Tüm Yazarlar
Muhsin Mete Yazıları
TRT’yi hep varoluş meselesi olarak görmüştü
Muhsin Mete
Üniversitede, siyasette, sivil toplum kuruluşlarında önemli roller üstlense de TRT Genel Müdürlüğü, Şaban Karataş’ın bir alamet-i farika gibi alnına yazılmış oldu. Çünkü, kurulduğundan bu yana değerlerimize yabancılaşmanın ileri karakolu gibi yayıncılık yapmayı vazgeçilmez bir ilke olarak benimsemiş bir zihniyete karşı “artık yeter!” diyebilen bir iradeyi temsil ediyordu.