Tüm Yazarlar
Abdullah Eren Yazıları
Bir muhalefet stratejisi olarak yolsuzluk söylemi
Abdullah Eren
Kemalizm’den tevarüs edilen devleti ele geçirme çabası
Abdullah Eren
Sivil toplum alanında örgütlenen ve bu iddiayı taşıyan bir cemaatin, bürokrasiyi siyaset kurumunu aşarak ve devletin imkânlarını kullanarak kendisine münhasır kılması söz konusu. Daha açıkçası, devlet aygıtı üzerinden kendi ideolojisini enjekte eden Kemalist rejimin, devlet eliyle hükmetme ve dönüştürme mantığının bir yol ve yöntem olarak benimsenmesi söz konusu. Esasında, bu yöntemin bizatihi kendisinin sorunun kaynağı olduğunu idrak etmek lazım.