Barış iradesi provokasyonu yenecek!

Her barış ve çözüm süreci, doğası gereği, provokasyona açıktır. Provokasyonların amacı Kürt ve Türk kamuoylarında olumsuz bir ruh halini egemen kılmak; Kürtlerde “Süreç, bize ölümden başka bir şey getirmiyor” duygusunu canlı tutmak, Türklerde ise “Barış falan bahane, orada ayrı bir devlet kuruluyor” korkusunu tahkim etmekti.

 • Doç. Dr. Vahap Coşkun - Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
x

Çatışma dönemleri kendine has bir iktidar örgütlenmesi yaratır. Çatışmanın varlığı ve devamı, hem çatışmanın içinde yer alanlara ve hem de dışında olmakla birlikte çatışmaya müdahil olanlara büyük bir kudret sağlar. Ekonomik kaynaklar onların eliyle dağıtılır, sosyal alanı onlar tanzim eder, siyasette onların borusu öter. Çatışma hâli, kirli ilişkilerin önünü açar, karanlık yüzleri “efendi” yapar, kimin elinin kimin cebinde olduğunu belirsiz kılar, sorgulamayı imkânsızlaştırır. Silahın sesi tüm sağduyu çağrılarını bastırır, yaşamı ve barışı savunmak itibarsızlaştırılır, ölüm ve savaşı kutsallaştıranlar prim kazanır. Kurşunlar atılır, insanlar toprağa düşerken akıl paranteze alınır, insanların muhakeme yapmasına hoş gözle bakılmaz; onlardan istenen sadece ölmeleri ve öldürmeleridir. 

İktidar örtüsü

Çatışma, bir iktidar örtüsüdür, tüm kir ve pas bu örtünün altına süpürülür. Mevcudiyetlerini ve istikballerini çatışmaya bağlayanlar, bu örtünün muhafazası için canhıraş bir çabanın içine girerler. Bu sebeple bu örtüyü yırtmak ve barışı inşa etmek her zaman büyük bir risk barındırır. Çatışmaların durdurulması, iktidar haritasının değişmesini beraberinde getirir; bu, bazılarını endişeye sevk eder ve provokasyonlar devreye girer. Çatışmanın sonucu olan iktidarları sürekli kılmak için türlü kötülüklere başvurulur.  

Genellikle provokasyonların iki kaynağı vardır: İlki, çatışmanın taraflarının içinde yer alan bazı kliklerdir. Bunlar çatışmaların sonlanmasını ve görüşmeler yoluyla çözüme gidilmesini kendi korunaklı iktidar alanlarına yönelik bir tehdit olarak görürler. Zira çatışmasızlık ortamında, bunların kendilerine büyük bir güç bahşeden mevzilerini kaybetmeleri ve şikeli bağlantılarının açığa çıkması mukadderdir. Bunu engellemek için bazen münferit, bazen de müştereken kitleleri kışkırtacak eylemlere başvurulur. 

İkincisi ise dıştadır. Bir ülkede çatışmanın olması, diğer ülkeler için tercihe şayan bir durum yaratır. İç çatışmanın varlığı halinde, çatışmaya sahne olan ülke tamamen buna odaklanır ve sosyo-ekonomik kaynaklarını bu çatışmaya harcar. Bu, söz konusu ülkeyi güçten düşürür ve diğer ülkelerle olan ilişkilerinde elini zayıflatır. Çatışmayı bitirmeye matuf bir sürecin bu tabloyu değiştirme potansiyeline sahip olduğu aşikârdır. İçte barışı temin etmiş bir ülke yakasını kırılganlıktan sıyırır, diğer ülkeler karşısında daha muhkem bir pozisyon elde eder. Bu sebeple de dışarıdan da çözüme çomak sokulmaya çalışılır. Çomak sokma girişimi, dış gücün tek başına ve doğrudan, kimi zaman içerdeki süreç karşıtı gruplarla işbirliği içinde ve dolaylı olarak gerçekleştirilir.    

Provokasyona açık süreçler

Dolayısıyla her barış ve çözüm süreci, doğası gereği, provokasyona açıktır. Çünkü iktidar haritasını değiştirirler ve iktidarları zedelenenler buna karşı hamleler geliştirirler. Türkiye’de bir yıldır sürmekte olan süreçte yaşananlar da bunu doğrular nitelikte. Çözüm süreci birçok provokasyona uğradı. Sürecin hemen başında, Ocak ayında Paris’te, biri üst düzey olmak üzere, 3 PKK’li kadın öldürüldü. Haziran’da Diyarbakır-Lice’de karakol yapımını protesto eden bir gruba jandarmanın açtığı ateş sonucunda Medeni Yıldırım yaşamını yitirdi. Yine Haziran’da Şırnak-Cizre’de, KCK’nın asayiş birimleri kurduğu ve diploma töreni düzenlediği haberi ajanslara düştü, buna dair fotoğraflar medyaya servis edildi.     

Tüm bu eylemlerin gayesi, Kürt ve Türk kamuoylarında olumsuz bir ruh halini egemen kılmak; Kürtlerde “Süreç, bize ölümden başka bir şey getirmiyor” duygusunu canlı tutmak, Türklerde ise “Barış falan bahane, orada ayrı bir devlet kuruluyor” korkusunu tahkim etmekti. Bazı medya organları da, yaşanan her olumsuzluğu büyüterek ve bundan bir kargaşa çıkartmaya çalışarak bu amaca hizmet ettiler. Kimi “AKP’nin amacının barış değil, seçimleri atlatmak olduğunu” söyledi, kimi ise “PKK’nin zaman kazanmaya çalıştığını, barış gibi bir niyetinin olmadığını ve gerçekte büyük bir savaşa hazırlandığını” yazdı. Böylelikle tarafların birbirleriyle iş yapmalarını mümkün olmaktan çıkartacak bir güvensizlik yaratmaya ve süreçten bir şey çıkmayacağı düşüncesini toplumun geneline yaymaya çalıştılar. Zira taraflar arasında karşılıklı güvensizliğin büyümesi ve sürece dair toplumda inançsızlığın yerleşmesi durumunda, sürecin durması kaçınılmaz olacaktı. 

Yüksekova provokasyonu

Çok şükür, taraflar sağlam durdu ve süreç bugünlere geldi. Ancak bu kez Hakkari-Yüksekova’da büyük bir provokasyon örgütlendi. PKK’lilerin mezarlıklarının tahrip edildiği iddiası kentte hızlı bir şekilde yayıldı. Ardından büyük bir kitle bunu protesto etti. Kitleye ateş açılmasının sonucunda ise iki vatandaş hayatını kaybetti. Cenaze töreni de gergin bir atmosferde geçti. Çıkan olaylarda yaralanan bir vatandaşın da yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı üçe çıktı. Yüksekova olayları, bölgenin diğer kentlerinde de protesto edildi, tansiyon yükseldi. Bu arada PKK, Diyarbakır-Lice karayolunda dört askeri kaçırdı, sonra serbest bıraktı.

Olayların hemen ardından BDP ve HDP heyeti ile görüşen Öcalan, “Hakkâri ve Yüksekova’nın süreç karşıtı derin odakların hedefinde olduğuna” dikkat çekti ve “daha büyük provokasyonların tertiplenebileceğini ve halkın bunlara karşı dikkatli olması gerektiği” uyarısında bulundu. Gerçekten de anılan bölgelerde PKK’nin toplumsal tabanı çok güçlü;  PKK buralarda çok çabuk mobilize olabiliyor ve sokağa dökülebiliyor. PKK sembollerine yönelik bir eylem veya eylem iddiası, buralarda kalabalıkların çok kısa bir süre içinde sokağa çıkmasına sebebiyet verebiliyor. Dolayısıyla Yüksekova’da mezarlıkları tahrip edenlerin veya buna dair şayia yayanların amacı belliydi: Kitleyi sokağa dökmek ve bir çatışma ortamı yaratmak.     

Provokasyonu boşa çıkarmak

İlk etapta belli bir başarı sağlandı da. Sokaklar hareketlendi, bazı yerlerde taşlı, molotoflu ve gazlı çatışmalar yaşandı. Barış taraftarları korktular, sürecin geleceğinden endişeye kapıldılar. Lakin tez zamanda durum toparlandı ve bu büyük provokasyonu boşa çıkaracak üç gelişme yaşandı: 

Birincisi, hem devlet, hem de PKK yaşananları “provokasyon” olarak nitelendirdi. Tarafların olayların niteliğinde hemfikir olması çok mühimdir. Çünkü bir provokasyonun başarılı olabilmesi için ya yapılanın bir provokasyon olduğunun açığa çıkmaması veya taraflardan birinin bunu bir provokasyon olarak değerlendirmemesi gerekir. Ama her iki taraf da yapılanı bir provokasyon olarak görüyorsa, o zaman provokasyon hedefine varmaz. 

İkincisi, olaydan hemen sonra her iki tarafın da sürecin devamı yönündeki iradelerini şüphe götürmeyecek bir şekilde deklare etmeleridir. Başbakan, ilk demecinde süreci kesintiye uğratmak isteyenlere karşı yola devam edeceklerini söyledi. Meclis’teki bütçe görüşmelerinde de bu tavrını devam ettirdi ve “Bölgede yaşanan bahar havasını bozmaya kimsenin gücü yetmez” diye seslenerek süreç sürdürme konusundaki kararlılığını sergiledi. Keza Öcalan da süreç konusundaki umudunun devam ettiğini açıkladı. Provokasyonu tertipleyenlerin amacı, tarafların veya en azından taraflardan birinin sürece dair olumsuz bir tutum takınmasıydı. Bu, onların hedeflerine bir adım daha yaklaşması anlamına gelirdi. Ancak her iki taraf da sürecin devamına vurgu yaptılar ve provokatörlerin olmasını umdukları pozisyona düşmediler.

Üçüncüsü, halkın süreci sahiplenmesiydi. Elbette tarafların teşhiste ve devam iradesinde mutabık olmaları son derece önemliydi; ama bundan daha önemlisi halkın sürecin akamete uğramaması yönünde gösterdiği hassasiyetti. Gösterilen tepkilerin ölçülü olması bir yana, bilhassa dört askerin kaçırılmasından sonra Diyarbakır’da yaşananlar bu bağlamda değerlendirilmeli. BDP Diyarbakır İl Eşbaşkanı Zübeyde Zümrüt, bölgede bir askeri operasyon yapılmasını ve muhtemel bir çatışmanın yaşanmasını önlemek için halkın askerleri PKK’lilerden aldığını ve kendilerine teslim ettiğini açıkladı. Bu davranış, halkın tekrar çatışmalı bir ortama dönülmesine rızasının olmadığının bir göstergesi.       

Şimdi ne yapmalı?

Çözüm sürecinde önemli bir eşiğe gelinmiş durumda. Çatışma yaşanmadığı ve çözüm yolunda ilerlendiği ölçüde sürece destek artacak. Ama geçmişte olduğu gibi önümüzdeki günlerde süreci durdurmayı ve bitirmeyi gaye edinen birtakım eylemler de olacak. Bunların etkisini en aza indirmek için hem hükümetin hem de PKK’nin yapması lazım gelenler var: Hükümet öncelikle, provokasyonu sadece teşhis etmekle yetinmemeli, aynı zamanda bunu yapanları teşhir de etmeli. Bu çerçevede, Yüksekova’daki olayı tüm ayrıntılarıyla ortaya çıkarmalı, sorumluları saptamalı ve bunları yargı önüne çıkarmalı. Aydınlatılması gereken çok soru var: Yüksekova’da mezarlıklar tahrip edilmiş mi? Yüzü maskeli ve elleri silahlı saldırganlar kim? Bunlar devletin elemanları mı, yoksa PKK mensupları mı? Hedef gözeterek kitlenin üzerine ateş edenler kimler? Bu ve benzeri sorular, kamuoyunu tatmin edecek biçimde yanıtlanmalı. 

Hükümet, güvenlik güçlerini sıkı bir denetim altında tutmalı. Çünkü ülke bir seçim sathı mailine girdi. Gerginlikler artacağı ve kitlesel hareketler yoğunlaşacağı bu dönemde güvenlik güçlerinin göstereceği tavır çok belirleyici olacak. Hükümet, güvenlik güçlerinin her hal ve şart altında hukuki sınırlar içinde davranmaları ve orantısız bir güç kullanmamaları için tüm tedbirleri almalı.

PKK ise, yol kesme, araç yakma, adam kaçırma, kitlesel gösterilere şiddet bulaştırma, vb. uzak durmalıdır. Bu tür eylemler, hem şiddet karşıtı kesimlere malzeme veriyor, hem de provokasyonlara açık bir zemin oluşturuyor. Barış için her iki tarafın da hem eylemlerinde hem de söylemlerinde daha dikkatli ve itinalı olması gerekiyor. 

vahapcoskun@gmail.com 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

 • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
 • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
 • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
 • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan, Van'da konuşuyor

Başkan Erdoğan, Van'da konuşuyor

Meteoroloji uyardı! Türkiye'nin büyük kesimlerini etkileyecek

Meteoroloji uyardı! Türkiye'nin büyük kesimlerini etkileyecek

Sadece FETÖ'cü askerleri aramışlar

Sadece FETÖ'cü askerleri aramışlar

Rusya'dan ABD'ye 'Golan' tepkisi

Rusya'dan ABD'ye 'Golan' tepkisi

Hakkari'de silahını alan ateş açtı

Hakkari'de silahını alan ateş açtı

Marketlerde tanzim satış dönemi başlıyor

Marketlerde tanzim satış dönemi başlıyor

CHP'li Saral'ın 'PKK'lı cenazesi' açıklamasına sert tepki

CHP'li Saral'ın 'PKK'lı cenazesi' açıklamasına sert tepki

Soylu: Yerini söylemiyorum çünkü operasyon devam ediyor

Soylu: Yerini söylemiyorum çünkü operasyon devam ediyor
 

Haber Turu

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 4 yaralı

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 4 yaralı

Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen göçükte 4 işçi yaralandı.

Başkan Erdoğan, Van'da konuşuyor

Başkan Erdoğan, Van'da konuşuyor

Başkan Erdoğan, Van'da konuşuyor

Minik Alperen'in ölümüne ilişkin davada yeni gelişme

Minik Alperen'in ölümüne ilişkin davada yeni gelişme

İzmir'de okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin davada yargılanan İlçe Milli Eğitim Müdürü ve şube müdürlerinin cezası kesinleşti.

Meteoroloji uyardı! Türkiye'nin büyük kesimlerini etkileyecek

Meteoroloji uyardı! Türkiye'nin büyük kesimlerini etkileyecek

Türkiye'nin perşembe günü Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgasının etkisine girmesi bekleniyor.

Hakkari'de silahını alan ateş açtı

Hakkari'de silahını alan ateş açtı

Adalet Bakanlığı yönetmeliği Resmi Gazete'de

Adalet Bakanlığı yönetmeliği Resmi Gazete'de

Adalet Bakanlığı'nda Çalıştırılacak Sözleşmeli Bilişim Personeli Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

CHP'li Saral'ın 'PKK'lı cenazesi' açıklamasına sert tepki

CHP'li Saral'ın 'PKK'lı cenazesi' açıklamasına sert tepki

CHP ve İP’in Of Belediye Başkanı Hilmi Saral, Halk TV’de yaptığı skandal açıklamalarında, CHP’li milletvekillerinin terör örgütü PKK mensuplarının cenazelerine katılmasını normalleştirmeye çalışarak, “Efendim CHP milletvekili, bilmem ne PKK’lının cenazesine gitmiş. O insani bir durumdur.” diye konuştu. Kendisine canlı yayında tepki göst

Sadece FETÖ'cü askerleri aramışlar

Sadece FETÖ'cü askerleri aramışlar

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, FETÖ'nün mahrem imamlarının, ankesörlü telefon kartlarını yalnız kendilerine bağlı örgüt mensubu askerleri aramak için kullandığı sonucuna ulaşıldı.

İstanbul'da terör operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul'da terör operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kurum, Kartal'da yıkılan ve temeli atılan binaların bulunduğu alanı inceledi

Kurum, Kartal'da yıkılan ve temeli atılan binaların bulunduğu alanı inceledi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "105 konut, 20 de ticari ünite yapıyoruz. Konutlarımız zemin artı 5 katı geçmeyecek şekilde tasarlandı. Buranın siluetine ve buradaki kat yüksekliklerine uygun." dedi.

ABD, Rusya’yı Venezuela’ya askeri uçak göndermesini kınadı

ABD, Rusya’yı Venezuela’ya askeri uçak göndermesini kınadı

ABD, Rusya'nın Venezuela'ya askeri uçak ve personel konuşlandırmasını durumu gerginleştirecek pervasız bir girişim olarak niteledi.

57 milyon dolarlık istihbarat anlaşması

57 milyon dolarlık istihbarat anlaşması

Almanya merkezli otomotiv parça üreticisi Rheinmetall, istihbarat, gözetim, hedef toplama ve keşif (ISTAR) ile ilgili olarak Kanada hükûmetinden 57 milyon dolarlık büyük destek sözleşmesi kazandı.

Neden şimdi? 'Golan Tepeleri' kararı için manidar zamanlama

Neden şimdi? 'Golan Tepeleri' kararı için manidar zamanlama

ABD Başkanı Trump’ın İsrail işgali altındaki Suriye toprağı olan Golan Tepeleri’ni “İsrail toprağı” olarak tanımasının sebebi ortaya çıktı. Yaklaşan İsrail parlamento seçimlerine ilişkin Trump’ın Netanyahu’ya desteği olarak algılanan Golan Tepeleri kararının arkasında, bölgedeki su ve petrol kaynakları da bulunuyor. Konuyla ilgili olara

3,1 milyon çocuk aşılanacak

3,1 milyon çocuk aşılanacak

BM, çocuk felci virüsüne karşı ülkedeki 5 yaş altındaki tüm çocukları aşılayacak.

Brexit Bakanlığından Parlamentoya 'gerçekçilik' çağrısı

Brexit Bakanlığından Parlamentoya 'gerçekçilik' çağrısı

İngiltere Brexit Bakanlığı, Parlamentoyu "gerçekçi" olmaya ve Brexit konusunda "hayata geçirilebilecek" seçenekleri değerlendirmeye çağırdı.

Japonya askeri varlığını artırıyor

Japonya askeri varlığını artırıyor

Japonya, Çin tehdidine karşı ülkenin güneyindeki adalardaki askeri varlığını artırıyor.

Rusya'dan ABD'ye 'Golan' tepkisi

Rusya'dan ABD'ye 'Golan' tepkisi

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, ABD'nin Golan Tepeleri'ne ilişkin kararını eleştirerek "Olumsuz sonuçlara neden olacak bu kararı üzüntüyle karşılıyoruz. Washington, uluslararası hukuku çiğneyen yeni bir adım daha atmıştır." dedi.

Almanya'da bomba paniği

Almanya'da bomba paniği

Almanya’da 6 şehirde bomba ihbarı verildi. Alarma geçen polis, belediye binalarını boşalttı

Çin 300 uçak sipariş etti

Çin 300 uçak sipariş etti

Çin, Fransız Airbus'tan 290 adet "A320" ve 10 adet "A350" tipi uçak sipariş etti.

Tayland'da seçim sonuçlarının açıklanması ertelendi

Tayland'da seçim sonuçlarının açıklanması ertelendi

Tayland Seçim Komisyonu, 24 Mart'taki genel seçimlerin resmi sonuçlarının açıklanmasını 9 Mayıs'a erteledi.

'Fatih milli sondaj gemimiz sondajına devam ediyor'

'Fatih milli sondaj gemimiz sondajına devam ediyor'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Akdeniz'de biliyorsunuz bir Fatih milli sondaj gemimiz var. O gemi şimdi 5 bin metreler civarında sondajına devam ediyor." dedi.

Marketlerde tanzim satış dönemi başlıyor

Marketlerde tanzim satış dönemi başlıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Spekülatif fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla oluşturulan 110 tanzim satış noktasının yanı sıra ayrıca Migros, Carrefoursa, A101, ŞOK ve BIM gibi ulusal market zincirlilerinin toplamda yaklaşık 16 bin şubesine de tanzim satış kapsamında belirli ürün gruplarında ürün tedariki başladı" açıklaması yaptı.

'Türkiye'ye yatırım yapmanın tam zamanı'

'Türkiye'ye yatırım yapmanın tam zamanı'

Hindistan Uluslararası Ticaret Odası Başkanı Manpreet Singh, ülkesindeki yatırımcılar için Türkiye'ye yatırım yapmanın tam zamanı olduğunu belirterek, "Ayrıca AB ile çok iyi ilişkileri olan Türk şirketleri var. Bu anlamda da Hint şirketleri Türk şirketlerinden faydalanabilir." dedi.

Bitcoin 4 bin doların altına indi

Bitcoin 4 bin doların altına indi

Uluslararası Ödemeler Bankası´na (BIS) bağlı Basel Komitesi´nin, "kripto para birimleri piyasasındaki büyümenin bankalara ve küresel finansal istikrara çeşitli riskler oluşturduğu" uyarısının ardından Bitcoin 16 Mart´tan bu yana ilk kez 4 bin doların altına indi.  

Dolar/TL 5,5890 seviyesinde işlem görüyor

Dolar/TL 5,5890 seviyesinde işlem görüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) adımları ile dün hızlı bir şekilde gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,89 azalışla 5,5503'ten tamamladı. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla 5,5890 seviyesinden alıcı buluyor.

'Döviz spekülatörü hesabını ödeyecek'

'Döviz spekülatörü hesabını ödeyecek'

Bakan Varank dövizdeki manipülasyona dikkat çekerek “Bu operasyonlara yeltenenlerin kimler olduğunu devletimiz gayet iyi biliyor. Biz bunlardan hesabı soracağız ama bunlar asıl büyük hesabı sandıkta ödeyecekler” dedi.

Vurguncular harekete geçti, Merkez frenledi

Vurguncular harekete geçti, Merkez frenledi

Vurguncuların bir süredir yürüttüğü manipülatif hareketler sonrası cuma gecesi 5.849 lirayı gören dolar Merkez Bankası’nın peş peşe attığı adımlar sonucu yeni haftaya düşüşle başladı. Dolar 5.64 lira seviyesine çekilirken manipülasyon yapan bankaları ceza korkusu sardı.

Dedikoduyla başladılar raporlarla desteklediler

Dedikoduyla başladılar raporlarla desteklediler

Seçim öncesi dolarda yaşanan ani artışın, sistematik bir saldırı sonucunda geldiği ortaya çıktı.

'ABD-Çin ticaret savaşları büyük risk'

'ABD-Çin ticaret savaşları büyük risk'

IMF Başkan Yardımcısı Lipton, "ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları küresel istikrar için en büyük riski oluşturuyor." dedi.

'Dedikodu yayarak Türkiye aleyhinde manipülasyon yapıyorlar'

''Dedikodu yayarak Türkiye aleyhinde manipülasyon yapıyorlar''

İktisatçı Doç. Dr. Mevlüt Tatlıyer, müşterilerini yanlış yönlendirerek Türk lirasını satıp dolar almalarını teşvik etmesi nedeniyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hakkında soruşturma başlatılan JP Morgan ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye’ye karşı finansal bir operasyon yürütüldüğünü belirten T

Galatasaray'da Fatih Terim krizi!

Galatasaray'da Fatih Terim krizi!

Mali Genel Kurul öncesi Galatasaray yönetimiyle 5 yıllık anlaşmaya varan Fatih Terim, Mustafa Cengiz yönetiminin ibra edilmemesinin ardından yeni seçim yapılana kadar imza atmama kararı aldı.

'Dorukhan EURO 2020'den sonra dev bir takıma gider'

'Dorukhan EURO 2020'den sonra dev bir takıma gider'

BeinSport yorumcusu Mehmet Demirkol’dan, Beşiktaş'ın genç oyuncusu Dorukhan Toköz için çarpıcı bir yorum geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehirspor'a müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehirspor'a müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Moldova maçı için Yeni Eskişehir Stadyumu'na kurulan LED reklam panolarının kaldırmamasını talep eden taraftarların isteğini kırmayarak stadyuma en kısa sürede yeni LED panoların kurulması talimatını verdi.

Dünya devi, Deniz Türüç'ü gözüne kestirdi

Dünya devi, Deniz Türüç'ü gözüne kestirdi

Kayserispor ve milli takımda oynadığı futbolla göze çarpan Deniz Türüç, Ajax tarafından takip ediliyor.

Fenerbahçe, Ryan Babel için harekete geçti

Fenerbahçe, Ryan Babel için harekete geçti

Beşiktaş'ın Fulham'a gönderdiği ve adı Galatasaray'la anılan Ryan Babel için Fenerbahçe de devreye girdi.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı

Fenerbahçe, Beşiktaş’ın da gündeminde olan Aziz Behich için harekete geçti. Sarı-Lacivertli yötecilerin 28 yaşındaki oyuncuyu aradığı ve “Bize gel Aziz” dediği öğrenildi.

Şener Özbayraklı, Galatasaray ile el sıkıştı

Şener Özbayraklı, Galatasaray ile el sıkıştı

Galatasaray, Fenerbahçe’de gözden çıkarılan Şener Özbayraklı ile sezon sonu için anlaşmaya vardı.

Çağlar Söyüncü kararını verdi

Çağlar Söyüncü kararını verdi

Adı Fenerbahçe’yle anılan Çağlar Söyüncü’nün Leicester City’de kalacağı öğrenildi.

Galatasaray Marcelin Gando'yu radarına aldı

Galatasaray Marcelin Gando'yu radarına aldı

Gelecek sezonun kadro yapılanmasına devam eden Galatasaray, Estonya'da Levadia Tallin forması giyen Marcelin Gando ile ilgileniyor.

UniworldCup 2019 ile İstanbul'da futbol şöleni

UniworldCup 2019 ile İstanbul'da futbol şöleni

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 7 kıta, 182 ülkeden öğrencilerin katılımıyla düzenlenecek UNIWORLDCUP 2019, 25 Mart’ta İBB Çırpıcı Spor Tesisi’nde başladı.

23 yaşında kendi otomobilini yaptı

23 yaşında kendi otomobilini yaptı

Araba jantından bakın ne yaptı

Araba jantından bakın ne yaptı

Geri dönüşümde son nokta! Yaptıkları herkesi şaşırttı

Geri dönüşümde son nokta! Yaptıkları herkesi şaşırttı

 Cudi'de bulundu! Tam 12 milyon yıllık

Cudi'de bulundu! Tam 12 milyon yıllık

Şırnak'ta Jeofizik Yüksek Mühendisi Abdullah Sipahi, Cudi Dağı bölgesinde bilimsel adı 'gastropoda' olan karındanbacaklılar deniz canlısına ait olduğu belirtilen fosiller buldu. Sipahi, fosillerin, bölgede 12 milyon yıl önce olduğu söylenen denizin varlığını kanıtlar niteliğinde olduğunu söyledi.

İşte dünyanın en 'tuhaf' mandallı güvenlik sistemi

İşte dünyanın en 'tuhaf' mandallı güvenlik sistemi

Meteorolojiden 3 il için yağış uyarısı

Meteorolojiden 3 il için yağış uyarısı

Meteoroloji, Elazığ, Tunceli ve Bingöl için merkezde yağmur, yüksek rakımlı yerlerde ise karla karışık yağmur ile kar yağışı beklendiğini bildirdi.

Köpeği masaj ve suni solunumla hayata döndürdü

Köpeği masaj ve suni solunumla hayata döndürdü

Rize'nin Kendirli beldesinde, bir köpeğin yerde hareketsiz yattığını fark eden esnaf, köpeği, masaj ve suni solunum yaparak hayata döndürdü.

Doğu Anadolu'da zirai don ve çığ uyarısı

Doğu Anadolu'da zirai don ve çığ uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta zirai don ile çığ uyarısında bulunuldu.

Marmara'da sıcaklıklar artacak

Marmara'da sıcaklıklar artacak

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Sevgilisinin evine tırmandı, bıçakla dehşeti yaşattı

Sevgilisinin evine tırmandı, bıçakla dehşeti yaşattı

Adana’da uzaklaştırma kararı bulunan bir kişi sevgilisinin evine tırmanarak girerek kavga çıkardı. Çıkan kavgada elinde bıçak bulunan adam kendisini ve sevgilisi yaraladı.

2019 PTT’ye KPSS’siz 55 bin personel alımı ne zaman başlayacak? PTT 55 bin personel alım şartları nedir?

2019 PTT’ye KPSS’siz 55 bin personel alımı ne zaman başlayacak? PTT 55 bin personel alım şartları nedir?

2019 yılı PTT, KPSS şartsız 55 bin memur alımı yapacak. 55 bin personel için harekete geçilmesinin ardından PTT’de çalışmak için vatandalar da araştırma yapmaya başladı. Özellikle, KPSS şartının aranmaması duyuruya daha yoğun ilgi olmasına neden oldu. PTT personel alımına ilişkin resmi bir yazı yayımlandı ve yayımlanan yazıda PTT personel alımı hakkında bir değerlendirmelerde bulunuldu. Bu bağlamda 2019 yılında personel alımı yapılacağı ifade edildi. Peki, 2019 PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir? PTT başvuruları ne zaman? İşte haberimizin detayları...

ŞOK 27 Mart aktüel ürünler kataloğu listesi yayınlandı! ŞOK market indirim kataloğunda bu hafta neler var?

ŞOK 27 Mart aktüel ürünler kataloğu listesi yayınlandı! ŞOK market indirim kataloğunda bu hafta neler var?

ŞOK 27 Mart aktüel ürünler kataloğu listesi yayınlandı. Satışa sunulan birbirinden güzel ürünler vatandaşlar tarafından aranıyor. "İndirimli ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?" sorusuna uygun fiyata alışveriş yapmak isteyen vatandaş cevap arıyor. Her hafta olduğu gibi 27 Mart aktüel ürünler kataloğu listesinde de tüketicileri büyük fırsat bekliyor. Bu hafta listede uygun fiyata alabileceğiniz ev ihtiyaçları ve temizlik ürünleri ön plana çıkıyor. Katlanır yatak 169 TL, Kurutmalık 45 TL, Ütü Masası 75 TL, Finish Powerball Kapsül 31 TL, Domestos WC Blok 2’li 10,90 TL’den satılıyor. Detaylar aşağıda...

Binali Yıldırım’dan 2019 son dakika taşeron açıklaması! Taşeron işçilere ne kadar ek zam verilecek?

Binali Yıldırım’dan 2019 son dakika taşeron açıklaması! Taşeron işçilere ne kadar ek zam verilecek?

Taşeron işçilere zam ve ek zam konusu gündem olmaya devam ediyor. Son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Kadroya geçen taşeron işçilerle ilgili beklenen açıklama, 31 Mart yerel seçimler öncesi AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’dan geldi. 4C’li işçilerin büyük heyecanla beklediği zam haberinin sinyalini verdi. Eğer sürekli işçiler enflasyon farkı alırsa yüzde 12.3 oranında zam alacak. Taşeron işçilere yönelik son dakika gelişmeleri haberimizde…

Atama başvuru ekranı erişime açıldı! 20 bin sözleşmeli öğretmen başvurusu nasıl yapılır?

Atama başvuru ekranı erişime açıldı! 20 bin sözleşmeli öğretmen başvurusu nasıl yapılır?

2019 yılı için yapılacak sözleşmeli öğretmen alımı için ilk adım atıldı. 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı ön başvuruları sorgulama ekranı açıkladı. Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları, 26 Mart 2019 ve 1 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı’nın sözleşmeli öğretmen başvuru ekranını az önce erişime açtı. Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak başvuru elektronik ortamda https://ilkatama.meb.gov.tr adresinden alınacaktır. İşte öğretmen atama başvurusu için yapılması gerekenler ve bilinmesi gereken bazı bilgileri haberimizde sizin için derledik...

Söz 75. son bölümde Tim Dragan’ı ortadan kaldırmak için harekete geçiyor! 76. Yeni bölüm fragmanı yayında mı?

Söz 75. son bölümde Tim Dragan’ı ortadan kaldırmak için harekete geçiyor! 76. Yeni bölüm fragmanı yayında mı?

Söz 76 yeni bölüm fragmanı yayında! 75. Son bölümüyle dün gece Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan müthiş aksiyon dizisi yine heyecan dolu bir bölümle nefesleri kesti. Yavuz ve Tim kardeşlerini kaybetmiştir. Bu intikam duygusu onları daha da agresif hale getirir. . Kardeşlerini kaybeden TİM’inin görev bilinci ve inancından bir azalma olmuyor. Yavuz, girdiği hücre evinde Eylem’in de hayatının tehlikede olduğunu öğreniyor. . Tim Dragan’ı tamamen ortadan kaldırmak için harekete geçiyor. İşte Söz 76 yeni bölüm fragmanı ve 75. Son bölümüyle sizlerle...

25 Mart reyting sonuçları açıklandı: Reyting birincisi belli oldu

25 Mart reyting sonuçları açıklandı: Reyting birincisi belli oldu

25 Mart reyting sonuçları az önce açıklandı. Gecenin birincisi belli oldu. AB’de ve Total’de birinci olan isim değişmedi. Gündemi yakında takip edemler 25 Mart reyting sonuçlarını araştırıyor. AB’de ve Total’de geceye damgasını vuran isim Türkiye-Moldova 2020 Avrupa Şampiyonası eleme Grubu karşılaşması oldu. Fatih Portakal ile FOX Ana Haber AB’de ikinci Total’de 3. Olurken, Çukur dizi AB’de 3. Total’de 2. Sırada yer aldı. İşte 26 Mart reyting sonuçları ayrıntıları…

23 Nisan en güzel ilkokul, ortaokul ve okul öncesi şiirleri! 23 Nisan 2019 en güzel okul şiirleri!

23 Nisan en güzel ilkokul, ortaokul ve okul öncesi şiirleri! 23 Nisan 2019 en güzel okul şiirleri!

Mart ayının sonlarına yaklaştığımız bu günlerde 23 Nisan’ın hazırlıklarına da Türkiye genelinde hazırlanmaya başlandı. 1979'da, yine ilk olarak altı ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşıdığımız bu millî bayramımıza, ortalama olarak her yıl kırkın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarının misafiri olan yabancı ülke çocukları da katılmaktadır. Dünya’da çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye’dir. .Bu büyük heyecanın şimdiden başladığı bu günlerde en güzel şiir araştırmaları da şimdiden başladı. İşte en güzel 23 Nisan 2019 şiirleri...

23 Nisan bayram hangi güne denk geliyor kaç gün tatil olacak? 23 Nisan lise ve üniversitelere tatil mi?

23 Nisan bayram hangi güne denk geliyor kaç gün tatil olacak? 23 Nisan lise ve üniversitelere tatil mi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na kısa bir süre kala şimdiden tatil planları yapmak isteyenler de araştırma yapmaya başladılar. 23 Nisan’ın hangi güne denk geldiğini merak eden öğrenciler, buna göre hafta sonu planı yapacaklar. 2019 yılından 23 Nisan tatili planı yapanlar, “23 Nisan tatili kaç gün? 23 Nisan’da lise ve üniversiteler tatil yapabilecek mi?” sorularına şimdiden yanıt aramaya başladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı bu sene Salı gününe denk geliyor ve resmi tatil olacak. Tatil planı olan memurlar ve çocuklar 22 Nisan gününe de izin alıp 4 gün izin yapma şansını yakalayacakları. İşte detaylarımız...

MSÜ 2019 sınav yerleri ne zaman belli olacak? MSÜ sınav giriş yerleri belli oldu mu?

MSÜ 2019 sınav yerleri ne zaman belli olacak? MSÜ sınav giriş yerleri belli oldu mu?

Milli Savunma Üniversitesi ve ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan kritik sınava çok az bir süre kaldı. Sınava girecek adaylar son hazırlıklarını yaparken nerede sınava gireceklerini de merak etmeye başladı. Resmi kurumlardan henüz bir açıklama yapılmadı. Gelişmeleri sizin için takip ediyoruz. Bir önceki sınavlara baktığımızda sınav yerlerinin, sınav tarihinden 1-2 hafa öncesinde açıklandığı görülüyor. Buna göre, 2019 MSÜ sınav yerlerinin bu hafta içerisinde adayların erişimine açılması tahminler arasında. Peki, 2019 MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ sınav yerleri ne zaman belli olacak? İşte son dakika gelişmeleri...

EYT’liler ne zaman emekli olur? EYT’de son dakika gelişmesi!

EYT’liler ne zaman emekli olur? EYT’de son dakika gelişmesi!

31 Mart seçimleri için son viraja girdiğimiz şu günlerce Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili de yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. “EYT 2019’da çıkar mı?” sorusunun cevabını araştıran vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cevap verdi. Erdoğan, “Şu anda dünyada başta İskandinav ülkeleri olmak üzere, artık onlar erken emekliliği yapan ülkeler olmasına rağmen, şimdi onlar 60-65 üzerine çıktılar. Daha da geliştiriyorlar ve emekliliği oralarda 70'e doğru taşıyorlar. Böyle bir durumun olduğu dünyada şimdi bizde bu erken emeklilik olayını kimler tahrik ediyor?” dedi. İşte EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri…

CHP´li aday PKK cenazesine katılmayı savundu

CHP´li aday PKK cenazesine katılmayı savundu

Geri dönüşümde son nokta! Yaptıkları herkesi şaşırttı

Geri dönüşümde son nokta! Yaptıkları herkesi şaşırttı

Hurdadan alınan kamyonetin inanılmaz değişimi

Hurdadan alınan kamyonetin inanılmaz değişimi

Araba jantından bakın ne yaptı

Araba jantından bakın ne yaptı