94 ruhu 3. nesil siyasete nasıl evrilir?

İhsan Aktaş / GENAR Başkanı
06.03.2021

Türk toplumunun beklentisi AK Parti ve onun liderindendir. Elbette ki, iktidar yıpranmışlığı her siyasi partiyi belli oranda etkiler ama her ne olursa olsun millet, partisini, lideri gibi görmek istiyor; liderden heyecan duyduğu oranda partisinden ve partiliden de heyecan duymak istiyor; il başkanını 94 öncesi il başkanı gibi görmek istiyor. Hasılı, AK Parti'nin ve ülkenin iyiliğini istiyor. CHP, ömrü 100 yıla yaklaşmış bir partidir. Parti içi hiziplerin ve çıkar guruplarının kendi iç mücadeleleri çoğu zaman memleket önceliklerini unutturmaktadır. Bir yönüyle, partilerin ömrü uzadıkça bu tür çatışmaların/çekişmelerin oluşması doğaldır. AK Parti'de lider etkisi ile partinin ömrü uzamakta, CHP'lileşme temayülünden uzak durulmaktadır.AK Parti, hakim parti olarak Türk halkının gelecek beklentisini kendisinde saklı tuttuğu bir partidir. Partilerin ömrü uzadıkça geriye dönük olumlu ve olumsuz hikayeleri de zorunlu olarak çoğalmaktadır. İktidarlar mümkün olduğu müddetçe kendi başarılarını öne çıkarırken muhalefet partileri ise iktidarın zaaf alanlarına hücum ederek eleştiriler getirmektedir.

İstanbul AK Parti için sembolik değeri yüksek bir şehirdir. Bu sebepten dolayı, İstanbul'un beklenmedik bir şekilde kaybı AK Parti yöneticilerinde de ciddi bir etki oluşturmuştu. İstanbul'un tarih boyunca yöneten bir şehir oluşu, 94 ruhunun hayat bulduğu yer olması, AK Parti'nin kurucu liderinin siyasi hayatının İstanbul'la özdeşleşmesi ve daha bir çok faktör nedeniyle İstanbul'u kıymetli kılmaktadır.

Millet onu terk etmiyor

Seçimlerden bir ay sonra AK Parti ARGE Başkanlığı için yaptığımız ülke gündemi araştırmasında AK Parti oylarının yüzde 39.9, CHP oylarının yüzde 26 olduğunu gördük. Bugün CHP'nin oyları yüzde 22 civarındadır. Araştırma sonuçlarını yöneticilerle paylaşırken bir cümlede özetlenecek bir sunum yapmıştık: Millet AK Parti'yi ve onun kurucu liderini terk edip gitmiyor; bu millete sahip çıkmak lazım!

AK Parti iktidarının ömrü 20 yıla yaklaşmaktadır. Bugün ülkenin hem birinci partisi hem de gelecek için ümit veren bir partidir. İktidar olmanın onca yıpratıcılığına rağmen halk nezdinde alternatifi yoktur. Partinin siyaset geleneğinde oturduğu zemin, temsil ettiği sosyoloji, Türkiye'nin en yaygın sivil toplum ağı ile olan bağları ve bugüne kadarki siyasi reform ve yatırımları AK Parti'yi hakim parti olarak bir umut partisi olarak algılarda sabit kılmaktadır.

Değişim dalgası

Geçtiğimiz hafta İstanbul il yönetiminde bir değişiklik oldu ve sosyolojinin içerisinden bir isim olan Osman Nuri Kabaktepe İl Başkanı seçildi. İstanbul'daki bu değişim oldukça yüksek düzeyde bir heyecan oluşturdu. Bizzat siyaset yapan partililerden tutun da, sivil toplum kuruluşlarından ve AK Parti üyelerinde, medya dahil, birçok alanda AK Parti'deki değişim tartışılır, konuşulur oldu. AK Parti'deki bu heyecan dalgasını birçok açıdan ele alabiliriz. Bir sosyal bilimci olarak ilk fark ettiğimiz şey, milletin siyasal umudunun hala AK Parti'de olduğudur. Aksi takdirde, milletin umudunu kestiği bir partide, bir il başkanı değişikliğinin bu denli bir beklenti oluşturma imkanı yoktur.

Lider ile derin bağ

AK Partili kitle kendi partisinde iyi şeylerin olmasını istiyor. Yerel seçim sonrası birkaç gün İstanbul sokaklarında bulunduk, gözlem yaptık ve insanları dinledik. Halk kendi mesajının Cumhurbaşkanı'na iletilmesini istiyordu. Vatandaşların bütün olan bitenin ötesinde Cumhurbaşkanı ile ne denli derin bir bağ kurduklarını yüzlerce farklı meslekten, onlarca farklı şehirden, bir çok kültür kesiminden bizatihi görmüş olduk. Herkesin kendince bir bağlılık sebebi vardı ve halkın AK Parti'nin arkasında durmasının ana sebebi buydu.

CHP, ömrü 100 yılı yaklaşmış bir partidir. Parti içi hiziplerin ve çıkar guruplarının kendi iç mücadeleleri çoğu zaman memleket önceliklerini unutturmaktadır. Bir yönüyle, partilerin ömrü uzadıkça bu tür çatışmaların/çekişmelerin oluşması doğaldır. AK Parti'de lider etkisi ile partinin ömrü uzamakta, CHP'lileşme temayülünden uzak durulmaktadır. Lider etkisine başka saikler de eklenince AK Parti'nin gelecek vizyonu daha iddialı bir hal almaktadır.

Misyon partisi mi?

Burada sorulması gereken çok temel bir soru var: AK Parti yüzde 40-50 düzeyinde geniş kitlelerden oy almaya devam ederek bir misyon partisi olabilir mi? AK Parti bir hizmet ve kalkınma partisi gibi gözükmekle birlikte, kurucu liderin misyonu ve temsil ettiği değerler açısından bir misyon partisidir. Bu misyon tarihi bir misyondur, kültürel misyondur, değerler misyonudur ve Türkiye siyasetinin gelecek misyonudur. AK Parti Genel Başkanı bu misyonu en yüksek düzeyde temsil etmektedir. İhtiyaç olan şey, bu misyonun partinin ara kademeleri tarafından dalga dalga halka aktarılması ve halkın taleplerinin mutasyona uğratılmadan liderin masasına ulaşmasıdır. AK Parti'nin siyasi başarısının özü budur.

Heyecan yarattı

İstanbul'daki değişimin farklı kesimlerde yüksek heyecan yaratmasının bu yönüyle okunması gerekir. Karizmatik lideri ve 20 yıllık oturmuş kurumsal kültürü olan bir partinin ihtiyacı olan İstanbul kadar büyük bir teşkilatın doğru ve etkin bir şekilde çalıştırılmasıdır. Bunun en etkin yolu değişimin içeriden başlamasıydı ve AK Parti tam olarak bunu yaptı. İbn Rüşt'ün kelamında olduğu gibi; 'Yumurtanın içeriden kırılması hayatı başlatır, dışarıdan kırılması ise hayatı bitirir.'

AK Parti İstanbul İl Başkanlığındaki değişim, doğal olarak farlı tartışma ve eleştirileri de beraberinde getirdi. İl başkanının daha önce Refah Partisi, Fazilet Partisi ve Saadet Partisi'nde görev yapmış olması ve 94 ruhunun dillendirilmesi 'acaba bir geriye dönüş mü var' şeklinde yorumlandı.

Geriye dönük yedi yıl boyunca Türkiye'nin içeride ve dışarıda yaşadığı ağır süreçlere rağmen R.T. Erdoğan'ın devrimci bir lider olarak beklenmedik bir zamanda yapısal reformlar, hukuk reformu, ekonomik reform ve daha ileri bir adım atarak yeni anayasa fikrini ortaya koyması, bırakın geriye gidişi, küresel bir lider olarak, üçüncü nesil siyaset aşamasına geçmiştir. Bu bağlamda, İstanbul'da vuku bulan değişim 94 ruhu adı altında 2023 vizyonunun dile gelmiş halidir. Bir siyasi parti için aslolan şey, temsildeki kişinin siyasi geleneğe vakıf olması, sosyolojiyi temsil eden sivil toplum örgütleri ile çalışma ve dayanışma kültürünün olması ve bunun yanında siyasi kültürü entelektüel anlamda temsil edecek bir altyapısının olmasıdır. Tüm bunları çerçeveleyecek bir şekilde de, liderin misyonunu parti teşkilatlarına aktaracak doğal yönetim kabiliyetlerine sahip olmasıdır.

Sessiz devrim

Sonuç olarak, Türk toplumunun beklentisi AK Parti ve onun liderindendir. Elbette ki, iktidar yıpranmışlığı her siyasi partiyi belli oranda etkiler ama her ne olursa olsun millet, partisini, lideri gibi görmek istiyor; liderden heyecan duyduğu oranda partisinden ve partiliden de heyecan duymak istiyor; il başkanını 94 öncesi il başkanı gibi görmek istiyor. Hasılı, AK Parti'nin ve ülkenin iyiliğini istiyor. AK Parti'nin sessiz devrimi, bürokrasinin insafına terk edilmiş Anadolu insanını ve siyaseti merkeze alarak hizmetler ve yatırımlar anlamına büyük bir hikaye yazdı. Türkiye'yi bir bölge gücü haline getirdi. Yalnızca Anadolu insanının değil, mazlum dünyanın umudu haline geldi. İstanbul'da hissettiğimiz şey şudur: Umur görmüş Anadolu insanı bu hikayenin kesintiye uğramasını istemiyor...

ihsanaktas@gmail.com