Tüm Yazarlar
Mustafa Acar Yazıları
Başkanlık sistemi öcü değildir
Mustafa Acar
Türkiye bir süredir Başkanlık sistemini tartışıyor. Ancak tartışmaların çoğunlukla kişilerden bağımsız ve bilimsel bir zeminden çok, ideolojik ve kişilere endeksli duygusal-siyasal bir zeminde yürütüldüğü bir vakıa. Bu yazıda Türkiye için Başkanlık sisteminin olabilirliği daha serinkanlı bir düzlemde tartışılacaktır.