İslam’ın gelecek 50 yıllık gündemi

Bugün sufi olmak İbn Arabi’nin insan-ı kamil kavrayışının Marks’ın yaratıcı emek düşüncesiyle ortaklığını görmeyi de gerektirir. Yani Marks’ı tasavvufa mal etmeyi. Zaten Marks da yaratıcı emeğin kutsal ‘arzu’sunu Spinoza’dan devralmıştı. Spinoza ise İbn Arabi’den... İslam’ın önümüzdeki 50 yıllık gündeminin ilk maddesi bu konudur.

  • Esat Arslan / Yazar
x

2008 finansal krizinden sonra girmiş olduğumuz döneme ‘Büyük durgunluk’ adını veriyor Nobel ödüllü iktisatçı Joseph Stiglitz. Ona göre bu durgunluğun sebebi küresel talep yetersizliği. Yeryüzünde şu anda -yeni hiçbir teknolojik yatırım yapılmazsa bile- tüm dünyayı haydi haydi refaha erdirecek bir üretim potansiyeli var. Ve konu hakkında yapılmış ciddi araştırmalar yeryüzünün doğal kaynaklarının verimli kullanılması halinde küresel ekonominin on milyardan rahat ettireceğini fazla insanı erdirebileceğini söylüyor. Yani küresel kıtlık koşullarının uzağındayız. Fakat yeryüzünde milyarlarca insanın cebinde bir kuruş bile olmadığı için bu üretim potansiyelini karşılayacak bir küresel talep yok.

Stiglitz’in ima ettiği şey şu: Küresel piyasaların yapılanması, sayısız firmanın bunlardan herhangi birinin piyasayı kontrol etme imkanı olmadan, birbiriyle rekabet ettiği bir düzen sergilemiyor. Her sektörde, sektörü kontrol eden az sayıda firma var ve bu firmalar doğal kar oranının çok çok üstünde bir kazanç, yani rant elde ediyor. Kar oranı yüzde 20 bile olsa, firma bundan kar edip üretimini ve teknolojik yatırımını sürdürecekken, piyasadaki üstün gücü sayesinde yüzde 100’ün üzerinde kazanç sağlayabiliyor. Bu sebeple para, bu parayla ne yapacağını bilmeyen az sayıda firmanın elinde toplanıyor. Tüketsen tüketemezsin. Yatırıma aktarmak istesen bunu karşılayacak bir talep yok. Ve haliyle bu para tüketicilere akmıyor. Dev firmaların elinde birikiyor.

Patlamaya hazır balonlar             

2008 krizinin hangi dinamiklerle geleceğini 2001 yılında öngören Robert Brenner, firmalarda toplanan bu paranın finansal piyasalara aktığını söylüyor. Onun tespitine göre finansal piyasalardaki değerlerin yüzde 70’inden fazlası bu büyük firmalara ait. Ve reel sektörde aradığını bulamayan firmalar, artık finansal piyasalarda kazanç peşinde koştuğu için ve finansal piyasalar giderek daha fazla reel ekonomiye nüfuz ettiği için, finansal piyasalarda yatırıma akan bu tasarruf reel değerleri şişiriyor. Örneğin 10 bin dolar etmeyecek bir evin fiyatı 30 bin dolara çıkıyor. Büyük balonlar oluşuyor ve bu balonlar eninde sonunda patlıyor. 2008 krizi de bu yolla cereyan etmişti.

Kriz kahini olarak ünlenen Nouriel Roubini bir finansçı. En büyük problemin finansal piyasalara akan muazzam ölçekteki para, yani tasarruflar olduğunu biliyor. Fakat bu tasarrufların nereden geldiğini kestiremiyor. Bu nedenle 2008 krizini bir ABD ve finans krizi olarak okuyor. Onun gözünde olayın küresel seyir alması bu krizin yayılmasından ibaret. Halbuki bu tasarrufların kaynağı, reel sektörde muazzam kazançlar elde edip yeterli tüketim talebi olmadığı için bu tasarrufları finansal piyasalara sokan dev şirketler. Üstelik bu ABD firmalarına has değil. Avrupa, Japonya, Çin gibi ülkelerinin de dev firmaları aynı stratejiyi izliyor. Yani kriz ne ABD’nin ne finansal piyasaların krizi. Kriz, küresel reel ekonominin krizi, bu kriz kendini finansa taşıyor, finansta balon yaratıyor ve bu balon eninde sonunda en zayıf halkada patlıyor (ABD konutları) ve hemen sonra diğer balonları da patlatıyor. Finansal piyasaların gazıyla şişmiş reel ekonomi değerleri, balon sönünce asli haline dönüyor. Bu da büyüme, istihdam gibi rakamları alt üst ediyor.

Durgunluk dönemi

Küresel olarak büyük durgunluk dönemindeyiz. Çok büyük bir teknolojik keşif olmazsa bu durgunluk kalıcı. Ve bu keşfin herhangi bir emaresi yok. Bu yüzden bu durgunluk belki de önümüzdeki 50 yılın esas gündemi. Lokal olarak iyileşmeler olabiliyor. Son birkaç yıldır ABD’nin durumu gibi. Ama bu başka lokalliklerin çökmesi pahasına oluyor (şu anda Çin’in yaşadığı kriz gibi)... Aynı zamanda küresel bağlantılar, çok derin ve çok boyutlu olduğu için bir ülkenin yaşadığı çöküşün diğerlerini de geriye atması kaçınılmaz. Bir çeşit yengeç sepeti bu. Yükselen ekonomileri, düşen ekonomiler aşağı çekeceği için kapitalizm küresel ölçekte ağır problem yaşamaya mahkum.

Henüz finansal piyasalar Amerikan İmparatorluğu tarafından 1970’lerde egemen hale getirilmemişken büyük firmaların piyasa sistemini bozmasına Kennedy’nin iktisat danışmanı Kenneth Galbraith de işaret etmişti. Çözüm olarak büyük firmalardan ağır vergiler alıp -ki bu vergilerden sonra bile üretim ve yatırım onlar için cazip olacaktır- bunu insanlığın maddi ve manevi kalkınmasına adamayı önermişti. Fakat o dönemlerde kapitalizm için işler tıkırındaydı. Ve onu ciddiye alan pek kimse olmadı. Bugün ise 1970’lerde finansal yatırımların alabildiğine karlı hale getirilmesiyle işler daha da kötüleşti. Reel gelirleri düşen tüketiciler borçlandırılarak tüketime alıştırıldı. Reel karları sabit kalan firmalar değerlerinin finansal piyasalarca şişirilmesi sonucu karlılıklarını artırdı. Tüketicilerin evleri de üreticilerin firmaları da finansal spekülasyona ve balonlaşmaya giderek daha fazla tabi kılındı. Balonların patlamasından sonra artık borçlanamayan tüketiciler tüketememeye, borçlanamayan ve firmalarının finansal değerleri düşen üreticilerse üretmemeye, dolayısıyla ekonomiler de büyümemeye başladı. Artık sadece çevredekiler değil, gelişmiş dünyanın tüketicileri de giderek daha fazla eşitsizliği sorun etmeye başladı. Ünlü diplomat Richard Haass’ın belirttiği üzere ‘Kalıcı büyüme olmazsa eşitsizlik gözlere batar’. Bu çok büyük bir tehdit. Stiglitz de büyük durgunluğun analizine halk isyanlarını anlatarak başlayıp yine aynı konuyla bitiriyor. ABD’nin egemenlerine “Egemenliğiniz kalıcı değil, haberiniz olsun” ihtarını açıktan yapıyor. Bugün ABD’de en zengin yüzde 1’e savaş açmış bir başkan adayının sesi giderek daha gür çıkıyor. 10 yıl önce bu hayal bile edilemezdi.

Zenginden al, fakire ver

Roubini bir finansçı ve reel ekonomide neler döndüğünü bilmediği için küresel talep yetersizliğinin farkında olan Stiglitz’in tam tersi çözümlere ulaşıyor: “Ücretleri düşür ve işten çıkarmaları kolaylaştır.” Bu talep yetersizliği sorununu daha da içinden çıkılmaz hale getireceği için ekonominin uzun vadede ölümü demek. Stiglitz ise sorunun küresel olduğunu bilmesine rağmen lokal bir çözüm arıyor: “ABD’nin en zenginlerinden aldığın vergileri ABD’nin en fakirlerine aktar.” Halbuki sorun küresel ve çözümün kalıcı olması için tedbirin de küresel olması gerekiyor: Fakir kalmış bir Türkiye, ABD mallarını ithal edemez. İhracatın durması ağır bir kriz sebebidir. Bu yüzden çözümün şöyle olması gerekir: “Yerkürenin en zenginlerinden aldığın vergileri, yerkürenin en fakirlerine aktarmanın verimli yollarını bul ve bırak bu para küresel ekonominin kılcallarında aksın, tüm yerküreye hayat versin. Böylece büyük bir para, finansal piyasalardan çekilip reel ekonomiye aktarılacağı için, finansal piyasalar da bugünkü gibi reel ekonomiyi sömürmeyi bırakıp Keynes’in ona tayin ettiği işleve dönsün.

Küresel egemenlerde şu an için böyle bir bakış yok. Onlar daha çok zenginlerini korumakla meşguller. 2008 krizi sonrasındaki krizin müsebbibi olmuş devasa şirketleri büyük kurtarma operasyonları ve Yunanistan’a reva görülen zulüm (3-5 bankanın faiz gelirini kurtarmak için sayısız insanı işsiz bırakma) bunun kanıtı. Fakat kapitalist yapı bir kez sarsıntıya uğradı. Küresel talep yetersizliği küresel kalıcı büyümeyi frenliyor ve artık en gelişmiş ülkelerde bile sıradan vatandaşlar kapitalizmin erdemlerine çok daha az inanıyor. Artık egemenlerin maskesini Marksistlerin düşürmesine gerek kalmadı. Çünkü bizatihi dünyaca ünlü ve ana akım iktisatçılar tarafından da saygı duyulan Stiglitz’in kendisi en zengin yüzde 1’in siyaseti, medyayı ve hukuku nasıl ele geçirdiğini ve tüm toplumu nasıl ifsat ettiğini kibar bir dille de olsa ifşa ediyor.

Ne kapitalist ne komünist

Bir toplumsal yapının sarsıntıya uğradığı yerde, imgelem ve tahayyülün toplumu dönüştürmesinin önünde bir engel kalmamış demektir. Fakat bu imgelemin başarılı olması için, başı göklerde de olsa ayağının yerden ve gerçeklerden kesilmemesi gerekir. Bu sebeple bugün için komünizmin başarılı olma şansı yoktur. Çünkü egemenliği birkaç yüz şirketten alır ve her şeye burnunu sokan totaliter bir örgüte, devlete teslim eder. Bu sebeple böylesi bir imgelemin yeryüzü halklarında arzu uyandırması düşünülemez.

Komünist ideallerle de olsa başarılı olacak ve halklarda rıza ve arzu yaratacak bir imgelemin liberal kurumlarda temellenmesi gerekir. Kapitalist değil, liberal. Bu kapitalizme teslim olmak demek değildir. Aksine halihazırdaki ekonomiyi liberal piyasa şartlarına çevirmek şu anlamlara gelir: Tekelci firmalardan muazzam vergiler alarak ve onlara bu muazzam gücü veren patent koşullarını değiştirerek büyük firmaları ve onların kar oranlarını serbest piyasa modeline yaklaştırmak... Bankalara ve finansal piyasalara daha da muazzam vergiler koyarak -yani onlar bugün ABD İmparatorluğu tarafından reel ekonominin çok ötesinde karlar edinen bir yapıya sokulmuş olsalar da piyasaların doğal işleyişinde reel sektöre göre çok daha risksiz oldukları için hak ettikleri daha düşük karlara onları zorlayarak- bankaları ve finansal piyasaları serbest pazar koşullarına yaklaştırmak... Ve bir kez piyasaları serbest piyasa koşullarına, yani Adam Smith’in dünyasına zorladıktan sonra ele geçen bu vergilerle sosyalizm yapmak, yani bu kaynakları yeryüzünün fakirlerinin maddi ve manevi kalkınmasına adamak... Bu yolla fakirlere aktarılan kaynakların küresel ekonomide dolaşıma girmesiyle tüm dünya ekonomisini canlandırmak mümkündür. Bu kaynakların devlet yatırımı olarak değerlendirilip devletin büyütülmesine de gerek yoktur. Ayşe Buğra’nın ve Çağlar Keyder’in işaret ettiği üzere ‘vatandaşlık geliri’ adı altında fakirlere ayni ödemeler ekonominin işleyişine zarar vermek zorunda değildir.

İktisadi adalet ve Kuran

Kuran’ı dikkatle okursanız onun en temel meselesinin iktisadi adalet olduğunu görürsünüz. Çünkü bütün baskılar, tanrılaştırmalar ve sömürüler iktisadi adaletsizlikten doğar. Kuran’ın bu konudaki ideali de Haşr Suresi’nde belirtildiği üzere şudur: “Şehir halklarından fakirlere servet transferi yapılır. Bu, zenginlik sadece ve sadece bazı kesimlerin elinde hapsolmasın diyedir.” Bu ideal ultra kapitalist Nozick’in bile “Her adalet kuramı bu düşünürle tartışmak zorundadır” dediği John Rawls’ın idealidir. Yani hukukça tanınan fırsat eşitliği idealini gerçeğe dönüştürmek. 2008’den önce ABD’li sıradan vatandaşlar bu idealin ABD’de gerçek olduğunu sanıyordu. Yani ABD’de bir fakir çalışırsa 2-3 kuşak içinde gerçekten zengin olabilir diye inanıyorlardı. Ama artık bu yalana inanmıyorlar. Müslümanlar olarak onları bu Amerikan idealine tekrar taşımak bizim borcumuzdur. Bu cihadın gayelerinden biridir.

İnsan-ı kamil

Tasavvuf insanı insan-ı kamil haline getirmeye çalışır. Yani kendi bağrındaki tanrısal vasıfları inkişaf ettiren bedeni ve ruhuyla özgürlüğü yakalamış insan haline... Abdülkadir Geylani, Mevlana, İmam Rabbani gibi sufi büyüklerini ciddiye alacaksak insan-ı kamil ideali dünya nimetlerinden elini eteğini çekmekte sonlanan bir özgürlük düşüncesi değildir. Aksine insan-ı kamil dünyevi zorunlulukların baskısından kurtuluşunda temel maddi ve manevi ihtiyaçlarını giderme olanağını bulmuş bir figürdür. İnsan-ı Kamil yeryüzü nimetleriyle nimetlenebilen ve bu nimetlerde Allah’ı müşahede edebilen bir figürdür. İnsanlığı insan-ı kamil olmaya yöneltmek ve bu ideali engelleyen zincirleri ortadan kaldırmak tasavvufun göreviyse bugün kapitalizme karşı savaş açıp yeryüzünün maddi ve manevi olanaklarını tüm insanlığa hediye etmeye çalışmak da tasavvufun vazifesidir. Hoca Ahmed Yesevi’nin, Ahi Evren’in, Baba İlyas ve Baba İshak’ın, Hacı Bektaş’ın ve Şeyh Edebali’nin Osmanlı’yı inşa eden talebeleri bu ideal için aktif cihat etmeyi yollarının borcu bilmişlerdir. Onlar için ilahi aşk yeryüzünü güzel bir yere çevirmek için aktif cihadı da bünyesinde taşıyordu. Onun için bugün sufi olmak İbn Arabi’nin insan-ı kamil kavrayışının Marks’ın yaratıcı emek düşüncesiyle ortaklığını görmeyi de gerektirir. Yani Marks’ı tasavvufa mal etmeyi. Zaten Marks da yaratıcı emeğin kutsal ‘arzu’sunu Spinoza’dan devralmıştı. Spinoza ise İbn Arabi’den...

İslam’ın önümüzdeki elli yıllık gündeminin ilk maddesi bu konudur. Eğer İslam ümmeti olarak saplanmış olduğumuz batağı bir çiçeğe çevirmek istiyorsak... Bir sufinin en asli görevi olan zehri bala çevirme yeteneğini gerçek kılmak istiyorsak... Aksi halde İslam, bu bataklık içerisinde, kendi çocuklarımızda bile eskilere ait bir masaldan öte bir heyecan ve arzu uyandırmayacaktır.

[email protected]

 

Haber Turu

Erdoğan: Dostum Putin'in desteği önemli

Erdoğan: Dostum Putin'in desteği önemli

Rus devlet kanalına Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ortadoğu'da terörle mücadelede dostum Putin'in desteğine ihtiyacım var" dedi.

Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bağcılar'da düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 13 kişiyi gözaltına aldı.

Bursa'da trafik kazası: 1 ölü

Bursa'da trafik kazası: 1 ölü

İnegöl ilçesinde, bir kişi eski eşinin babaannesine kamyonetiyle çarparak ölümüne neden oldu

Sosyal medyadan helallik isteyip kendini vurdu

Sosyal medyadan helallik isteyip kendini vurdu

Kocaeli'de sosyal medya hesabında tüfekle fotoğraf çektirip "Herkes hakkını helal etsin" notu bırakan 40 yaşındaki adam ardından da intihara kalkıştı.

Bakan Çavuşoğlu'dan Katar'a başsağlığı mesajı

Bakan Çavuşoğlu'dan Katar'a başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin dedesi Halife bin Hamad Al Sani'nin vefatı dolayısıyla Katar halkına başsağlığı diledi.

Düğün yemeği 200 kişiyi hastanelik etti

Düğün yemeği 200 kişiyi hastanelik etti

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 3 gün 3 gece devam eden düğünde yenilen yemekten yaklaşık 200 kişi zehirlendi.

Malatya'da askerlere TIR çarptı: 1 şehit, 1 yaralı

Malatya'da askerlere TIR çarptı: 1 şehit, 1 yaralı

Malatya'da yol kontrolü yapan askerlere TIR çarptı. Kazada 1 asker şehit olurken 1 asker de yaralandı.

Tuğrul Türkeş: Terör örgütleri en büyük zararı Müslümanlara veriyor

Tuğrul Türkeş: Terör örgütleri en büyük zararı Müslümanlara veriyor

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Medeniyetler İttifakı İstanbul Konferansı’nda yaptığı konuşmada, farklı olanları dışlama kültürünün radikalleşmeye ve aşırıcılığa mercek tuttuğunu belirterek, “Bunlar da terörü tetikliyor. İslam adına eylem yaptığını iddia eden terör örgütleri, en büyük katliamları Müslümanlara yapıyor. En büyük zararı

TIR'ın dorsesi devrildi, faciadan dönüldü

TIR'ın dorsesi devrildi, faciadan dönüldü

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında TIR'ın dorsesi devrildi. Kaza sonrası İstanbul-Samsun istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.

Katar Emiri Şeyh Temim'in dedesi vefat etti

Katar Emiri Şeyh Temim'in dedesi vefat etti

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin dedesi Halife bin Hamad Al Sani'nin vefat ettiği bildirildi.

Almanya'da polis şiddeti! Bir Türk hayatını kaybetti

Almanya'da polis şiddeti! Bir Türk hayatını kaybetti

Almanya'nın Bielefeld kentinde Alman polisinin biber gazı sıktığı ve şiddet uyguladığı iddia edilen Taner Demirçivi adlı Türk öldü.

Küresel saldırıda 'akıllı' ev aletleri kullanıldı

Küresel saldırıda "akıllı" ev aletleri kullanıldı

Çok sayıda popüler internet sitesini etkileyen siber saldırıda korsanların kamera ve yazıcı gibi internete bağlanabilen ev aletlerini kullandıkları iddia edildi.

Fransız polisi mülteci kampına gazla saldırdı

Fransız polisi mülteci kampına gazla saldırdı

Fransa, yaklaşık 7 bin kişinin yaşadığı, "orman" olarak bilinen Calais'deki mülteci kampını yaşam koşulları insani olmadığı gerekçesiyle bugün boşaltıyor.

DEAŞ'ın elinden iki Türk rehine kurtarıldı

DEAŞ'ın elinden iki Türk rehine kurtarıldı

Libya'nın Sirte kentinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik dün düzenlenen operasyonlarda kurtarılan Türk rehine sayının iki olduğu bildirildi.

Korkunç iddia! 'DEAŞ, kendi tarafında savaşmayı reddeden 200 sivili öldürdü'

Korkunç iddia! 'DEAŞ, kendi tarafında savaşmayı reddeden 200 sivili öldürdü'

Ninova milletvekili İntisar el-Cuburi, terör örgütü DEAŞ'ın, Irak'ın Musul kentini kurtarma operasyonu kapsamında, kendi tarafında savaşmayı reddeden 200 sivili öldürdüğünü iddia etti.

Londra'da 'benzin' şüphelisi gözaltına alındı

Londra'da 'benzin' şüphelisi gözaltına alındı

İngiltere'nin başkenti Londra'nın kuzey batısında, evinde benzin depoladığından şüphelenilen bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İran ağzıyla konuştu! Kukla Maliki'nin derdi farklı

İran ağzıyla konuştu! Kukla Maliki'nin derdi farklı

Eski Irak Başbakanı Nuri el-Maliki, Musul'u terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonuna ilişkin, "Düşmanın planları varsa bizim de vardır. 'Geliyoruz Ninova' operasyonu diğer yüzüyle 'geliyoruz Rakka', 'geliyoruz Halep' ve 'geliyoruz Yemen' operasyonudur." dedi.

Hamas'tan Mısır'a 'Refah Sınır Kapısı' teşekkürü

Hamas'tan Mısır'a 'Refah Sınır Kapısı' teşekkürü

Hamas, Mısır'ın Gazze ile arasındaki Refah Sınır Kapısı'nı bir hafta süreyle kesintisiz açık tutmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Tanıdık hikaye

Tanıdık hikaye

Irak ordusu, Musul’un güneyindeki çatışmalardan, 2014’te kenti teslim ederken olduğu gibi ABD’den aldıkları silah ve araçları terör örgütü DEAŞ’a bırakarak kaçtı.

İsrail 1339 aileye tazminat ödemeye başladı

İsrail 1339 aileye tazminat ödemeye başladı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP), İsrail'in Gazze saldırılarında evleri yıkılan bin 339 aileye tazminat ödemeye başladığı bildirildi.

50 bin TL taşıt kredisi 1.450 TL ucuzladı

50 bin TL taşıt kredisi 1.450 TL ucuzladı

Taşıt kredileri için uygulanan yıllık faiz oranlarında ağustos ayı başından ekim ortasına kadar geçen sürede gözlenen 1 puanlık düşüş, 48 ay vadeli 50 bin liralık kredinin maliyetini bin 450 lira azalttı.

Kış lastiğine 300, kışlık ayakkabıya 150 TL ödüyoruz

Kış lastiğine 300, kışlık ayakkabıya 150 TL ödüyoruz

Havalar soğurken kış pazarı da canlandı. Kış lastiğinin tanesine ortalama 300 TL öderken, kışlık ayakkabıya ortalama 150 TL harcıyoruz. Kış pazarında en ucuz ile en pahalı arasındaki fark 5-6 katını buluyor.

Türkiye’de üretime geliyor

Türkiye’de üretime geliyor

İtalyan mutfak devi Stosa, Türkiye’de üretime geliyor. Stosa’nın Türkiye distribütörü Aykar İnşaat’ın patronu Faruk Aydın “3 yıl içinde Düzce veya Çanakkale’de üretim tesisi kuracağız. İlk yatırımımız 15 milyon TL civarında olacak. Ortadoğu’ya da ihracat planlıyoruz” dedi.

Borç yapılandırmasında süre uzayacak mı?

Borç yapılandırmasında süre uzayacak mı?

Milyonlarca öğrenci, esnaf ve işadamını ilgilendiren vergi ve prim borç yapılandırmasında kritik sürece girildi.

Bakan Albayrak’tan ‘saatli zaman’ tasarrufu

Bakan Albayrak’tan ‘saatli zaman’ tasarrufu

Enerjide dışa bağımlı olan Türkiye tasarruflarını artırmak için yeni projeleri hayata geçiriyor.

Lüks araca 154 bin TL sınırı

Lüks araca 154 bin TL sınırı

Kamu alımlarında kağıttan kaleme, ek servisten makam aracına kadar her türlü mal ve hizmette tasarruf yapılacak. Lüks araçta da tasarrufa gidilip makam aracı fiyatı 154 bin 500 TL’yi geçmeyecek.

Konut mağdurlarından tabutlu protesto

Konut mağdurlarından tabutlu protesto

Esenyurt’ta bir grup vatandaş, 5 yıl önce konut projesi için kişi başına 70 ila 200 bin lira ödedikleri 2 inşaat firmasını, kendilerini dolandırdığı gerekçesiyle toprağa tabut gömerek protesto etti.

İkinci el otomobiller elde kaldı

İkinci el otomobiller elde kaldı

Türk otomotiv pazarında faaliyet gösteren bazı yerli ve yabancı firmaların yıl sonu hedeflerini tutturmak için en cazip ödeme seçeneklerini devreye sokmasıyla ikinci el otomobil satışları durma noktasına geldi.

Palamudun fiyatı 2,5 liraya düştü

Palamudun fiyatı 2,5 liraya düştü

Giresun Merkez Üçkayalar Balıkçı Kooperatifi Başkanı Hasan Kara, Giresun'da palamut balığının tezgahlardaki fiyatının 2,5 liraya kadar düştüğünü söyledi.

Kolonya devinin acı günü

Kolonya devinin acı günü

Türkiye'nin en ünlü kolonya markalarından Eyüp Sabri Tuncer Kolonyaları Kozmetik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sabahattin Tuncer, Ankara'da dün gece tedavi gördüğü hastanede, 93 yaşında hayatını kaybetti.

Serhat Ulueren'den Aziz Yıldırım'a olay sözler: Denizli döneminde şike yaptın mı yapmadın mı?

Serhat Ulueren'den Aziz Yıldırım'a olay sözler: Denizli döneminde şike yaptın mı yapmadın mı?

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın Divan Kurulu Toplantıs'ında spor medyası hakkında yaptığı sert açıklamalara Telegol programı sunucusu ve 360 TV Spor Direktörü Serhat Ulueren’den sert cevap geldi.

TFF'den olaylı maç hakkında açıklama

TFF'den olaylı maç hakkında açıklama

Göztepe - Eskişehirspor arasında oynanan olaylı maçıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada "Müsabakayla ilgili karar Futbol Müsabaka Talimatı uyarınca PFDK tarafından verilecektir" dendi.

Alpay Özalan'dan açıklama... Takımı neden sahadan çekti?

Alpay Özalan'dan açıklama... Takımı neden sahadan çekti?

Eskişehirspor Teknik Direktörü Alpay Özalan Göztepe ile oynadıkları maçın son dakikalarında Başkan Halil Ünal'ın talimatıyla sahadan çekildiklerini açıkladı.

Melek Hu masa tenisinde Avrupa Şampiyonu

Melek Hu masa tenisinde Avrupa Şampiyonu

Türk sporcu Melek Hu 2016 Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'nda tek kadınlarda Portekizli rakibi Yu Fu'yu 4-1 yenerek altın madalya kazandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya rekortmeni Encümen’i kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya rekortmeni Encümen’i kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, serbest dalışta 110 metre dünya rekorunu kıran Şahika Ercümen'i, telefonla arayarak tebrik etti.

Maç sonrası taraftar birbirine girdi

Maç sonrası taraftar birbirine girdi

Adıyaman’da oynanan maç sonrasında aynı takımın taraftarları birbirleriyle kavga etti.

Eskişehirspor'un 3 puanı silinecek

Eskişehirspor'un 3 puanı silinecek

Eskişehirspor Teknik Direktörü Alpay Özalan'ın takımı sahadan çekmesinin ardından tatil edilen Göztepe maçı sonrası, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kırmızı-siyahlı kulübün 3 puanını sileceği belirtildi.

Fenerbahçe Kulübü, Kütahyalı hakkında suç duyurusunda bulunacak

Fenerbahçe Kulübü, Kütahyalı hakkında suç duyurusunda bulunacak

Fenerbahçe Kulübü, futbol yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Güneş'ten Aboubakar ve Caner Erkin yorumu

Güneş'ten Aboubakar ve Caner Erkin yorumu

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Aboubakar niye Tolga'nın yanına koştu?

Aboubakar niye Tolga'nın yanına koştu?

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Aboubakar, Antalyaspor maçının ardından konuştu.

Ölümü göze alıp 1,5 yılda 84 kilo verdi

Ölümü göze alıp 1,5 yılda 84 kilo verdi

Antalya’da ölümü göze alarak tüp mide ameliyatı olan kadın 168 kilodan 84 kiloya düşmeyi başardı. Ev hanımı 44 yaşındaki Muhsine Tekin, kilolarından kurtulmanın sevincini dans ederek yaşadı.

 Arap medyası Ordu'da

Arap medyası Ordu'da

Ordu’nun turizm odaklı gelişmesi ve kalkınması amacıyla Vali İrfan Balkanlıoğlu tarafından başlatılan tanıtım faaliyetleri kapsamında, Körfez ülkelerinden 50 gazeteci ve seyahat acentesi temsilcisi Ordu’ya geldi.

Meteoroloji uyardı: Soğuk hava geliyor

Meteoroloji uyardı: Soğuk hava geliyor

Türkiye bugünden itibaren yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisine giriyor. Ege'nin kuzey kesimleri, Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Bu yağışlar Afyonkarahisar, Eskişehir ve Ankara çevrelerinde daha hafif yağışlar şeklinde görülecek.

Bursa’da kiraz ağaçları çiçek açtı

Bursa’da kiraz ağaçları çiçek açtı

Bursa’da son bir haftada mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklar, kiraz ağaçlarının zamansız çiçek açmasına sebep oldu.

1 yaşındaki Hasancan'ın feci ölümü

1 yaşındaki Hasancan'ın feci ölümü

ADANA'da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 yaşındaki Hasancan Deniz hayatını kaybetti.

Tahran'dan Denizli'ye charter seferleri başladı

Tahran'dan Denizli'ye charter seferleri başladı

Denizli'de bir turizm şirketinin organizasyonuyla İran'ın başkenti Tahran'dan Çardak Havalimanı'na charter seferleri başlatıldı.

Duvar yazısıyla 'torbacı' arıyorlar

Duvar yazısıyla 'torbacı' arıyorlar

ADANA polisinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı operasyonlar sonrasında çalıştıracak torbacı bulmakta zorlanan zehir tacirleri, evlerin duvarlarına 'torbacı aranıyor' ilanları yazdı.

Bitlis'te 4.2 büyüklüğünde deprem

Bitlis'te 4.2 büyüklüğünde deprem

Bitlis’in Mutki ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Gaziantep'te 300 çift 'evet' dedi

Gaziantep'te 300 çift 'evet' dedi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen toplu nikah töreninde 300 çift dünya evine girdi.

Gitmediği yerden HGS cezası gelince...

Gitmediği yerden HGS cezası gelince...

Bilecik’te yaşayan ve hiç gitmediği Çeşme-İzmir-Aydın otoyolundaki Hızlı Geçiş Sistemi'nden (HGS) ceza yiyen Arif Durmuş isimli vatandaş, ceza sonrası hem eşine hem de torunlarına işin gerçeğini anlatmakta güçlük çekerken neye uğradığını şaşırdı.