CHP’nin beş hâli

Mustafa Şen / Yazar
22.09.2018

Kendi yaptıkları bazı değişikliklere değişim diyorlar. Değişiklik kavramını değişim kavramıyla özdeş zannediyorlar. Bu bağlamda; değişim olmadığı gibi, değişime dair bir emare, bir ümit de göremiyoruz. Bunu dile getirenler suçlu ilan ediliyor. Bu nereye kadar gider bilinmez ama seçmenin CHP’yle bir menzile gitmeye niyetinin ve planının olmadığı ortadadır. CHP’nin var mı, onu da bilmiyoruz.Ülkemizde bir CHP gerçeği var. Sevsek de sevmesek de, beğensek de beğenmesek de, oy versek de vermesek de, var. Başta medya olmak üzere, pek çok mecrada CHP tartışmaları en yoğun tartışmalar arasında yer almaktadır. Bu tartışmalar bizler için faydalı ve öğretici olurken, acaba CHP için bir anlam ifade ediyor mu, bilemiyoruz.

CHP’yi CHP’li olanlar da tartışıyor, olmayanlar da. Doğrusu, taraftar olsun olmasın, pek çok değerlendirmede CHP önemsenmektedir. Bizim de önemine vurgu yaptığımız oluyor ama görebildiğimiz kadarıyla, CHP söylenenlerden bir şey almıyor. CHP’de bir farklılık, bir değişim olmuyor. Kendi yaptıkları bazı değişikliklere değişim diyorlar. Değişiklik kavramını değişim kavramıyla özdeş zannediyorlar. Bu bağlamda; değişim olmadığı gibi, değişime dair bir emare, bir ümit de göremiyoruz. Bunu dile getirenler suçlu ilan ediliyor. Bu nereye kadar gider bilinmez ama seçmenin CHP’yle bir menzile gitmeye niyetinin ve planının olmadığı ortadadır. CHP’nin var mı, onu da bilmiyoruz.

CHP’nin hali bu! Şimdi, bu hali dilbilgisinden faydalanarak daha analitik bir çerçeveye oturtalım ve biraz açalım. Bu çerçeveye ismin beş halinden esinlenerek CHP’nin beş hali dedik. İşte, CHP’nin beş hali veya CHP’nin hali pür melali:

1-CHP’nin yalın hâli

l CHP bir siyasi parti değildir.

l CHP bir anti-siyaset teşkilatıdır.

l CHP bir negatif siyaset üretim merkezidir.

l CHP eski ve köklü değil, eskimiş ve köhne bir yapıdır.

l CHP gerici/irticacı bir yapıdır.

l CHP dogmatik bir yapıdır ve kendi dogmalarının esiri olmuştur.

l CHP yüzü 18.-19. yy’a yüzyıla, sırtı geleceğe dönük bir teşkilattır.

l CHP Türkiye Cumhuriyetinin kurucu partisi değildir; kurucu müessese 23 Nisan 1920’de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir.

l CHP toplumun tersine gitmektedir.

l CHP tarihin tersine akmaktadır.

l CHP zamanın ruhunu okuyamamaktadır.

l CHP cumhura ve halka yabancıdır.

l CHP ülke ve dünya gerçekliğinden kopuktur.

l CHP kendini adeta bir politik katolisizm zindanına hapsetmiştir ve dünyayı kendi mahpusluğundan ibaret zannetmektedir.

l CHP bir çevre oligarşisi tarafından teslim alınmıştır.

l CHP bir manevra havuzunda bulunan, havuzun dörtte biri büyüklüğündeki kayadır ve CHP kayası Türk siyasetinin önündeki en büyük engeldir.

l CHP distopyadır.

l CHP elitizm ve konformizmdir.

l CHP pandoranın kutusudur.

l CHP yerli ve milli değildir.

2-CHP’nin -i hâli

l CHP’yi boşveremiyoruz; CHP’yi konuşuyoruz, tartışıyoruz, mesaimizin bir parçası yapıyoruz; Allah CHP’yi de, bizi de ıslah eylesin; Allah bizi affetsin.

l CHP’yi alsanız alamazsınız, satsanız satamazsınız.

l CHP’yi bilemezsiniz (o sizi bilir).

l CHP’yi değiştiremezsiniz (siz değişmelisiniz).

l CHP’yi dönüştüremezsiniz (siz dönüşmelisiniz).

l CHP’yi düzeltemezsiniz (o en düzgün olandır, düzelmesi gereken sizsiniz).

l CHP’yi geliştiremezsiniz (o evrim sürecinin en uç noktasıdır, siz kendinize bakınız)

l CHP’yi anlayamazsınız (o sizi anlar).

l CHP’yi anlamlandıramazsınız (o her türlü anlamın üzerindedir, hatta o anlamdır).

l CHP’yi eleştirebilemezsiniz (o her türlü eleştiriden berîdir).

l CHP’yi ikna edemezsiniz (siz onun mutlaklığına ikna olmak zorundasınız).

l CHP’yi cumhurla, halkla, halkın değerleriyle ve hakikatle buluşturamazsınız (çünkü; cumhur/halk CHP’nin değerleriyle buluşmalıdır; değer CHP değeri, hakikat CHP hakikatidir).

l CHP’yi aydınlatamazsınız (o aydınlanmanın kaynağıdır).

l CHP’yi kimin yönettiği belli değildir.

l CHP’yi Türk hekimlerine emanet etmeyiniz.

3-CHP’nin -e hâli

l CHP’ye demokrasiden bahsedemezsiniz (o demokrasinin kendisidir).

l CHP’ye bir şey anlatamazsınız (o size her şeyi anlatır).

l CHP’ye bir tavsiyede bulunamazsınız (bu, siz dahil, hiç kimsenin haddine değildir).

l CHP’ye bir şey öğretemezsiniz (o her şeyi bilir, siz cahilsinizdir).

l CHP’ye bir katkıda bulunamazsınız (katkıya muhtaç ve eksiği olan sizsiniz).

l CHP’ye kendi halini gösteremezsiniz (mutlaka siz yanlış görüyorsunuzdur).

l CHP’ye oy veremezsiniz (o sizin oyunuzu alır).

l CHP’ye akıl veremezsiniz (bu ne terbiyesizlik; CHP saf akıldır).

l CHP’ye bilimsel bir şey söyleyemezsiniz (siz de kimsiniz! Bilimsellik ondan sorulur) (aslında, dogmaları bunu algılamaya ve alımlamaya manidir).

l CHP’ye üzülmeyin (asıl üzülünecek durumda olan sizsinizdir).

l CHP’ye, adında hem ‘halk’ hem ‘cumhur’ olan CHP’ye, halk/cumhur değil, daha çok elitler oy verir (CHP’de bunu kimse tuhaf bulmaz ve sorgulamaz).

l CHP’ye lider değil, büyük reform yapacak, tabir yerindeyse ve teşbihte hata olmayacaksa mevcut Politik Katolisizme karşı Politik Protestanlık inşa edecek bir Lüter lazımdır (pek çok şeyin farkında olmayan CHP, maalesef bunun da farkında değildir).

l CHP’ye en âlâsından bir Mahalle Baskısı Ödülü vermek lazımdır (ama bu takdimdeki ironiyi anlar mı, bilemeyiz).

4-CHP’nin -de hâli

l CHP’de demokrasi ruhu yoktur; mesela en yumuşak huylu genel başkanının içinde bile bir diktatör vardır.

l CHP’de büyük bir yetenek açığı görülmektedir.

l CHP’de akıl eskimesi mevcuttur.

l CHP’de ülke iktidarına gelme arzusu değil, kendi iktidarına gelme arzusu hakimdir.

l CHP’de bir politik ekosistem değil, bir politik egosistem oluşturulmuştur.

l CHP’de kurultaylara delege veya görünürdeki yönetim değil, mezkur anti-siyaset teşkilatı karar verir.

l CHP’de huzur ve mutluluk yoktur.

l CHP’de altı ok, altı dogmaya işaret eder.

l CHP’de cumhuriyet, rakı şişesi hariç, redd-i miras demektir.

l CHP’de laiklik anti-klerikalizm demektir (yorumunda; rakı şişesinin dibine telmih vardır).

l CHP’de hem sosyalist enternasyonale üye olmak hem milliyetçi olmak  mümkündür; anlayan beri gele! (iki kavramı bir araya getirirsek nasyonal sosyalist gibi bir şey oluyor; kısaltmayı siz yapın; yok yapmayın).

l CHP’de devletçilik ekonominin halka emanet edilemeyecek kadar önemli olduğu ya da ekonomi konusunda halka güvenilemeyeceği anlamına gelir.

l CHP’de halkçılık tam bir kara mizahtır ve halkı tahkir ve tezyif etmekle eşanlamlıdır.

l CHP’de, adındaki halktan başka halk, yine adındaki cumhurdan başka cumhur yoktur.

l CHP’de halka çıkmak diye bir zihniyet kalıbı yoktur; çünkü CHP’de halka çıkılmaz, inilir.

l CHP’de halkın değerleriyle savaşmak demek olan inkılapçılık da bir inkılaba uğramış ve devrimcilik olmuştur; halkçılığa da bir inkılap yapıp ona kara budunculuk deseler şiir tamamlanmış olacak.

l CHP’de halkta/toplumda/seçmende karşılığı olmak veya olmamak bir anlam taşımaz. Toplumsal karşılığı olan soluğu CHP dışında alır (topluma/halka hesap vermek zorunda kalmamanın en kolay yolu).

5-CHP’nin -den Hâli

l Bu CHP’den hiç–bir–şey olmaz...

mustafasen@gmail.com