Tüm Yazarlar
Yılmaz Ensaroğlu Yazıları
Demokratikleşme veya insan hakları paketi
Yılmaz Ensaroğlu
Doğru ve hakkaniyete uygun olan, paketin getireceği doğru ve iyi şeyleri takdir edip hakkını teslim etmek ve eksik bıraktığını düşündüğümüz şeyleri de söyleyerek, gerçekleşme süreci boyunca paketi zenginleştirmek ve sağlamlaştırmaktır.
Yargıda bitmeyen reform ihtiyacı
Yılmaz Ensaroğlu
Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni bir ulus inşa etme hedefi, kuruluşundan itibaren hukuka ve yargıya, kurucu ve koruyucu aktör rolü yüklenmesi sonucunu doğurmuştur. Nitekim bütün bir cumhuriyet tarihi boyunca, toplumu dizayn etme, farklılıkları yok etme ve homojen bir ulus inşa etme amacıyla uygulanan bütün politikalar, anayasal ve yasal düzenlemeler ve yargı aracılığıyla meşrulaştırılmaya çalışılmıştır.