Kıbrıs çözümsüzlüğe mahkum edilemez
Doç. Dr. İsmail Şahin / Ankara Hacı Bayram Veli Ünivers
-
01.05.2021
Rumların iki devletli çözüme "nefretle" yaklaştıkları aşikar. Lakin Rusya'nın Baltık, Karadeniz ve Akdeniz'de artarak güçlenen varlığı ABD, NATO ve AB tarafından endişeyle takip ediliyor. NATO nazarında Rusya canlı bir tehlike. Ne ABD ne NATO ne de AB Doğu Akdeniz'de müttefikler arasında bir çatışma veya ayrışma istemiyor. Arzu edilen iş birliğinin Kıbrıs'tan geçtiği çok açık.
Din, maneviyat ve kamusal görünürlük
Dr. Necdet Subaşı/ Yazar
-
02.05.2021
Seküler yönelimler, her zaman bize inandırıcı bir açıklama yapma kudretine sahip devlet gereklilikleri, kişisel ve toplumsal gerçekliğin dahil olduğu zamanın ruhu ve yanı sıra türlü atraksiyonlarla dinin uhrevi boyutunu sönümlendiren çıkışlar karşısında muhafazakâr/dindar bir kamusallık maneviyat iklimine nasıl bir geçiş yapacak, nasıl bir alan açacaktır?
Tarihi haklılığımızı lobi gücüne dönüştürebilmeliyiz
Cüneyd Altıparmak / Hukukçu
-
01.05.2021
Bundan sonrası için, ABD'de açılacak muhtemel davaların yakından takip edilmesi gerekiyor. Yine sözde soykırımı tanıyan ülkelerdeki yargılamalara da müdahil olmak lazım. Türk vakıflarının mülkiyet iddialarının gündemde tutulması da bir imkân. Ayrıca bu konuda özellikle yargıyı bilinçlendirecek lobi çalışmaları gerekiyor.
Darbe mekaniğinin başlangıcı
Murat Yılmaz/ Yazar
-
01.05.2021
6-8 Ekim 2014 terör olayları bir kilometre taşı, bir eklem yerinin kopuş noktasıdır. Sonrasında, Türkiye'de seçimle gelmiş meşru hükümeti devirmek için devlet içi bürokratik darbeden sokak hareketlerine, yargı darbesinden medya ve sosyal medyada kara propagandaya, DEAŞ ile işbirliği iddiasından seçimlere terörle tesir etmeye, bombalama ve çoklu terör örgütleriyle darbe mekaniğini harekete geçirmekten askeri darbeye... gayrinizami harbin klasik yahut post-modern her türlü tekniğinin uygulandığı uzun bir beş yıl yaşandı.
O göçler seller gibi boşanacak!
Cemal Aydın/ Yazar
-
01.05.2021
Avrupa ülkelerine gidebilmek için Akdeniz ve Ege Denizi'nde boğulan, Meksika'nın ABD sınırında açlıktan ölen binlerce insan var ya, işte o insanlar, Batı'nın İMF ve Dünya Bankası aracılığıyla ülkelerini talan ettiği, soyup soğana çevirdiği insanlardır. Bundan 30 sene önce Roger Garaudy, Batı'yı şöyle uyarmıştı: "Sömürmeye devam ederseniz, o ülkelerin insanları, aç kaldıkları için mecburen sizin ülkelerinize göç edecek! Seller gibi boşanacak o göçleri durduramayacaksınız!"
01.05.2021
Kürt siyasi kimliğinin oluşum dönemi
Murat Güzel / Açık Görüş Kitaplığı
Osmanlı devleti ve toplumundaki aidiyet farklılıklarının derinleştiği, çeşitli milliyetçilik hareketlerinin türediği, birbirinden farklı birçok etnik unsurun siyasi bakımdan Osmanlı devletinden ya bağımsızlık ya da özerklik talep ettiği bir dönemi, 1900 ila 1920 yılları arasındaki zamansal aralığı kendisine kerteriz seçen Yunus Koç geleneksel siyasetlerin ve aidiyet hislerinin yeni kalıplarda biçimlendiği bu dönemde Kürt siyasi kimliğinin oluşumunu irdeliyor.
01.05.2021
Osmanlı halklarının ortak acısı: İstenmeyen göçler
Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak/ Mimar Sinan Güzel Sanat
Anadolu'daki Müslümanların göçleri de tehcir konusuyla birlikte değerlendirilmelidir. Vilâyâtı Şarkiyye muhacirleri hakkında araştırmalar yapan Justin McCarty, 1914-1921 yılları arasında Doğu Anadolu'da 1 milyon 250 bin Müslüman nüfus kaybının olduğunu kaydetmektedir. Birinci Dünya Savaşı sadece Ermeniler için değil Türkler ve Kürtler, Balkan ve Yunanistan'da yaşayan Müslümanlar için de çok yıkıcı oldu.
En çokOkunanlar
Okuyucularımız tarafından en çok okunan yazılarımız.
10.04.2021
Türkiye ekonomisi gerçekten kötüye mi gidiyor?
Bülent Güven / Yazar
10.04.2021
Ramazan'da cool olma, kul ol: e-oruç
Prof. Dr. İlhan İlkılıç / İstanbul
24.04.2021
Z Kuşağı, Türk kanonu diyebilecek mi?
Dr. Celal Fedai / Şair, Yazar
09.04.2021
Tuna direndi, dünya hayran oldu
Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak / Mi
10.04.2021
Turuncu kriz
Tuğrul Camaş / Yazar
09.04.2021
Teşkilat dizisi ve Türkiye'nin Milli İstihbarat imajı
Umut Berhan Şen / SASAM Uzmanı
09.04.2021
Süveyş krizi ve alternatif güzergah arayışlarında Türkiye'nin önemi
Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı / İstanbu
24.04.2021
Çocuk cesetleri üzerinde tepinme siyaseti
Mustafa Ekici / Yazar
Bu milletin bir ferdi görünüp çocuk cesedi üzerinde tepinenlerin, dün neler yaptıklarına, Dersim'de nasıl çoluk çocuk katlettiklerine, yüzyılın başında Van'da, Erzurum'da nasıl milleti canından bezdirdiklerine, bu siyasanın 'arkadaşlarının' daha dün şehirlerimizi işgal edip, binlerce Kürt çocuğunu hendeklere nasıl gömdüğüne dair canlı hafıza bir kez daha tazelenmiştir. Aylan'ı boğduranlarla, sabah akşam mülteci düşmanlığı yapanlarla Aylan'ın ortak hiçbir şeyi yoktur. Aylanlarla ekmeğini, aşını paylaşan, evini, yüreğini açan bu aziz millet gözlerini başka ufuklara dikti şimdi.
24.04.2021
Montrö'den bu yana tehlike sekiz kat arttı
Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı / İstanbul Ticaret Üniversite
Son yıllarda, Boğazlar'da artan trafik hacmi kültürel dokuyu maalesef her geçen gün daha fazla tehdit etmeye başladı.1936 yılında İstanbul Boğazı'ndan günde yalnız 17 gemi geçmekte iken, günümüzde bu sayı ortalama 130 civarında. Diğer bir ifadeyle, Montrö Sözleşmesi'nin imzalandığı 1936 yılından bu yana Boğazlar'dan geçen gemi sayısı yaklaşık sekiz kat arttı. Panama Kanalı'ndan 2020 yılında 13 bin 370 gemi geçiş yaptı ve geçen her gemi ortalama 262 bin dolar gelir bıraktı. Süveyş Kanalı'ndan 2020 yılında 18 bin 829 gemi geçti, gemi başına geçiş ücreti ise ortalama 296 bin dolar. İstanbul Boğazı'ndan 2020 yılı için geçiş yapan 38 bin 500 gemiden Montrö Anlaşması'na dayanılarak gemi başına alınan toplam ücret ise 3 bin 900 dolar civarında.
24.04.2021
Z Kuşağı, Türk kanonu diyebilecek mi?
Dr. Celal Fedai / Şair, Yazar
Türkiye için bana kalırsa bugün en hayatî mesele bu. Gençlerimiz acaba Orta Asya'dan Anadolu'ya getirdiğimiz melametî neşvenin Selçuklu ve Osmanlı'dan Cumhuriyet'imize gelen seyrini, yani "Türk kanonu"nu mu benimseyecekler yoksa küresel kapitalizmin onlar için oluşturduğu derinliksiz, hazcı bir hayat vaadinden başka bir şey olmayan "yörüngesizlik"i mi benimseyecekler? Türkiye, kuruluşunun yüzüncü yılına işte önündeki bu büyük meseleyle girecek. Türk kanonu, "Z Kuşağı" olarak adlandırılan küresel kapitalizmin imal ederek kendine bağladığı gençleri de dışlamayacak, onlara dünyanın politik ve poetik görünümlerini gösterip yaşamları için ilkeler sunacaktır. Türkiye'de ister laik ister dindar, ister Sünni ister Alevi, ister Türk ister Kürt olsun tüm gençler, kendilerini Türk kanonu içinde duyumsayabilir. Dünyanın bugün aldığı politik görünüm için Türk kanonu yegâne eczamızdır.
24.04.2021
Sol ve şiddet sorunu
Murat Güzel / Açık Görüş Kitaplığı
Sol ve şiddet ilişkisini ele alan özel sayısıyla Tezkire dergisi, sol düşünce ile solcu hareketlerin şiddet sorununu felsefi bakımdan nasıl ele aldığını, bu ele alışların şiddet pratiğine sık sık başvuran solcu örgütlerin motivasyonuna yaptığı katkıları da kuşatacak bir şekilde tartışıyor.
24.04.2021
ABD'nin Afganistan'dan kaçışı ve son büyük oyun
Doç. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu / Gaziantep Üniversitesi
23.04.2021
Osmanlı'da ilk biyografi ve Sehî Bey
Mustafa İsen / Yazar
Anadolu sahasında şairler tezkiresi yazma geleneği, Sehî Bey'in kaleme aldığı Heşt Bihişt ile başlar. Gelenek 1950'li yıllara, İbnülemin'in Son Asır Türk Şairleri'ne kadar küçük değişikliklerle devam etmiştir. Bu başlangıç öylesine hayırlı işlere kapı açmıştır ki bu gelenekle birlikte Osmanlı kültür tarihinde artık kalburun üstünde kalan hiçbir şair/yazar yoktur ki kendi döneminde kayıt altına alınmamış olsun. Nasıl oluyor da Balkanların kuş uçmaz kervan geçmez dağlarından alınıp Edirne, Gelibolu, İstanbul gibi şehirlerdeki acemi oğlanları merkezlerinde eğitilen anadili Türkçe olmayan bu çocuklar sonraki yıllarda Türkçe, Arapça, Farsça eserler veriyorlar, dilin en üst düzeyde kullanımı demek olan şiirler kaleme alıyorlardı?
Körfez'in satranca dahli... Akdeniz'de yeni kuşak
Doç. Dr. İsmail Şahin / Ankara Hacı Bayram Veli Ünivers
Dış temas azalmışken sigaya çekilmek vakti
Prof. Aysun Bay Karabulut / Malatya Turgut Özal Ünivers
Türkistan'da Nevruz diplomasisi
Tuğrul Camaş / Yazar
Karadeniz'de sular hep sıcaktır!
Doç. Dr. Bengül Güngörmez / Bursa Uludağ Üniversitesi