Tüm Yazarlar
Mustafa Özcan Yazıları
Mısır’da neler oluyor?
Mustafa Özcan
Ortaçağda Salahaddin Eyyübi’nin veziri Karakuşi, kötü şöhretiyle nam salmıştır. Hakkında uydurulan hikâyelerle birlikte adaleti kuşa çevirmiş ve alay konusu haline getirmiştir. Karakuşi figürü belki hayali bir kişilik lakin Mısır birçok gerçeğine sahne olmuştur. ‘Karakuşi yargılamalar’ Mısır yargısını uluslararası alanda itibarsızlaştırıyor. Nitekim seçmece yargılamalarla Mısır yargısı rezil oldu.
Kim neye müstehak? Gülen ve Cemaati namına Kur’an istismarı
Mustafa Özcan
Bahse konu ettiğimiz yazılardaki ayet yorumları Kur’an’ı istismar etmenin en pespaye örneklerini oluşturmaktadır. Kur’an ayetlerini sahabe, tâbiûn ve daha sonraki müfessirlere ait izahlarla hiçbir şekilde bağdaşmaz biçimde bu denli keyfi yorumlamak, Allah adına yalan konuşup bühtanda bulunmak gibi çok tehlikeli bir cürüm işlemekten pek farklı bir anlam taşımamaktadır.