Tüm Yazarlar
Mahmut Yılmaz Yazıları
AK Parti ne yapmalı?
Mahmut Yılmaz
Tek başına hükümeti kurma ehliyetini kaybeden AK Parti bu süreçte nasıl hareket etmelidir? AK Parti, Parlamenter Sistem’in siyasal ve toplumsal inkişafı tetiklemediğini, siyasal ve toplumsal dokuları, süresinden önce yapılan seçimlerle bozup onardığını ve tekrar bozduğunu gözler önüne sermeli, milletin Başkanlık Sistemi’ne yönelişini kışkırtacak bir siyasi strateji izlemelidir.
Yeni Türkiye için bir ilerleme şartı: Başkanlık sistemi
Mahmut Yılmaz
Parlamenter sistemde yürütme organı, bir kanadında sorumluluğu bulunmayan devlet başkanı ve diğer kanadında ise sorumluluğu bulunan başbakan ve bakanlardan müteşekkil olan kabineden oluşmak suretiyle iki başlıdır. Buna mukabil başkanlık sisteminde yürütme organı, yürütme yetkisini tek başına kullanan ve sorumluluğu bulunan ‘başkan’ denilen tek kişiden teşekkül etmektedir.