Tüm Yazarlar
İsmail Safi Yazıları
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı seçimleri üzerine bir değerlendirme...
İsmail Safi
Demokrasi hiç bir ülkede bitmiş ve başarılmış bir hedef değildir, tam tersine yaşayan, gelişen ve aslında sonu gelmeyen bir süreçtir. Azerbaycan örneğinde de yapılması gereken, demokrasi havarisi edasıyla Azerbaycan’ı koşulsuz demokrasiye zorlamak değil, bir taraftan ekonomik ve sosyal istikrarını sağlamlaştırmasına müsaade etmek diğer taraftan demokratikleşmeye teşvik etmektir.