Tüm Yazarlar
Av. Cüneyd Altıparmak Yazıları
Yeni yönetim anlayışı: Katılım
Av. Cüneyd Altıparmak
Türkiye’de 50 milyona yakın kimse akıllı telefon kullanmaktadır. Bu da katılım konusunda “e-katılım” sisteminin kurulmasının artık mümkün olduğunu göstermektedir. Yerel yönetimlerde, uygulamalar eliyle, doğrudan başkan veya yöneticilere “şikayet-temenni”lerin iletilmesinin ötesinde interaktif süreçlerin işletilebileceği metotlar geliştirilmelidir.
Kent konseyleri yeni dönemde etkin olmalı
Av. Cüneyd Altıparmak
Kent yaşamının, vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık gibi ilkeleri hayata geçirmek için kurulması gereken kent konseylerinin seçimler öncesinde gündeme gelmesi, yerel yönetimler için büyük önem arz etmektedir. Zira, başkan-halk arasındaki mesafenin kapanması tüm partilerin ortak niyetidir.