İdlib çözümsüzlüğü
Doç. Dr. Murat Yeşiltaş / SETA Güvenlik Araştırmaları D
-
19.05.2019
Moskova’nın kontrollü gerginlik stratejisi, Türkiye’nin sahadaki askerlerini her zamankinden daha fazla riske atıyor. Tel Rıfat konusunda Türkiye’ye zaman zaman yeşil ışık, zaman zaman da hava sahasını kapatmak suretiyle kırmızı ışık yakan Moskova, Ankara’nın askeri sabrını da sürekli seyreltiyor.
Tarz-ı hayatı, ilm-i siyasetiyle Darwin
Bülent Tokgöz / Yazar
-
19.05.2019
Evrim teorisi, vakti gelmiş bir fikirdi. Darwin olmasa Wallace, o olmasa bir başkası bu teoriyi çerçeveleyecekti zaten. Çünkü pozitivist-materyalist asrın aktığı mecra bunu gerektiriyordu. Evrim, bilimsel bir keşfin fevkinde, kapitalizm ve emperyalizm için varoluşsaldı.
İran-ABD gerginliğinin geleceği
Mehmet Koç / İRAM İç Politika Koordinatörü
-
19.05.2019
Bölgede yükselen tansiyon tarafların pozisyonlarını sonuna kadar koruma çabasının bir tezahürüdür.İki tarafın birbirlerinin silahlı kuvvetlerinin önemli bir bölümünü terör örgütü listesine almış olması aralarında yaşanacak ufak çaplı çatışmaların büyük çatışmalara kapı aralama potansiyelini barındırmaktadır.
Siyasi merkezi bölme hareketlerinin mantığı ve açmazları
Dr. Murat Yılmaz / Siyaset Bilimci
-
19.05.2019
Bugünkü tehlike Soğuk Savaş döneminden vahimdir. Bugün sadece demokrasi değil, ülkenin sınırları da tehdit altına girebilecektir. Türkiye, halihazırda Suriye ve Irak’ta askeri harekatlar ve küresel güçlerle pazarlıklar yürütmektedir. Bu ahval ve şerait altında yapılacak her siyasi hatanın, tarihi sorumluluğu artacaktır.
Türkler ve Ruslar neden ittifak yapar?
Koray Şerbetçi / Tarihçi, Yazar
-
19.05.2019
Step ahalisi olma, uçlara savrulan sosyal karakter, dayanışmacı sosyal bünye, güçlü devlet anlayışına sahip olma gibi benzerlikler bir yana bırakılsa bile, en temel benzerlik olarak Asyalı köklere sahip olmakla Batılılaşmak zorunluluğu arasında yaşanan çelişki ve sosyal ızdırap, Türk ve Rus karakterini yakınlaştırır.
19.05.2019
21 Nisan sonrası Sri Lanka ve Müslümanlara yönelik şiddet
Hayati Ünlü / İstanbul Üniversitesi Ar. Gör., GASAM
Sri Lanka jeopolitik konumu nedeniyle ABD ve Çin’in bölgesel rekabeti çerçevesinde sürekli bir dış etkiye maruz kalır. 21 Nisan sonrasında, Çin’in başta Hambantota Limanı olmak üzere ülkede artan etkisine karşı bir cevap olarak ABD, Wickremasinghe hükümetiyle askeri deniz tatbikatı gerçekleşmiştir. 13 Mayıs sonrası süreçte de söz konusu rekabetin etkileri görülmektedir.
19.05.2019
600 yıllık hükümranlık nasıl mümkün oldu?
Açık Görüş Kitaplığı / Murat Güzel
Cemal Kafadar, Osmanlı devletinin 600 yıl süren hükümranlığının sebeplerini onun kuruluş ve yükselme dönemlerinde geliştirdiği siyasal iktidar teknolojileriyle merkezkaç ve merkezileşme eğilimleri arasında kurduğu dengede görüyor. Kafadar ayrıca devşirme usulüyle oluşturulan Yeniçeri Ocağı’na özel bir önem atfediyor.
En çokOkunanlar
Okuyucularımız tarafından en çok okunan yazılarımız.
12.05.2019
Akdeniz’de yanlış hesap Türkiye'den dönecek
Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney / B
28.04.2019
Ezberlerin ötesinde 21 Nisan Sri Lanka terör olayları
Hayati Ünlü - İstanbul Üniversitesi
25.04.2019
Vatansever Rus muhalifleri ve bizim çocuklar
Doç. Dr. Bengül Güngörmez/ Uludağ Ü
28.04.2019
20. yüzyılın başında Anadolu'da yaşanan mezalim
Doç. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu - Dic
23.04.2019
Yeni bir mutabakat, yeni müşterekler için… Kerim Devletin İhyası
Ercan Yıldırım/ Yazar
28.04.2019
Seçimlerden sonra: Ne yapmalı, nasıl yapmalı?
Dr. Murat Yılmaz - Siyaset Bilimci
28.04.2019
31 Mart yerel seçimlerinde Doğu ve Güneydoğu oyları
Dr. Hüseyin Alptekin - İstanbul Şeh
12.05.2019
Hayat tarzı tartışması ve eski konumların tahkimi
ASIM ÖZ / Yazar
Taner Timur, İdris Küçükömer ve Şerif Mardin’in yaklaşımlarını esas alan toplumsal değişmeye dönük incelemelerin giderek İhvancılaşan bir dünya görüşünün araçlarına dönüştüğünü vurgular. Aslında böylelikle 1980’lerde İslâmcılarla rasyonel argümanlar bağlamında buluşup tartışma arzusunu da terk ettiğini gösterir.
06.05.2019
Asr-ı Saadet’e ilerlemek
Ercan Yıldırım/ Yazar
İnfak ayeti nazil olduğunda sahabeden Ebû Talha çok değerli hurma bahçesini tereddüt etmeden tasadduk etmişti. Asr-ı Saadet bitmiş, tükenmiş, sona ermiş bir dönem değil hayatının her bir zerresini Allah’ın emrine, Peygamberimiz’in bizden beklentisine göre yaşama iştiyakı, gündelik hayatımızı, geleceğimizi inşa etmenin imkanıdır.
12.05.2019
Heidegger’de varlık düşüncesi ve fark metafiziği
Açık Görüş Kitaplığı / Murat Güzel
‘Martin Heidegger’de Metafizik Fark’ isimli kitabında Sinan Kılıç, Heidegger’in varlık düşüncesinin ve fark metafiziğini inşasının ayrıntılarını ortaya çıkarıyor. Bu düşünmenin klasik ve modern çağdaki felsefelerle irtibatını da araştırıyor.
05.05.2019
Türkiye S-400 krizine ne kadar hazırlıklı?
Doç. Dr. Murat Yeşiltaş - SETA Güvenlik Araştırmaları D
S-400 Türkiye’nin savunma ve askeri kabiliyetinin sadece bir kısmını oluşturmaya adaydır. Dolayısıyla, Türkiye’yi Rusya’ya güvenlik alanında bağımlı hale getirmesi mümkün değildir. Daha da önemlisi, Türkiye, yurt dışı hazır alım modeline dayanan bir füze savunma sistemi almak için Moskova ile askeri bir ittifak oluşturmuş değildir.
05.05.2019
Sudan darbesi ve Türkiye
Faruk Önalan - Araştırmacı, Stratejist
05.05.2019
İsrail, Evanjelikler ve Trump’ın İran stratejisi
Hakan Çopur - Araştırmacı, Yazar
Trump yönetiminin İran stratejisi, tek kanatlı ve istikameti net olmayan bir kuşa benziyor. Trump bu kuşun ekonomik, Netanyahu da askeri gücüne güveniyor olabilir; fakat henüz Suriye ve Venezuela’da hemen hiçbir şeyi çözemeyen ABD’nin İran meselesini kendi adına “çözmesi” pek kolay olmayacaktır.
Arap ayaklanmalarının ikinci dalgasına Körfez'in tepkisi
Mehmet Rakipoğlu - Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstit
Avrupa demokrasisinin travması ve AB seçimleri
Prof. Dr. Bünyamin Bezci - Sakarya Üniversitesi
Türkiye’de milliyetçiliğin sosyolojik-siyasal temelleri
Dr. Öner Buçukcu - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
İlericilik–gericilik denklemi, darbeler ve aydınlar
Koray Şerbetçi - Tarihçi, yazar