Tüm Yazarlar
Dr. Necdet Subaşı Yazıları
İçeriden konuşmak
Dr. Necdet Subaşı
Bugün eksik olan içeriden konuşmaktır. İçeriden konuşmak evi terketmeden, kapıyı içerdekilerin yüzüne çarpıp çıkmadan, o gidiş gitmeden, irtidat etmeden söz almakta ısrar etmektir. İçeridekilerin birbirine söyleyecekleri çok olabilir.Eleştiriye ihtiyaç duyulduğunda aranması gereken, öğretici bilgi, koruyucu merhamet, geliştirici adalet ve hazmedici bir olgunluktur.
Din ve kadastro
Dr. Necdet Subaşı
Bugün cemaatler hakkında mevcut durum üzerinden eleştirel bir analiz yapılırken her şeyden önce kuruluş döneminin din ve devlet ilişkilerini tartışmaya dahil etmek ve bu ilişki ağının boşta bıraktığı alanların nasıl doldurulduğuna dikkat etmek gerekir. Acımasız ve sınır tanımaz laikçi telkinat eşliğinde Kur’an’ın elden gittiğine dair korkuları öne çıkaran bir arayış, memleketin gizli ve sırlı yöntemlerin uygulandığı kurslarla donatılmasına fırsat vermiş ve zaman içinde bu mecralardan alışılmadık biçimlerde işleyen yeni birtakım din anlayışları sökün etmeye başlamıştır.
Din ve kadastro
Dr. Necdet Subaşı
Bugün cemaatler hakkında mevcut durum üzerinden eleştirel bir analiz yapılırken her şeyden önce kuruluş döneminin din ve devlet ilişkilerini tartışmaya dahil etmek ve bu ilişki ağının boşta bıraktığı alanların nasıl doldurulduğuna dikkat etmek gerekir. Acımasız ve sınır tanımaz laikçi telkinat eşliğinde Kur’an’ın elden gittiğine dair korkuları öne çıkaran bir arayış, memleketin gizli ve sırlı yöntemlerin uygulandığı kurslarla donatılmasına fırsat vermiş ve zaman içinde bu mecralardan alışılmadık biçimlerde işleyen yeni birtakım din anlayışları sökün etmeye başlamıştır.