Kudüs Türkiye'nin neyi olur?
Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak / Mimar Sinan Güzel Sana
-
15.05.2021
Kudüs'ün 3 bin yıllık tarihinde, 638-1098 ve 1187-1917 tarihleri arasında yaklaşık 12 asır barış ve istikrar yaşadı. Süreçte Türklerin Kudüs'teki varlığı en az sekiz asırdır. Osmanlı idaresinde geçen dört asır ise, Kudüs'ün hoşgörü ve birlikte yaşama kültürü açısından müstesna bir devir olmuştur.
Kolombiya'da neler oluyor?
Doç. Dr. Mehmet Özkan/ Türkiye Maarif Vakfı ABD Direktö
-
15.05.2021
Latin Amerika'da son 20 yılda Kolombiya-Panama hariç bütün ülkelerde sol iktidara geldi. Kolombiya'da 2018 seçimlerinde ikinci gelen Petro'nun şansı çok yüksek. Kolombiya sola karşı dayanıklı ama popülizme karşı çok zayıf. 20 yıldır kıtadaki değişim dönüşümden kenarda kalan Kolombiya geç de olsa Latin Amerika'da yaşanan sürece katılmış oldu. Son haftalarda ülkede yaşananlara, tekil değil bölgesel/makro bakmak gerekiyor.
Bilgi toplumunun sonu: TOPLUM 5.0
Serkan Yorgancılar/ Yazar
-
15.05.2021
İnsanlık teknoloji devrimi sayesinde bilgi toplumundan yeni bir evreye doğru geçmektedir. 'Toplum 5.0' idealinde bireyselliklerin ortadan kalkacağı, milliyet, ırk gibi ayrımcılıkların törpüleneceği, farklılıkların azalacağı, eşitsizliklerin sınırlanacağı, herkesin her şeye daha kolay ulaşabileceği, zenginliğin tekelleşmeyeceği gibi büyük vaatler bulunmaktadır.
Dine sosyolojik bakmak
Dr. Necdet Subaşı / Yazar
-
15.05.2021
Dinin, Türk modernleşmesinin belli başlı etapları içinde çoklukla edilgen bir fenomen olarak tartışılması giderek olağan bir kabule dönüşmüştür. Bunun yanı sıra dinin asli ve kalıcı özellikleri hakkında bir karara varmanın giderek zorlaştığı yeni süreçlerde dindar-muhafazakâr siyasi kodların güç kazanması bile mevcut gerilimi daha da derinleştirmenin ötesinde yeni bir durum üretmemiştir.
Duque'den ordu sinyali
Doç. Dr. Eldar Hasanoğlu - Oğuzhan Çağlıyan
-
15.05.2021
9 Mayıs günü yerlilerden oluşan protestocu bir grup ile Brisas del Pance mahallesi sakinleri arasında çıkan çatışmada birçok kişinin yaralanması üzerine Başkan Duque orduyu Cali'ye gönderme sinyali verdi. Ordunun sokağa inmesiyle birlikte Kolombiya'da şiddet olaylarının daha da artacağı tahmininde bulunmak güç değil.
15.05.2021
‘Kapitalist devrim bir efsane'
Murat Güzel / Açık Görüş Kitaplığı
Marx, Weber ve Durkheim'ı baz alan sosyolojik gelenekle yakından ilişkili paradigmanın 15. ve 17. yüzyıllar arasında feodal ve köylü bir dünyadan modern, kapitalist ve bireyci bir dünyaya geçişi öngören 'kapitalist devrim'inin bir efsane olduğunu savlayan Macfarlane, kitabında ekonomik antropolojinin en büyük teorilerinden birinin yanlışlığını ortaya koymaya çalışıyor.
15.05.2021
Ölümlülük doğuştandır
Doç. Dr. A. Teyfur Erdoğdu / Yazar
Kelime olarak ölüm maalesef bizimle konuşmuyor. Ama Arapçadan geçen ve vefa kelimesinden türeyen ve onunla aynı anlamda olan "vefat" bizimle apaçık iletişime geçiyor: "Borcunu öde, görevini yerine getir!"
En çokOkunanlar
Okuyucularımız tarafından en çok okunan yazılarımız.
24.04.2021
Z Kuşağı, Türk kanonu diyebilecek mi?
Dr. Celal Fedai / Şair, Yazar
07.05.2021
Suud'un Suriye politikasındaki radikal değişim
Mehmet Rakipoğlu / ORSAM Ortadoğu A
08.05.2021
Çin güvenilir bir ticari partner midir?
Merve Şebnem Oruç / Gazeteci, Yazar
14.05.2021
Türkiye'yi 66'ya bağladık
Röportaj: Hale Kaplan
08.05.2021
O mektepten geçenler hep bir deste gül derdi
Prof. Dr. Mazhar Bağlı / KTO Karata
30.04.2021
Ailesini Ermenilerin katlettiği ordinaryüs
Av. İsmail Küçükkılınç / Yazar
17.04.2021
Çağdaş Kabakçı Mustafaların gayrinizami harpteki meşum rolleri
Dr. Murat Yılmaz / Siyaset Bilimci
08.05.2021
Çin güvenilir bir ticari partner midir?
Merve Şebnem Oruç / Gazeteci, Yazar
Covid-19'a karşı geliştirdiği aşıyı ticari bir silah olarak kullanmayı denediği bilinen ve Doğu Türkistan nedeniyle karşılaştığı en ufak eleştiriye dahi çok sert ekonomik tehditlerle cevap veren Çin'in sadece ABD hegemonyasının yerini almaya çalışan bir süper güç olup olmadığı değil, güvenilir bir ticari partner olup olmadığı da giderek daha fazla tartışılıyor. Bugün Çin'in gerçekleşmesi için bu kadar ter döktüğü Kuşak ve Yol Girişimi, ÇKP'nin iddia ettiği gibi, gerçekten de engelsiz ticareti, halkların birbiriyle bağlarının artmasını ve "barış içinde yaşamayı" mı hedefliyor? Komünist bir ülkenin, bir gün küresel serbest pazarın en önemli ikinci oyuncusu olacağına, başta Fukuyama olmak üzere kimse inanmazdı ama, Deng Xiaoping'in, "sosyalizmi inşa etmek için kapitalizmi kullanma" planı tutmuş görünüyor.
08.05.2021
O mektepten geçenler hep bir deste gül derdi
Prof. Dr. Mazhar Bağlı / KTO Karatay Üniversitesi
Hacı Abdurrahman Açar, tarikat-ı Nakşibendiye'nin nefis terbiyesi, uhuvvet halesi olduğunu bize öğreten bir muallimdi. Eğer bize öncülük eden bu zatlar olmasaydı belki bizler de bölgede var olan cahiliye geleneğini takip edip incir çekirdeği meselelerle birbirimize girecektik. Selim Efendi, Adıyaman merkezde mukim bir kamu görevlisiydi. Çocukluğumun en sevinçli anları babamla Jawa motosikletle Adıyaman'a olan yolculuklarımızdır. Huzura giderken, motosikletin rüzgarıyla adeta uçuyor hissine kapılırdım. Bilirdim ki biz ona varınca o dua olup üzerimize yağardı.
08.05.2021
Huzur-ı Hümâyun Dersleri
Prof. Dr. Haşim Şahin / Sakarya Üniversitesi
Ramazan ayında, padişahın huzurunda yapılan Huzur Dersleri'ne Osmanlı coğrafyasının farklı bölgelerinden çok sayıda âlim katılırdı. Derslerin başlıca amacı ilmi seviyeyi yukarıya taşımak ve bilhassa taşradan gelen bilim adamlarını desteklemekti. Derslerde zaman zaman aşırı teferruata varan tartışmalara girilebilmekteydi. Bunun nedeni muhtemelen katılan âlimlerin padişah huzurunda kendilerini ispat etme gayretleriydi.
08.05.2021
Efsaneden gerçeğe Türk Mukavemet Teşkilatı
Umut Berhan Şen / SASAM Uzmanı
Türk Mukavemet Teşkilatı, Rumların iddia ettiği gibi bir saldırı ve tedhiş örgütü değildir. Terör örgütü EOKA'dan 2,5 yıl sonra, Türklere yönelik saldırıların yoğunlaşması üzerine kurulmuş olması da bunun en açık kanıtıdır. Faaliyet gösterdiği süre içinde hiçbir Rum köyüne saldırmayan TMT, Türk gençlerini eğitmiş, kendilerini savunmaları için teçhizat sağlamıştır.
08.05.2021
Aklı bilimle vaftiz etmek
Dr. Mehmet Ödemiş / Yazar
08.05.2021
İlim amelin, amel de ilmin gereği
Murat Güzel / Açık Görüş Kitaplığı
Arapça'da 'ilim' ve 'amel' kelimelerinin aynı harflerden ('ayn/ lâm/mîm) kaynaklandığını, bu iki kelimenin sözkonusu harflerin altı kombinasyonundan ikisini oluşturduğunu vurgulayan Abdurrahman, ilmi amelin, ameli de ilmin gereği olarak görür. Kitabında bu kavrayış çerçevesinde, klasik İslam felsefesine, akılcılığa, modern ahlak felsefelerine, liberalizm, sosyalizm, küreselleşme, sekülarizm vb. konulara dair eleştirilerini sıralar.
İHEP takviminde neler var?
Cüneyd Altıparmak / Hukukçu
Suud'un Suriye politikasındaki radikal değişim
Mehmet Rakipoğlu / ORSAM Ortadoğu Araştırmaları
Medeniyete canavar diyen marş nasıl Paris'e gönderilir!
Doç. Dr. Hasan Ali Polat / Necmettin Erbakan Üniversite
Türkçe'nin uzaktaki temsilcileri
Prof. Dr. Mustafa İsen / Yazar