Tüm Yazarlar
M. Ali Kirman Yazıları
Sekülerleşme ilahiyatçıların tekelinde mi?
M. Ali Kirman
Türk toplumunda insanlar önemli ölçüde modern ve seküler bir hayat yaşarken, dini ve dindarlığı da elden bırakmamaya azami özen göstermektedir. İnsanların gündelik hayatlarında hem dinî hem de seküler ile temas noktaları söz konusudur. Dolayısıyla insanların muhafazakarlaşmayıp sekülerleştiği kesin tespiti yerine meseleyi diyalektik bir tarzda ele almak daha isabetli gözükmektedir.