat覺 balad覺覺 ilk g羹n, yalan fotoraflar sosyal medyadan servis edilmeye baland覺. Bunlar覺n y羹zde 90'覺 Suriye rejiminin oradaki sivil halka kar覺 uygulam覺 olduu ikencelerin ve katliamlar覺n fotoraflar覺yd覺." ifadelerini kulland覺.

G繹z 繹n羹nde cereyan eden ger癟eklere ramen bir tezvirat y羹r羹t羹ld羹羹n羹 aktaran Mutanolu, bunlar覺n sosyal medya 羹zerinden birtak覺m sahte videolarla yap覺ld覺覺n覺 vurgulad覺.

Mutanolu, "Peki ne yapmak laz覺m? Yapmam覺z gereken ey, hakkaniyet ve doruluktan ayr覺lmamak. Bunun 羹癟羹nc羹 bir y繹ntemi yok. Gayri meru yollarla, meru hedeflere ula覺lamaz. Kulland覺覺n覺z yolla tezvirat ve alg覺 operasyonlar覺 yap覺yorsan覺z bir yere kadar gidersiniz. Bize ger癟ekleri hayk覺racak, ger癟eklerin yan覺nda yer alacak, doru sorular覺 soracak, d羹nyaya a癟覺k, ayd覺n g繹r羹l羹 yeni bir gazeteci nesli gerekiyor. Bunun da bu t羹r eitimlerle yetitiini g繹r羹yoruz. Bundan dolay覺 癟ok mutluyuz. Emei ge癟enlere 癟ok teekk羹r ediyorum." diye konutu.

- "Gen癟ler bizim umudumuz ve geleceimiz"

AK Parti Siyasi ve Hukuk 襤leri Bakan Yard覺mc覺s覺 Zeynep Alk覺, sertifika alacak kat覺l覺mc覺lara baar覺 diledi.

Gen癟lerin hak ve hakkaniyetle mesleklerini en iyi ekilde yapacaklar覺na can覺 g繹n羹lden inand覺覺n覺 ifade eden Alk覺, unlar覺 kaydetti:

"Gen癟ler bizim umudumuz ve geleceimiz. Gen癟ler umudun, sevginin, ayd覺nl覺覺n temsilcileri. Gen癟lerin g繹z羹ndeki 覺覺a ve umuda ahit olmak, bizleri y羹reklendiriyor. Bizleri y羹reklendiren gen癟lie selam olsun. 襤nallah imdi s覺ra gen癟liin ruhunu ve dinamizmini medyam覺za katmak ve medya anlam覺nda onlar覺 g羹癟l羹 k覺lmakta. 羹nk羹 emperyalizmin bir istila g羹c羹 olarak kulland覺覺 medyada, yeni nesil iletiimci arkadalar覺m覺z覺n, onlar覺n kirli oyunlar覺n覺 bozup temiz sayfalar a癟acaklar覺na inan覺yorum."

- "Ter繹r hedefine ulaamad覺"

UMED Bakan覺 Aslan Deirmenci ise ter繹r 繹rg羹t羹 PKK'n覺n, b繹lgenin gelimemesi i癟in yap覺lan hizmetlere engel olduunu dile getirerek, bug羹ne kadar 100'羹 ak覺n 繹retmenin ter繹ristlerce katledildiini belirtti.

Ter繹r 繹rg羹t羹n羹n, okul boykotlar覺yla b繹lgedeki il ve il癟elerde eitimi sekteye uratmay覺 denediini, 6-8 Ekim olaylar覺nda okullar覺n yak覺ld覺覺n覺 aktaran Deirmenci, 123 bin 98 繹rencinin eitim hakk覺n覺n gasp edildiini, telafi eitimleri ve 癟ocuklar覺n baka okullara nakledilmesiyle maduriyetin b羹y羹meden engellendiini kaydetti.

"Ter繹r hedefine ulaamad覺. B繹lge halk覺m覺z direndi, devlet 羹zerine d羹eni yapt覺, 繹rg羹t yaln覺zlat覺." diyen Deirmenci, s繹zlerini 繹yle s羹rd羹rd羹:

"Ter繹r neden eitimi hedef ald覺? 羹nk羹 ter繹r, sorgulayan nesil istemiyor. O zaman sorgulataca覺z, sorgulayaca覺z. Ter繹r, d羹羹nen ve 羹reten gen癟lik istemiyor, o zaman d羹羹neceiz ve 羹reteceiz. Eitimli, ilim ve bilimle bar覺覺k, onurlu ve duyarl覺 gen癟lik bizi yar覺nlara ta覺yacak. Bunu baarabilirsek yar覺nlar覺m覺z karanl覺k deil, ayd覺nl覺k olacak."

D羹zenledikleri medya okuluna salanan kat覺l覺m覺n kendilerini memnun ettiini, medyan覺n g繹revlerini, ilevlerini, ilkelerini, etkilerini gen癟 iletiimcilere anlatt覺klar覺na iaret eden Deirmenci, donan覺ml覺 yeni nesil iletiimciler yetitirilmesine katk覺 sunmak i癟in yapt覺klar覺 癟al覺maya destek sunanlara teekk羹r etti.

Diyarbak覺r B羹y羹kehir Belediyesi Genel Sekreter Yard覺mc覺s覺 Ercan Bircan, belediye olarak kentin fiziki, sosyal, ekonomik ve k羹lt羹rel y繹nden gelimesi i癟in 癟al覺malar yapt覺klar覺n覺 s繹yledi.

Diyarbak覺r'覺n 癟ada, yaanabilir, temiz bir ehir olmas覺 i癟in 癟al覺t覺klar覺n覺 dile getiren Bircan, "Temel hizmetlerin yan覺 s覺ra sosyal belediyecilik anlay覺覺yla vatandalara eitim, k羹lt羹r, sanat ve sportif alanda da hizmetler sunmaktay覺z. Bu kapsamda yeni nesil iletiimciler yetitirmek i癟in destek sunduumuz eitimleri baar覺yla tamamlayan kat覺l覺mc覺lara sertifika vermenin mutluluunu ya覺yoruz." eklinde konutu.

TRT Diyarbak覺r B繹lge M羹d羹r羹 Hamit Yaz da, kursun d羹zenlemesine destek sunan Diyarbak覺r B羹y羹kehir Belediyesi ve UMED'e teekk羹r ederek, kat覺l覺mc覺lara baar覺 diledi.

Konumalar覺n ard覺ndan eitimi baar覺yla tamamlayan 60 kat覺l覺mc覺ya sertifikalar覺 verildi.

T繹rene, AK Parti 襤l Bakan覺 S羹leyman Serdar Budak, AA Diyarbak覺r B繹lge M羹d羹r羹 Erdem G羹ltekin, kamu kurumlar覺n覺n temsilcileri kat覺ld覺.

T繹ren, gen癟lerle hat覺ra fotoraf 癟ektirilmesinin ard覺ndan sona erdi.

嚜璣EN襤 HABERLER

Banka çalışanından 2,5 milyon TL'lik vurgun

Samet Aybaba'dan VAR isyanı

嚜燕OPLER HABERLER

'Alman teknolojisiyle Türkiye'de üretelim'

FLAŞ GELİŞME! Görüşmeler başladı