Tüm Yazarlar
Aliye Çınar Yazıları
İlahiyat fakültelerinin seküler kimliği
Aliye Çınar
İlahiyat fakülteleri, seküler bir Türkiye’nin, dinî görünümlü fakat seküler kimlikli, dini ilimler fakültesinin adıdır. Çünkü sadece bu kurumlarda değil, diğer eğitim kurumlarında üretilen bilgiler de, yaşadığımız dünyaya hâkim olan seküler düzlemden yükselmektedir.
Müslüman kim, muhafazakar kim?
Aliye Çınar
Müslüman algıdaki varlık-bilgi ve değeri birleştiren bütünlükçü yapı inkıtaya uğramıştır. Hatta çoğu zaman eklektik veya seçmeci bir zihniyete yerleşmek suretiyle varoluş bakımından parçalanmayı zorunlu kılan bir epistemolojiye yaklaşılmıştır.