Tüm Yazarlar
Neslihan Vural Yazıları
Modern öjeniyi yeniden düşünmek
Neslihan Vural
Dünyada ilk kez genetik tasarımlı ikiz bebek dünyaya getirdiği iddia edilen He’ye yapılan ilk yakıştırma: “Çinli Frankenstein”. Tıpkı Gdo’lu ürünlere “Frankestein Gıdalar” isminin verilmesi gibi He’ye de “Playing God” literatüründen mülhem bu lakap uygun görülüyor. İstemediğini çıkar, istediğini ekle, dilediğin gibi yarat, senden olmayanı çıkar at! Modern dünyanın matematiği böyle.
Mary Shelley’nin Frankenstein’ından GDO’ya: Küçük Bir 'Yaratma' Meselesi
Neslihan Vural
Bir canlıdan aldığınız bir geni bambaşka türden bir canlıya naklederek, yeni bir genetikte organizma “yaratmanız” mümkün. Akrep genli domates, tavuk genli patates, tüysüz kanatlılar... Bu ürünlere GDO karşıtları “Frankenstein food/gıdalar” diyor. Bu ismin kullanımındaki telmih bizi Mary’nin kaleme aldığı hikayenin felsefesi üzerinden bugünün gıda sektörünün felsefesini sorgulamaya götürüyor.
Planking’ten Falling Star’a Düştüm Allah sen kaldırma
Neslihan Vural
Bir kadının güçlü olduğunu fiziksel olarak düşme pozu üzerinden ispat çabası ile kadın erkek ayrımı yapmaksızın “insanın” irade gösteremeden bu akıma kapılıp gitme acziyeti arasındaki ince ironiye dikkat etmek gerekiyor.
Hüseyin Rahmi’nin şık Şatırzâde’si, ıstılâh-ı âhar ile instaboylar
Neslihan Vural
Hüseyin Rahmi, döneminin değişen toplumunun bir fotoğrafını çeker Şık’ta. Biz de bugünün fotoğrafını çekmeye kalksak, kadınlar kadar erkeklerdeki değişim de göze çarpar herhalde. Eskiden bir erkek, mahremiyetin korucusu olarak, kavvam olarak, yeri geldiğinde külhanbeyi, kabadayı, olarak nitelenirken, bugün tüm bunlardan sıyrılarak nötrleşen bir insana dönüşüyor.