Tüm Yazarlar
Mustafa Gencer Yazıları
Almanya’nın Türk yangını!
Mustafa Gencer
Backnang yangınının arkasında bir kasıt yoksa bile ortada ciddi bir sorun var. Almanların göçmen Türklerden 2,5 kat daha yüksek gelir gurubuna dahil oldukları gerçeğinden hareketle, Türklerin Almanya’daki sosyal refahtan ne denli istifade ettikleri ve edebildikleri sorgulanmalıdır.