Tüm Yazarlar
Cevdet Coşkun Yazıları
Bilim etiğine dikkat!
Cevdet Coşkun
Acaba daha fazla kazanmanın itici gücüyle daha fazla yayın yapmaya sevk edilen akademisyenlerimiz araştırma ve yayın etiği konularında ne kadar bilgili? Yapılan çalışmalar göstermiştir ki bilimsel çalışmalardaki etik ihlaller büyük ölçüde bu konudaki bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Maalesef üniversitelerimizde Bilim Etiği dersleri zorunlu olarak okutulmamaktadır.