Tüm Yazarlar
Halis Çetin Yazıları
‘Tuhaf zamanlar’da aydın sorunu
Halis Çetin
Said Halim Paşa’ya göre aydınlarımızın en temel sorunu, Batılıların bizi kendi durumlarına benzeterek bizdeki geri kalmışlığın, halkın dini, milli ve yerli inançlarından kaynaklandığı yalanına inanmalarıdır. Bu da aydınların halkı suçladıkları “taassup”un aslında kendilerinde olduğuna işarettir.
Devrimci, sabırcı, temekküncü siyaset
Halis Çetin
AK Parti, çekirdeğini temekküncü/politik ekolün oluşturduğu ve 28 Şubat’a muhalefet eden devrimci, sabırcı ve temekküncü siyaset ekollerinin ittifakının iktidarıdır.