Tüm Yazarlar
Alparslan Açıkgenç Yazıları
Bırakalım Bediüzzaman konuşsun
Alparslan Açıkgenç
Muhasibi, Maturidî, Gazali, Razi, Mevlana, İbn Arabi, Davud Kayserî, Konevî ve günümüzde Ahmed Avni Konuk, Bediüzzaman Said Nursi gibi tamamen İslami kaynaklardan beslenen ve İslam ilim geleneğine sadık kalan düşünürlerimizin değerlendirilmesinde Batılı kavramlar tamamen geçersizdir. Bu yaklaşımdan hareket ederek Bediüzzaman ile ilgili yapılan değerlendirmelere yine kendi metinlerini kullanarak katkıda bulunmak istiyorum.