Tüm Yazarlar
Muzaffer Ayhan Kara Yazıları
Meydan okuyan bir ‘feylosof’
Muzaffer Ayhan Kara
Nietzsche’nin düşüncelerini döneminin bağlamına (Prusya militarizminin, Darwinci bilimin, antisemitizmin, gençlik ve özgürlük hareketlerinin yükselişi) yerleştiren Julian Young’ın yazdığı biyografi, bahtsız filozofun hayatını bütün boyutlarıyla anlatmaktadır.