Tüm Yazarlar
Arslan Benzer Yazıları
Milli Kültür Şûrası: Eski huzursuzluklar yeni ümitler
Arslan Benzer
Hemen hemen her komisyonda dile getirilen husus, kültür ürün ve faaliyetleri üzerindeki vergilerin hafifletilmesi talebi. Çok farklı insanların bu ortak talebi Şûra’nın ev sahibi Kültür ve Turizm Bakanlığı eliyle Maliye Bakanlığı’na sunulan bir dilekçe gibi. Bütün zamanlar için de geçerli. Kültüre lüks ithal mal muamelesi yapmak devlete yakışmıyor.