Tüm Yazarlar
Mehmet Yakupoğlu Yazıları
Kur’an’ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nın hatırlattıkları
Mehmet Yakupoğlu
Medine-i Münevvere’de yapmış olduğu hizmetleri Hz. Peygamber (s.a.s)’e raporlayan Enes b. Malik (r.a) şöyle der: “Ya Rasulallah! Medine’de Kur’an’ın girmediği bir ev kalmadı.” TRT’nin Kur’an’ı güzel okuma yarışmasıyla da her hane, her gönül ilahi mesajla buluşmuştur.