Tüm Yazarlar
Müberra Nur Emin Yazıları
Eğitimde yeni yol haritası: 2023 Eğitim Vizyon Belgesi
Müberra Nur Emin
2023 Eğitim Vizyon Belgesi, içerdiği başlıklar ve ortaya koyduğu hedefler bakımından eğitim sistemimizi iyileştirme adına umut verici bir adım olarak değerlendirilebilir. Ancak beyan edilen bu hedeflerin somut politikalara dönüşümü için güçlü eylem planlarına, bu planları uygulamaya koyacak nitelikli insan kaynağına ve kurumsal kapasiteye ihtiyaç var.
Ortaöğretime geçiş bilmecesi
Müberra Nur Emin