Tüm Yazarlar
Ayda Erbal Yazıları
Ey Müslüman nedamet getir!
Ayda Erbal
Müslümanları topluca tahtaya kaldırmada, çeşitli kimlik, yaşantı ve düşünce pratiklerinden mülhem bireyin izni olmadan bireyselliğini daraltıp, onu o kimliklerden sadece bir tanesine indirgemek gibi esasen insanın biricikliği, bütünlüğü, özerkliği ve haysiyetine aykırı bir durum da söz konusu.