Tüm Yazarlar
Eren Kemal Yazıları
Adım adım tamamlanan islam yazıları
Eren Kemal
İslam ve siyaset, gelenekçiliğin eleştirisi ve geleneğin hakkının verilmesi, fıkıh usulünün revizyonu, tasavvuf, islam ve kadın, islam ve felsefe gibi konularda ziyadesiyle çığır açıcı ve birçok kaynaktan eklektizme düşmeden beslenerek, hermenötik açıdan sağlam bir temele oturtulmuş bu denemeler derlemesi olan Şeriat Mekke’de Tamamlandı benim için kelimenin tam manasıyla ufuk açıcı oldu.