Tüm Yazarlar
Nikolaos Uzunoğlu Yazıları
Alman Devleti’nin Elen halkına üçüncü saldırısı
Nikolaos Uzunoğlu
Türk siyasetindeki inişli çıkışlı yolculuğunu cumhurbaşkanlığına ulaştırarak noktalayan Süleyman Demirel’in politik yaşamını iki döneme ayırmadan onu doğru dürüst anlatmak mümkün değildir. Çünkü bu iki dönem arasında bariz farklar, hatta yüzde yüz zıtlıklar bulunmaktadır.