Tüm Yazarlar
Kamer Kasım Yazıları
Türkiye-Mısır yakınlaşıyor İsrail yalnızlaşıyor
Kamer Kasım
Türkiye-Mısır ilişkilerinin ivme kazandığı ve Arap Bahar’ının yaşandığı Ortadoğu’da İsrail’in komşularını bölme ve zayıflatma politikası izleyip, yerleşim birimlerini bombalaması İsrail’i daha da yalnızlaştırmaktadır. Aslında Arap Baharı sürecinde ve değişimi okumada Türkiye ile iyi ilişkileri olan bir İsrail çok şey kazanır ve barışa da katkıda bulunabilirdi.