Tüm Yazarlar
Dilaver Demirağ Yazıları
Yinon sevinemedi ya da Siyon’un hayal kırıklığı
Dilaver Demirağ
Yinon’a göre İsrail’in uzun erimde güven içinde kalması için bölgede hiçbir güçlü ve büyük devlet olmamalıdır. Bu bağlamda Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu sınırları etnik temelde çatışma ve bölünme odağı, Aleviler ile Sünniler arasındaki mezhebi farklıklar ve gerilimler de mezhep temelli ayrışma kaynağıdır.
Kimlik hapishanesi ya da duvarları yüksek yalıtım
Dilaver Demirağ
CHP seçmeninin Erdoğan’dan nefret etmesi, bastırılmışların geri dönüşünü temsil eden ‘ayakların baş olması’ durumu ile alakalı. Erdoğan onların gözünde bir taşralı ve bu nedenle geri bir figür. Üstelik hayat tarzlarının ülke geneli tarafından paylaşılmaması CHP gettosu sakinlerinin sinirini bozuyor. Türk Modernleşmesi asla Batı modernleşmesi gibi esas olarak ekonomik alanda başlayıp sonra kültürel alanla ardından da siyasal alanla şekillenen bir modernleşme olmadı. Türk modernleşmesinin alametifarikası balolardır. O balolar ile iki ayrı toplumsal yapı inşaa edilir.
Erdoğan karşıtlığının adaletsizlikleri
Dilaver Demirağ
İçerideki Erdoğan itirazlarının iki argümanı da Batı ile aynı aslında. “Diktatör Erdoğan” İslamcı Erdoğan ile içiçe. Erdoğan bu ülkenin Cumhuriyetten bu yana kırmızı çizgilerini ihlal ettiği için istenmeyen adam. Bu kırmızı çizgiler, Batı uygarlığının ikinci sınıf bile olsa uzantısı olmak ve kata Osmanlı/İslam değerlerini öne çıkartmamak.
Nazi Yahudiler'e kim/kimler ön açtı?
Dilaver Demirağ
Genel kanaat Trump’ın İsrail’i bu kadar çok desteklemesini, ABD’deki Siyonist zengin Yahudilerden mali destek almasına, İsrail lobisinin kampanyasının finansmanını sağlamasına ve Evanjeliklerin etkisine bağlıyor. Ancak bir arkeolog titizliğinde çalışıldığında bu yüzeydeki etkenlerden çok daha etkili olacak biçimde derinlerde bir takım nedenlerin olduğu ortaya çıkıyor.
Nazi yahudilere kim/kimler ön açtı?
Dilaver Demirağ
Genel kanaat Trump’ın İsrail’i bu kadar çok desteklemesini, ABD’deki Siyonist zengin Yahudilerden mali destek almasına, İsrail lobisinin kampanyasının finansmanını sağlamasına ve Evanjeliklerin etkisine bağlıyor. Ancak bir arkeolog titizliğinde çalışıldığında bu yüzeydeki etkenlerden çok daha etkili olacak biçimde derinlerde bir takım nedenlerin olduğu ortaya çıkıyor.
Trump yoksa beklenen Deccal mi?
Dilaver Demirağ
İsrail ile İran arasında yaşanacak bir savaşta Putin kınamalarla yetinir, tarafları savaşa son vermeye çağırmakla kalırsa Ortadoğu'da kaybeden taraf olur. İran safında İsrail ve ABD karşısında mevzilenirse de ünlü Armegeddon kehanetinin gerçekleşmesi söz konusu olur, üçüncü büyük savaşın kapısı aralanır.