Tüm Yazarlar
Ahmet Hamdi Topal Yazıları
Uluslararası hukuk açısından Kırım’ın ilhakı ve self determinasyon hakkı
Ahmet Hamdi Topal
Kırım’da yaşananlar, büyük güçlerin kendi menfaatleri doğrultusunda sahip oldukları gücü sınır tanımaksızın kullandıklarını ve BM andlaşması ile şekillenen ortak güvenlik sisteminin artık sürdürülemez hale geldiğini ortaya koymaktadır.