Tüm Yazarlar
İhsan Yılmaz Bayraktarlı Yazıları
16 Nisan: Anayasal reformlar için bir başlangıç
İhsan Yılmaz Bayraktarlı
Türk seçmeni, ilk defa bir askeri darbe sonrası yapılan 1961 anayasası; 1982’de ikinci darbe anayasası, 1987’de siyasal yasakların kaldırılıp kaldırılmaması, 1988’de yerel seçimlerin bir yıl öne alınıp alınmaması, 2007’de Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilip seçilmemesi ve son olarak da 2010 yılında Anayasa Mahkemesi, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu’nun yapısıyla ilgili düzenlemelerin yanı sıra Kamu Denetçiliği Kurumunun kurulması, HSYK ve Yüksek Askeri Şura kararlarının yargı denetimine açılmasını öngören anayasanın 26 maddesinde yapılan geniş kapsamlı değişikliklere ilişkin olmak üzere toplamda 6 defa referandum için sandığa gitmiştir.
Anayasa mı toplumsal sözleşme mi ?
İhsan Yılmaz Bayraktarlı
Anayasalar, hukuk disiplini ile sadece uzaktan ilgilidir. Onlar, temel insan haklarını güvence altına almış andlaşma olmaları özellikleri yanında aynı zamanda siyasal örgütlenmenin de iskeletidir.