Star Anasayfa 19 Ocak 2017 Perşembe, 09:30
Bir devleti cumhuriyet yapan, yöneten ile yönetile... Ali Aslan
Rafsancani sonrası İran: Belirsiz bir gelecek.. Mehmet Koç / İran Araştırmaları Merkezi İç Politika Uzmanı

Yaptığı açıklamalarla akıl hocası Rafsancani’nin yolunu sürdüreceğini belirten Ruhani, reformistlerin uç talepleri ve müesses nizamın beklentileri arasında oluşturacağı dengeyle kendisini İran siyaset sahnesinde daha uzun bir süre tutabilecektir.

Terör çağında, gerçek anlamıyla toplum olmak elimizdeki tek panzehir. Devlet, terörü önlemek adına z
Yunus Akbaba / Yazar
Laikçilik de DEAŞ’çılık da topluma yönelen yüzü bakımından yıkıcıdır, her ikisi de egemenlik sevdası
Yrd. Doç. Dr. H. Şule Albayrak / Marmara Üni. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi
Terör saldırılarında ilk anda beliren tablodaki veriler üzerinden suni şekilde inşa edilmek isteneni
Yusuf Özhan / ESMEDYA Digital Grup Genel Yayın Yönetmeni
Dini hem devletle hem de toplumla bir ayrışma kriteri olarak öne sürenlerin güttükleri kutuplaşma si
Dr. Necdet Subaşı / Din Sosyoloğu
Ne HDP’nin kimlik politikası merkezli siyasetinin ne de CHP’nin rejim kavgası tartışmalarının bu ülk
Dr. Ramazan Akkır / Siyaset Bilimci-Yazar
‘Hafızanın Toplumsal Çerçeveleri’nde Halbwachs’ın ispatına gayret gösterdiği tez “hafızanın, geçmişe
MURAT GÜZEL / Açık Görüş Kitaplığı
Türkiye yeni yıla kanlı ve sansasyonel bir terör saldırısı ile girdi. İstanbul’un dünyaca bilinen eğ
Dr. Bora Bayraktar / Kültür Üniversitesi Öğr. Gör.- Gazeteci
Post-oryantalist dönemde Batı, Müslümanlara yönelik algı operasyonlarını farklı enstrümanlarla sürdü
Prof. Dr. Özcan Hıdır / Sabahattin Zaim Üniv., YTB Danışma K. 0üyesi
AÇIKGÖRÜŞ KİTAPLIĞI
Muhafaza ve yeniden üretim arasında hafıza

‘Hafızanın Toplumsal Çerçeveleri’nde Halbwachs’ın ispatına gayret gösterdiği tez “hafızanın, geçmişe ait dönemlerin bireysel olarak muhafazası değil, bunların bir yeniden üretimi olduğu”dur.

AçıkGörüş kitaplığı/ Murat Güzel