Tüm Yazarlar
Doç.Dr Cengiz Gül Yazıları
Yargıtay’ın Berberoğlu kararının analizi
Doç.Dr Cengiz Gül
Yargılanılan suçtan dolayı anayasayla kaldırılan bir dokunulmazlığın, tekrar milletvekili seçilmekle kazanılmış olsa da, eksiksiz ve tam haliyle kazanıldığı söylenemez. Yargıtay da Enis Berberoğlu kararıyla, dokunulmazlığın anayasayla kısmen kaldırılmasının, halen de devam ettiğinden hareketle yargılamanın durdurulması talebini reddetmiştir.